Män och överklass stora miljöbovar

Män är en större belastning för miljön än kvinnor skriver SVD idag. Det är i alla fall ingen nyhet för mig. Att det är i huvudsak män som kör majoriteten alla bensinslukande bilar i trafiken är väl nåt som alla vet. Men kön är bara en aspekt av det hela.

Det är i själva verket så att alla överordnade grupper och klasser är en större belastning för miljön och klimatet än underordnade.

Av det följer att:

  • Överklassen är en större miljöbov än arbetarklassen
  • Män som grupp är en större miljöbov än kvinnor som grupp
  • Infödda svenskar som grupp en större miljöbov än invandrare
  • Invånare i Sverige en större miljöbov än invånare i Kenya

Det är liksom kapitalismens konsekvenser. Vissa grupper av människor har mer resurser att använda. Och de använder dem ofta på ett miljöovänligt sätt.

Att åtgärda detta i ett kapitalistiskt samhälle är faktiskt inte lätt. De flesta åtgärder riskerar att ha en negativ fördelningspolitisk effekt. Så är det exempelvis med trängselavgiften i Stockholm. I förhållande till resurser slår avgiften hårdare mot arbetare och fattiga. Det enda som kan jämna ut detta förhållande är mer jämlik resursfördelning. Lägre inkomstskillnader i första hand.

Det är ofta också så att klimatförsämring och miljöförstöring drabbar fattiga och underordnade grupper av människor hårdare än vad de drabbar rika. Det är arbetare och fattiga som har sina bostäder nära fabriker, på översvämningsdrabbad mark osv. Och precis som i New Orleans är det fattiga som drabbas hårdast av naturkatastrofer som delvis orsakats av miljöförstöring.

Läs mer: Fattiga får inte plats i det nya New Orleans, Kampen om New Orleans, Miljö och klimat
Borgarmedia: DN1, DN2
Andra bloggar om: , , , , , ,
————————————————————————————–
I bloggosfären skriver för övrigt Syrran intressant om gud och ateism, Jinge om DN och dess USA-vänlighet, och Ett härta rött om vad man får läsa i fängelset.

Advertisements