Prostitutionen igen

När jag var på danska Enhedslistens senaste kongress diskuterade man inställningen till prostitution. Där fanns allt från folk som ville ha helt fri sexmarknad med fackföreningar för prostituerade till de som ville att Enhedslisten skulle vara för en sexköpslag av svensk modell.

I debatten cirkulerade ett antal siffror om prostitutionen i Danmark. Jag har ingen aning om siffrornas sannhet. Men siffrorna över hur många man antog passerade Danmark i samband med trafficking och människohandel rörde sig kring 5000 kvinnor. I den storleksordningen i alla fall. Motsvarande siffror för Sverige som jag sett handlar ungefär om 1000 kvinnor . Det är faktiskt en avsevärd skillnad. Överhuvudtaget så verkade siffrorna för Danmark motsvarar 5-10 gånger så många prostituerade som i Sverige (Observera att osäkerheten i dessa siffror är enorm). Antalet har vad jag förstår alltid varit högre i Danmark än i Sverige. Men det finns nog anledning att tro att den svenska lagstiftningen hjälpt till att öka skillnaden. Av flera följdaneldninagr förstås. Två av dessa är att prostitution har flyttat från Sverige till Danmark och att prostitution i Sverige faktiskt har minskat.

Som jag ser det är det svårt att förklara skillnaden i uppskattningarna av antalet traffickingoffer med nåt annat än den svenska lagstiftningen. Och om det verkligen är detta som gör skillnaden och om skillnaden är så stor anser jag att lagen bara av den anledningen är vettig.

Dessutom är det så att de prostituerade jag kände/känner/känt till från verkliga livet alla sålde/säljer/sålt sex för att finansiera sitt missbruk. Men den svenska lagen gjorde det möjligt för dem att komma ifrån prostitutionen, vilket i sin tur har hjälpt dem att komma ur knarkmissbruket. Även detta är för mig tillräckligt för att jag ska anse den svenska lagen för vettig och bra. Inte heller har jag någon gång hört från denna del av prostitutionsmarknaden att det hela skulle ha blivit värre sen den nya lagen kom till. Den kan vara så, men jag har aldrig hört någon säga det. Därför tror jag inte heller att det är så och håller på den punkten inte med min vänsterbloggkollega LOKE.

Det finns dessutom andra prostituerade än Isabella Lund som har uppfattningar om prostitution och som uttalar sig. Ofta med diametralt motsatta uppfattningar. Exempelvis en kvinna vid namn Nina, som säger ”Ni talar inte i mitt namn” med adress till de som vill legalisera prostitution:

Till de som snackar om att prostitution är vilket jobb som helst, att sexköp borde legaliseras, att prostitution är frigörelse: NI TALAR INTE FÖR MIG. Tala i era egna namn, MEN NI TALAR INTE I MITT NAMN. Nästa gång du hör dig själv säga att sexsäljarna vill att det ska bli som ett yrke, KOM IHÅG vad jag sagt: DU TALAR INTE FÖR MIG.

Några fler texter: Till dig som vill ha rätt att välja, Ingen hjälp genom ny lag (som kritiserar genomförandet av den nya lagen)

Det finns också andra som bloggar i ämnet, Sex och pengar och som också har skrivit i Expressen.

Läs också en debatt i Arbetaren, med inlägg av Isabella Lund och Louise Eek.

Bloggat: Feministisk vänstertjej1, Feministisk vänstertjej2,
Borgarmedia: DN1, Resume, Journalisten
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!

10 Svar på “Prostitutionen igen”

 1. Det har alltid funnits mer prostitution i Danmark än i sverige oavsett vilken typ av lagstiftning vi har haft.

  Det som är intressant om man jämför den sexuella människohandeln och om man ska gå efter de uppgifter som polisexperter på rikspolisen i sverige och danmark har framfört så ska det i dagsläget finnas ungefär 10 gånger mer offer för sexuell människohandel i Sverige än vad det finns i Danmark.

  Dansk polis har ingen egen agenda när de framför fakta så jag tror på deras siffror. Den svenska polisen lobbar för mer öronmärkta pengar till Projekt Europa och överdriver därför antalet offer i Sverige just nu. För ett år sedan hävda de motsatsen för att berätta att sexköpslagen var effektiv.

 2. Med tanke på att väntetiden för behandling med med metadon eller subutex kan uppgå till flera år tror jag nog inte riktigt att det finns någon utväg för de horor som är missbrukare.

  Att de horor du känner alla är missbrukare är förstås helt irrelevant. Det är inte ett giltigt slumpmässigt urval för att dra några som helst slutsatser.

  Och du kan sluta tro. Det finns forskning på området. Läs till exempel Transcrime-rapporten. Några utdrag:

  Impact of legislation typologies/models on prostitution on the number of trafficked women and children

  – Old EU Member States display higher numbers of victims of trafficking for sexual exploitation. This, independently from their model on prostitution, also seems to be the effect of two concurrent factors: a) these countries often possess more reliable data on victims; b) these countries are destination countries of the trafficking chain. Numbers therefore seem to be strongly influenced by the demand.

