Uppfiskad mobil med hemliga chattar ledde till drogvaruhus

En fritidsbåt fullpackad med narkotika, ett droglager och en uppfiskad mobil med hemliga chattar. Det var upprinnelsen till att Tullverket lyckades spränga en liga som drev en grossistfirma i droger. Totalt beslagtogs drygt 400 kilo hasch och över 100 000 narkotiska tabletter. Dessutom hittades en halv miljon i form av 500-kronorssedlar Läs mer…

Om det hade med språket att göra så vore Sverige ett matriarkat

Detta beror på att standardändelsen i svenska språket i samband de ord som tidigare var maskulinum och femininum idag alltid är femininum . Utom i många dialekter. Exempelvis den jag pratar själv. Göteborgska. I göteborgska använder vi (i alla fall Läs mer…

I svenska språket har femininformerna tagit över

På de flesta områden dominerar det manliga. Men inte vad det gäller språket. Dvs det svenska språket. När det har standardiserats, maskulina och feminina ord försvunnit har femininändelserna ( i alla fall på adjektiven) tagit över. På svenska heter det Läs mer…