Trafikförvaltningen Östergötlands Järnvägar (TÖJ) – MÖJ och VSBJ

1929 överenskom flera smalspåriga järnvägar i Östergötland om att bilda en gemensam trafikförvaltning, Trafikförvaltningen Östergötlands Järnvägar (TÖJ). De järnvägar som bildade TÖj var Norra Östergötlands Järnvägar (NÖJ), Mellersta Östergötlands Järnvägar (MÖJ) och Vikbolandsbanan (VB) (även Norrköping-Söderköping-Vikbolandets Järnväg, NSVJ). När järnvägen Läs mer…