Attentat mot muslimsk bönelokal

En lokal tillhörande Islamiska Kulturföreningen i Vänersborg utsattes på söndagskvällen för vad som sannolikt är en mordbrand.  Lokalen används bland annat som bönelokal. Attentatet mot en helt oskyldig förening och helt oskyldiga människor måste delvis ses som en konsekvens av Läs mer…