Handelshuset De Ron

Jacob De Ron (1739-1828) föddes i Frankfurt am Main, men var av holländskt ursprung. Han kom till Sverige innan 1765 då han det året arbetade på handelshuset Tottie & Arfwedson. Från mitten av 1770-talet drev han en handelsrörelse tillsammans med Läs mer…