Det handlar om mäns våld mot kvinnor

Det är inte en diskussion om en viss religion och dess konsekvenser för unga flickor. Det är en diskussion om patriarkaliska strukturer. Det som Per Ström säger inte finns, men som i sanning finns i verkligheten. I vårt land, i Mellanöstern och på de allra flesta platser på jorden.

Det är bättre här i Sverige, det är värre på Kreta, fast just där var det ännu värre förut. Det är ännu värre där det fortfarande finns en hederskultur som i vissa delar av Mellanöstern. Och som Pernilla Ouis säger i Göteborgs-Posten (ej på nätet), hederskulturer är starka där det saknas en ordentlig välfärdsstat.

Så enligt min uppfattning och enligt min mening så är det ökande antalet balkongflickor ytterligare ett tecken på nedmonteringen av välfärdsstaten i Sverige. En nedmontering som sker samtidigt som vi fått en ökning av invandringen från områden med kvarvarande hederskulturer. Det är sammantaget inte en bra kombination och den går ut över et natal ung flickor varje år.

Lösningen då. Jo, den är samma som den lösning som behövs för att åtgärda ungdomsvåldet eller för att komma åt gängbrottsligheten (ursprunget till denna är delvis, men inte enbart, samma hederskulturer som också är orsak till balkongflickorna). Det krävs ett återupprättande av en stark välfärdsstat. Man kan säga att staten går in och ersätter det patriarkala hederskultursystem, klanerna och familjen till viss del. Inte så att alla patriarkala strukturer försvinner, men det är en bit på rätt väg.

Så visst handlar det om mäns våld mot kvinnor (att kvinnor deltar i eller accepterar det hela spelar därvidlag inte någon roll), men det handlar också om gamla patriarkala kulturmönster som endast en modern välfärdsstat kan börja rå på. Monterar vi ner välfärden kan vi aldrig komma åt hedersvåldet och aldrig få slut på balkongflickornas tragiska öden.

Läs även: Brottslighet och etnicitet

Intressant?
Bloggat: Jinge, RoyaMatilda
Borgarmedia: GP, SVD1, SVD2,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements