Brottslighet och etnicitet

Det sägs regelbundet att invandrare är överrepresenterade bland brottslingar. Lika ofta säger vänstermänniskor att det är osanning. Att invandrare är överrepresenterade kan främst förklaras med klass menar dessa. För att arbetarklassen är överrepresenterad i brottsstatistiken och bland brottslingar och att invandrare vanligtvis tillhör arbetarklassen det är alla överens om.

Det finns heller ingen statistisk på anmälda brott från BRÅ som skulle kunna visa om påståendena är sanna eller falska. Men det finns undersökningar. Låt oss ta en koll på några av dessa genom att titta i några böcker där de redovisas. I flera av dessa framgår att överrepresentationen kvarstår även om hänsyn tas till klass och kön. I boken Likhet inför lagen av Christian Diesen, Claes Lernestedt, Torun Lindholm och Tove Pettersson, Natur och Kultur, 2005, visas dock att detta inte beror på en högre faktiskt brottslighet bland invandrare utan istället på att misstänkta invandrare:

 1. anmäls oftare
 2. utreds noggrannare
 3. häktas oftare och längre
 4. åtalas oftare
 5. fälls oftare och hårdare
 6. behandlas sämre inom kriminalvården

Invandrare diskrimineras alltså i hela den svenska rättsapparaten och genom hela den svenska rättsprocessen. I detta sammanhang ska jag främst beröra diskriminering innan ett ärende kommer till räten och skita i den diskriminering som äger rum efter att dom fallit.

När det gäller den första punkten slås klart fast att klass är en betydligt viktigare variabel än etnicitet när det gäller brottsbenägenhet i ett samhälle av Sveriges typ. Men att det ändå är så att om du är invandrare och arbetarklass kommer du att anmälas oftare än en ”Svensson” i arbetarklassen. De faktorer man menar gör att invandrare anmäls oftare är följande:

 • bristande kunskap om lagar och regler
 • brott av invandrare är lättare att upptäcka (de utför ofta brott av typer som är lättare att upptäcka)
 • invandrare är mer påpassade (fördomar hos andra människor och poliser)
 • de som utsätts för brott av invandrare är mer anmälningsbenägna (brottsoffren upplever att det är svårt att göra upp i godo)

Vidare är det fastlagt att när invandrare anmäls för brott kommer dessa ärenden att utredas noggrannare än ärenden där det är en helsvensk som är anmäld. Polisen lägger alltså ner mer resurser på ett ärende när en person med utländsk bakgrund är misstänkt. Orsakerna till detta är flera:

 • en förföreställning om brottsbenägenhet (man tror att invandrare är mer brottsbenägna)
 • brott begångna av invandrare är lättare att bevisa
 • förnekandekulturen (att man nekar även om man är överbevisad om något)

Typexempel på hur det kan gå till eller vara är brottet olaga hot. Här är överrepresentationen för invandrare stor. Detta har visat sig bero på att domstolar oftare dömer för olaga hot om en invandrare är den som hotat. Det anses per definition alltså vara ett allvarligare hot i det läget än om en svenne hotar. I sin tur leder detta till att polis och åklagare noggrannare utreder fallen där den som hotar är invandrare och den som hotats svensk. För att det är lättare att få en fällande dom i det läget. För att det helt enkelt är lättare att bevisa brott om den som hotar är invandrare.

Ett annat exempel är våldtäkter inomhus där invandrare också är överrepresenterade. När den misstänkte och anmälde brottslingen var invandrare hördes 84% av de misstänkta och när den misstänkte brottslingen svensk bara 77%. När brottsoffret var invandrare hördes 63% av de misstänkta men när brottsoffret var svenskt hela 91%.

Svenskar använder i huvudsak försvaret att ”kvinnan var med på det” medan invandrarna nekar helt och hållet. Konsekvensen är att en större del av invandrarna döms. Vilket sin sin tur får polisen att utreda våldtäktsbrott där den misstänkte är invandrare noggrannare, vilket ju siffrorna ovan visade.

Sammantaget leder alltså fördomar till att invandrare har en viss överrepresentation när det gäller anmäld brottslighet. Däremot finns det inga belägg för att invandrare skulle vara mer kriminella. Hela snedheten i statistiken beror på klass och fördomar.

Det finns alltså inget bevisat samband mellan etnicitet och brottslighet. Det är en fördom att tro det. Och det är fördomar som kan få det att se så ut i statistik. Vänstern har alltså rätt och de som tror att invandrare är mer brottsliga har fel.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

26 Svar på “Brottslighet och etnicitet”

 1. Hej! När du skriver att det inte finns några som helst belägg för att flyktingar/invandrare är mer kriminella än andra, kan jag inte låta bli att citera följande:

  ”Invandrade personer är klart överrepresenterade i brottsstatistiken. (…) Denna överrepresentation gäller praktiskt taget alla typer av brott, men den växer avsevärt, till 300 eller 400 procent, när det gäller grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt.

