Olsson – konsul nr 1 och hans efterlevande

Petter Olsson (1830-1911) en av Helsingborgs tre kända konsuler grundade 1853 en spannmålshandel i Helsingborg (senare blev det AB P. Olsson & Co). Verksamheten gick bra på grund av det pågående Krimkriget som innebar en stor spanmmålsimport till Storbritannien som Läs mer…