Sydostasien och heroinet – opiummonopolen

I samband med att USA engagerade sig alltmer i kriget i Sydostasien kom området att bli världens största producent av opium och en stor producent av morfin och heroin. Detta var till stor del ett resultat av USA:s stöd till Läs mer…