  Denna allmänna överrepresentation gäller oavsett socioekonomisk status, det vill säga att överrepresentationen består praktiskt taget oförändrad när man jämför exempelvis förvärvsarbete och yrkesgruppstillhörighet i Sverige, samma sak gäller efter kontroll av kön, ålder och bostadsort.”

  Källa: Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport ”Brott bland svenskar och invandrare” 2005.
  Länk: http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=1brottslsveutland.pdf&url=/dynamaster/file_archive/051214/e7dae113eb493479665ffe649e0edf57/1brottslsveutland.pdf

  Citatet hämtat från http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=501206.
  Man må ogilla Mauricio Rojas, men han har ju inte gjort rapporten, bara kommenterat dess innehåll.

  Har du lust att kommentera BRÅs undersökning?

 2. Precis det du skriver, skriver jag också i inlägget ovan. SÅ jag har redan kommenterat det hela. Och förklarar vad det beror på. Förklaringen stavas diskriminering.

  BRÅ:s undersökning är en av de undersökninagr som ligger till grund för mitt inlägg och aför Diesens et als bok.

  Citat:
  ”Det finns heller ingen statistisk på anmälda brott från BRÅ som skulle kunna visa om påståendena är sanna eller falska. Men det finns undersökningar. Låt oss ta en koll på några av dessa genom att titta i några böcker där de redovisas. I flera av dessa framgår att överrepresentationen kvarstår även om hänsyn tas till klass och kön. I boken Likhet inför lagen av Christian Diesen, Claes Lernestedt, Torun Lindholm och Tove Pettersson, Natur och Kultur, 2005, visas dock att detta inte beror på en högre faktiskt brottslighet bland invandrare utan istället på att misstänkta invandrare: ….”

  BRÅ har statistik över anmälda brott. Inte faktiskt begångna brott. Detta gör att diskriminering har ännu större betydelse i BRÅ:s siffror än i andra siffror. Och Mauricio Rojas är tyvärr komplett okunnig om denna fråga.

  Och om du kollar noga i de undersökningar som finns ska du finna att finnar, danskar och norrmän här till de som ligger högst när det gäller anmälda våldtäkter.

 3. Anders

  Ta en till ditt på din statistik i så fall eftersom den verkar gå helt emot de siffror BRÅ publicerar. Män från afrika och mellanöstern är de som toppat våldäktstatistiken bland invandrarna.

 4. Havsnäs: Nej. Det finns en överrepresentation bland anmälningarna (BRÅ) för de grupper du säger. Men alla invandrargrupper är överrepresenterade. Det är alltså fördomar och diskriminering som speglas i BRÅ:s statistik över anmälningar (obs, BRÅ för ingen statistik över begångna brott, utan över anmälda brott). Fördomar är speciellt vanligt när det gäller just afrikaner och folk från mellanöstern.

  När det gäller just våldtäkt finns det stora mörkertalet hos helt vanliga svennar. Dessutom har det visat sig att när förövaren är vit och offret en invandrare tar polisen ofta inte ens upp anmälan. Kommer alltså inte ens med i BRÅ:s statistik. Samma gäller ibland när både förövare och offer är svennar.

  Återigen: BRÅ:s rapport är en del av underlaget för inlägget och en del av underlaget för den bok jag hänvisar till. Redan när jag skrev ursprungsinlägget tog jag alltså hänsyn till vad som står i BRÅ:s rapport.

 5. Anders

  Jag håller med i mycket av det du skriver i detta inlägg. Du har rätt både när det gäller diskriminering inom rättsväsende och att den socioekonomiska statusen i många fall bidrar till ökad statistisk brottslighet. Jag vänder mig dock mot att du i din ekvation helt sonika antar att olika socioekonomisk status och diskriminering helt och hållet raderar ut invandrares överrepresentation. Denna statistik är mycket vansklig och svår att analysera och (rätta mig om jag har fel) du saknar siffror för att belägga att så verkligen är fallet.

  Mörkertalet är dessvärre stort bland alla grupper.

 6. Havsnäs: Du har rätt. Överrepresentationen försvinner inte om vi tar hänsyn till klass. Det står också i mitt inlägg. Men den minskar. Resten kan förklaras av att vi har fördomar. Boken, Likhet inför lagen, visar tydligt detta. Även om det inte i alla fall kan beläggas med siffror. Men när det gälller våldtäkter, olaga hot och några brott till finns det specialundersökningar som visar att det faktiskt är fördomar i i olika led i rättsapparaten som leder till överrepresentationen för invandrare.

 7. Det där med statistik är svårt. Att dra slutsatser ifrån antalet dömda eller åtalade personer är vanskligt eftersom de utgör en så liten del av det totala antalet brottslingar.

  En enkätundersökning med en svarsfrekvens om 20 procent skulle nog få av oss lita på av den enkla anledningen att det är stor risk för att få skeva urval bland svaren. Detsamma gäller egentligen i brottsstatistiken. Så få döms att denna statistik egentligen inte kan användas som annat än en mycket grov och ofta missvisande indikator på den bakomliggande variabeln ”brottslighet”.

Kommentarer är stängda.