Gruvbrytning i Gränna?

Utanför Gränna, i Norra Kärr, har företaget Tasman Metals (via sitt svenska dotterbolag Tasmet AB) gjort ett av världens största fynd av så kallade sällsynta jordartsmetaller. Dessa metaller används i modern elektronik för exempelvis vindkraftverk, elbilar, datorer och mobiltelefoner. Tasman är också involverade i Läs mer…