Eberstein i Norrköping

I början av 1730-talet flyttade Daniel Eberstein från Pommern till Norrköping. Han var utbildad i Berlin till kirurg. När fadern dog var sonen Daniel Ebrstein fortfarande omyndig och han fick då affärsmannen Justinus Gartz (1717-67) som förmyndare. Justinus Gartz var Läs mer…