Ägande i svenskt fiske i ett historiskt perspektiv

Traditionellt kan ägandet och utnyttjandet av Sveriges fiskevatten delas in i tre områden. Västkusten samt Skåne och Blekinge där fisket varit fritt för vem som helst att ägna sig åt är ett område. Det fria fisket har gällt oavsett om fisket skett kustnära Läs mer…