Fiffelbolag får köpa fiffelbank

Fiffelbolaget Carnegie, ett företag med en lång historia av tveksamma affärer, fiffel, medhjälp vid obskyra och ibland olagliga skalbolagsaffärer, får köpa HQ Bank. Ett fiffelbolag får köpa en fiffelbank alltså. I Carnegie och Carnegie Bank har det alltsedan Erik Penser Läs mer…

Gjörud, Norberg och Hedberg – Forss och Björkå

Fram till 1895 ägdes sågverket i Köpmanholmen, anlagt 1864, (från 1877 ägt av Forss AB) av göteborgsintressen men från och med detta år tog ett lokalt konsortium över. Som disponent utsågs Gustaf Hedberg och denne var också huvudägare i bolaget. Läs mer…