  Detta betyder helt enkelt att strömmen av kontraktsprostituerade går från fattiga till rika länder, och att man också i rika länder har bättre data. Vidare:

  – In countries that provide comprehensive schemes of protection and assistance to victims (e.g. Belgium, Italy, and the Netherlands), the data on trafficked persons are more reliable and the figures are higher. This is due to the fact that victims are more eager to come forward and provide information if they are afforded a complete set of support services and measures that can help them to recover and gain trust into authorities.

  Detta betyder att där repression saknas vågar de utsatta ta kontakt med myndigheterna. Omvänt gäller att i mycket repressiva länder, som Sverige, undviker utsatta prostituerade (liksom knarkare) att ta kontakt med myndigheterna, ty de vet att någon hjälp knappast är att vänta ‚Äì tvärtom. Det betyder också att siffrorna för Sverige är osäkrare än i exempelvis Nederländerna.

  – Several intervening factors seem to influence the number of women and children trafficked for sexual exploitation beyond the legislative model of prostitution. With reference to indexes of annual trafficked victims, there are also substantial variations among countries belonging to the same legislative model. This makes it extremely difficult to extrapolate a unique causal relationship explaining the number of trafficking victims.

  Här sägs alltså att det är närmast omöjligt att fastställa ett orsakssamband mellan människohandel för sexuella ändamål och juridisk modell för prostitution. Vidare:

  Factors other than legislation typologies/models on prostitution that may affect the nature and extent of trafficking

  … The study revealed that, beyond the legislation typologies/methodologies on prostitution, the following factors may affect the nature and extent of trafficking in human beings at the EU level, going from the most to the least significant: 1) the feminisation of poverty and rate of unemployment; 2) the differential in level of welfare between the country of origin and the country of destination; 3) the strict migratory regulations of the destination country; 4) the geographical position of the destination country; 5) the level of anti-trafficking control measures of the country; 6) the entrance into the European Union of new Member States; 7) the cultural and linguistic similarities between the country of origin and the country of destination.

  Detta betyder i korthet att strömmen av kontrakts- och tvångsprostituerade i första hand går till 1) länder med underutvecklade jämställdhetslagar på arbetsmarknaden (inte Sverige), 2) rikare länder i unionen (inte i första hand Sverige), 3) länder med generösa invandringsregler (inte Sverige, som bara tar emot flyktingar), 4) centrala och befolkningsrika länder (inte Sverige, som är en europeisk randstat med minibefolkning), 5) länder med lösa antitraffickingrutiner (oklart var Sverige står), 6) länder där ‚Äùsocial turism‚Äù har florerat (inte Sverige), och till länder där det finns kulturella och språkliga likheter med ursprungslandet (inte Sverige).

  Man kan alltså förvänta sig, alldeles oavsett förhållanden i övrigt, att såväl tvångs- som frivilligt prostituerade i första hand söker sig till rika och folkrika länder i centrala delar av unionen, där underlaget för prostitution är bättre. Det är alltså ingen tillfällighet att Tyskland, Danmark, Holland m.fl. är populära destinationer för arbetare av alla slag, inklusive prostituerade. Men tack vare sexköpslagen har Sverige gjort sig ovanligt intressant för traffickare, eftersom det ger en underjordisk bubbla att verka i, en bubbla som saknas i Centraleuropa.

  Slutligen har prostitutionen inte minskat i Sverige. Det ena som har minskat är gatuprostitutionen, men den är på väg upp igen. Den mesta av prostitutionen är aldrig gatuprostitution, och den totala prostitutionen har ökat.

 3. Blogge: Om prostitution minskat eller ökat finns ingen statistik. Vi kan bara tro olika. Och du tror att sexköpslagen är negativ. Jag tror att den är positiv. Ingen av oss kan bevisa att den andre har fel så länge inga undersökningar och ingen statistik finns. Så vi får nog fortsätta tro.

  De flest narkomaner i Sverige är amfetaminister och då använder man knappast metadon/subutex som behandling.

  Slutligen, vem är avsändare av den rapport du hänvisar till. Vem har gjort den? Och i vilket syfte?

 4. Som du säkert vet har vi olika åsikter om detta Anders. Men jag blir glad av det du skriver om Enhedslistan, att man har en så öppen debatt om saken där. Har svårt att tänka mig något motsvarande i mitt gamla parti, Vänsterpartiet.

 5. Charlotte. Jag har min åsikt om detta. Jag är inte säker på att den är rätt. Men vidhåller min uppfattning tills vidare. Då jag har ännu inte har sett eller läst något som kunnat/kan övertyga mig om motsatsen.

  Men en intressant aspekt ur vår synpunkt som vänstermänniskor är ju varför det är så svårt att diskutera detta på ett vettigt sätt i den svenska vänstern medan det går i Danmark. Detsamma gäller ju narkotikafrågan. På det sättet var det befriande att vara på Enhedslistens kongress.

 6. Skillnaden mellan Danmark och Sverige kan vara urgammal.

  En kvinna som blev med barn före äktenskapet i skogslandskapen/Svealand i Sverige blev inte utskämd på samma sätt som i de sydliga, mer europeiskt-kristet-högreståndspåverkade jordbrukslandskapen/Götaland/Skåne, och hade därför andra framtidsmöjligheter än prostitution.

  Möjligen lever lite av den kulturskillnaden kvar i hela förhållningssättet. Möjligen finns fortfarande inte lika stor marknad för prostitution i Sverige som i Danmark.

Kommentarer är stängda.