Patent är lika med monopol

De flesta marknadsliberaler är emot monopol. De flesta länder med marknadsekonomi och kapitalism har lagstiftning mot monopol. Men ändå är de flesta liberaler för patent. Ett sätt att få lagstadgat monopol. Något som företag gärna vill ha. Något som företagen gärna vill utvidga till att omfatta det mesta.

Så i verkligheten är de flesta liberaler lik förbannat anhängare av monopol. Att försvara patent är att försvara monopol. Så är man verkligen mot monopol så måste man också vara mot patent.

Patent för mjukvara eller immateriella rättigheter orsakar mer problem än andra typer av patent. Men även patent på olika sorters grödor, tillsammans med oligopol för ett fåtal företag hotar att utarma världen och göra människan beroende av enskilda företag.

Läs mer om uppphovsrätt och fildelning:
Fildelning gör skivindustrin onödig (Internationalen 2 juni 2005)
Piraterna är inte boven (Lars Henriksson, GP 2005-07-12)
Det digitala upproret (Röda Rummet 3 / 05)
Copy Me (Bok utgiven 2005)
Hollywood beordrar ministerstyre (Internationalen 2 juni 06)

Intressant om patent och upphovsrätt i borgarmedia: DN
Bloggat: Petter Partikulärt, Sänd mina rötter regn, Stefan Flod, Mullvaden
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements