Låt inte historien upprepa sig – fackeltåg till minne av kristallnattens offer

Den 9–10 november 1938 utlöste naziregimen i Berlin en organiserad pogrom över hela det tyska riket, riktad mot judar och deras egendom. Under dessa två dygn brändes tusentals synagogor i Tyskland och Österrike ner. Över 7 000 butiker med judiska Läs mer…

Andra världskrigets mest förföljda grupp

Om jag frågar någon person om vilken grupp de tror drabbades hårdast av nazisternas förföljelser, vilken politisk, religiös eller etnisk grupp som det dödades flest ur under andra världskriget så svarar förmodligen de flesta att det var judarna. Detta svar Läs mer…