Hagen – norsk familj med makt i Sverige

Stein Erik Hagen är en norsk finansman som byggt upp ett industriimperium som kontrollerar ett ganska stort antal svenska företag. Centrum i Hagens imperium är det av Hagen-familjen kontrollerade hodlignbolaget Canica AS som inklusive dotterbolag har cirka 800 anställda. I Läs mer…