Plomgren – korrupta handelsmän och politiker

Borgaren och linkrämaren Anders Plomgren (-1714) och Margareta L’Eclaire fick två framgångsrika söner, Anders Plomgren (1700-66) och Thomas Plomgren (1702-54). Anders Plomgren den yngre erhöll tillsammans med Carl Broman d,y. (1703-84) från det Grillska handelshuset samt föregående oktrojs direktörer privilegium Läs mer…