Folkutbyte vanligt och utbrett

Samerna i Sverige är officiellt ”ett folk, en nationell minoritet, och ett urfolk… och samiskan är ett officiellt språk” Men av samer och svenskar i Norrland (och finländare längs i norr) kan svenskarna enligt forskning ha kommit först. Sedan blandades vi delvis. Men svenskarna kan alltså ha varit ursprungsfolket. Läs mer…