En socialistisk markpolitik

Mark av alla de slag är något som tillhör alla. Skogar, åkrar, ängar, strandängar, lundar, hagar, fjäll, hedar, alvar, grusbackar, skalgrusbankar, kärr, mossar, sanddyner och sandstränder är därför något som inte borde omfattas av äganderätt. Vi människor, i likhet med alla djur har bara nyttjanderätt till marken. Läs mer…

Lundapolitiker frikänns från åtal för uppvigling

Lunds tingsrätt har frikänt Hanna Gunnarsson, vänsterpartipolitiker i Lund, som åtalats för uppvigling genom att på Twitter uppmana att riva ner, förstöra och klistra över affischer som Sverigedemokraterna låtit sätta upp i Stockholms tunnelbana. Politikern anses i domen i och Läs mer…

Byggnads AB Harry Karlsson och Folkhem

Harry Karlsson startade 1936 en egen byggverksamhet i Lund, Byggnads AB Harry Karlsson. Han var också ägare till H-K Industri AB. Företaget utvecklade, med inspiration från USA, förfabricerade småhus i två delar för montering på hustomten. Med lätta material, bland Läs mer…

Stora svenska jordbruk – Björnstorp och Svenstorp

Familjen Gyllenkroks skånska storgods Björnstorp och Svenstorp har år efter år hört till de största bidragstagarna i Sverige. Det är också två av Sveriges få kvarvarande fideikommiss (20 stycken finns det). Svenstorps gods, beläget 5 km nordost om Lund och Läs mer…

Stora svenska jordbruk – KC Ranch

KC Ranch i Torna-Hällestad i Lunds kommun är ett skånskt jordbruksföretag inriktat på extensiv boskapsskötsel och köttproduktion. Bolaget äger inte marken själva utan deras boskap betar på Fortifikationsverkets mark, närmare bestämt Revingehed. Totalt handlar det om 2 000 ha betesmark Läs mer…

Morsing

Mårten Tögersson (1657-1735) var en av Ystads rikaste män på sin tid. Han var grosshandlare precis som sonen Thomas Morsing (1694-1747) som främst bedrev inrikeshandel med spannmål, timmer, tjära och salt. Han importerade även sill från Köpenhamn, vin och ingefära Läs mer…

1 maj 2011 med Socialistiska Partiet

Göteborg 1 maj med Socialistiska Partiet Årets huvudparoller är: – En värld att vinna – stöd kampen för demokrati i arabvärlden! – stoppa kärnkraften – ställ om samhället! – beskatta de rika – bygg ut välfärden! – gör facken till Läs mer…

Varför ny spårväg i Stockholm, men inte i Göteborg?

I Stockholm byggs spårvägen ständigt ut och nya projekt diskuteras. Det senaste är nu en förlängning av Tvärbanan från Alvik till Solna, något som förstås ökar bytesmöjligheterna och möjligheterna till alternativa transportvägar med kollektivtrafiken genom Stockholm. I Malmö och Lund Läs mer…

Polisövergreppen vid stormningen av Romano Trajo på tisdagen

Flera rapporter tyder på att polisen både vid stormningen av Romano Trajo på tisdagens morgon och vid flygbladsutedelningen senare samma dag begick en rad övergrepp mot barn och aktivister. TIll övergreppen hör att polisen pepparsprejat en 8-åring samt haft dragna Läs mer…

Mixgårdens ungdomar och personal uttalar sitt stöd för de som vill ha Romano Trajo kvar i Lund

Stöduttalandet från Mixgårdens ungdomar och personal: Hammarkullen 090818 Hej Romano Trajo och Lundabor mot nedskärningar! Vi har hört om er kamp för att få kommunen att riva upp sitt beslut om nedläggningen av ert fritidshem. Blev intresserade av er verksamhet Läs mer…

Bostadsbrist, gatufester och slumbostäder

Bostadsbristen i våra tre största städer liksom i universitetstäderna tycks bara blit värre och värre. Det är små och billiga lägenheter som saknas, medan det inte är något problem för folk med gott om pengar att köpa sig ett hus Läs mer…

Småstökigt vid ockupationsfestival – övervåld från polisen

Inte så förvånande blev det lite stökigt när Skånepolisen uppenbart valt att frångå SPT-konceptet genom att använd piketpolisen vid insatserna i samband med den så kallade ockupationsfestivalen i Lund. Piketen ska normalt inte användas vid SPT-insatser annat än som reserv. Läs mer…

Lund drabbat av gangsterkriget i Malmö

Sen en tid tillbaka har det både i Malmö och Göteborg förekomit ett antal skottlossningar och bombattentat som har med uppgörelser inom den organiserade brottsligheten att göra. I Göteborg är det klart att många av de inblandade personerna har kopplingar Läs mer…