Byggnads AB Harry Karlsson och Folkhem

Harry Karlsson startade 1936 en egen byggverksamhet i Lund, Byggnads AB Harry Karlsson. Han var också ägare till H-K Industri AB. Företaget utvecklade, med inspiration från USA, förfabricerade småhus i två delar för montering på hustomten. Med lätta material, bland Läs mer…