Bankirfirmor

Bankirfirmor var företag som hade tillstånd att bedriva bankverksamhet. De drevs som enskilda firmor, kommanditbolag eller handelsbolag. De två senare typerna av företag var vanliga i början av 1900-talet. Efter 1918 var de personligt ägda bankirfirmorna, kommanditbolagen och handelsbolagen inte Läs mer…