Rasism inom polisen och REVA

Det finns undersökningar som visar att poliser är lite mer rasistiska än svensken i gemen. Det är välbelagt att invandrare/utlänningar/personer med utländskt utseende löper större risk att misstänkas för brott och därmed kontrolleras. Därmed blir också invandrare/utlänningar/personer med utländskt utseende överrepresenterade bland misstänkta och dömda brottslingar. Detta är ett utslag av rasism, en slags institutionaliserad rasism.

En person med ogiltiga papper, avsaknad av id-handlingar, utgånget uppehållstillstånd, beslut om utvisning etc som blir påträffad vid en id-kontroll som polisen genomför så innebär det att personerna grips och polisen får en möjlighet att verkställa utvisningen. Anledningar till id-kontrollen kan vara många och i samband med dem alla har polisen rätt att göra en inre utlänningskontroll:

En inre utlänningskontroll förutsätter en grundad anledning och objektiva omständigheter, till exempel spaningsuppgifter, den enskilde polismannens iakttagelser eller annan tillförlitlig information. Kontroll får även ske i samband med frihetsberövande, brottsutredning eller trafikkontroll. Det gäller också när personer gör sig skyldiga till ett ordningsbrott.

Polisen får däremot inte går fram till personer och helt på måfå fråga dem om legitimation. Det är inte lagligt. De får heller inte välja ut personer utifrån utseende eller etnicitet. Det är också olagligt. Det hela regleras i Utlänningslagen och Rikspolisstyrelsens författningssamling, FAP 273-1. Även polislagen och lokala polisförordningar har reglering som polisen måste arbeta efter. Blir du ändå tillfrågad om identitetshandlingar så kan du och ska du göra så här:

  1. Kräv att få veta vilket brott ni är misstänkta för
  2. Kräv att få se polisernas tjänsteleg (skriv om möjligt upp numret, det står vid fotot och på ett ställe till, och det ska vara samma nummer på båda ställena)
  3. Gå bara därifrån om dom inte kan ge säga vilket brott ni är misstänkta för
  4. Bli inte rädda ifall dom griper er, för dom måste släppa er när ni vill – ni har inte begått nåt brott och ni identifierar er precis när ni själva vill
  5. Keep cool, det här är en stor grej i det här landet nu 😀

Har man inget uppehållstillstånd och inga giltiga papper så blir det ju problem om man faktiskt blir kontrollerade vid en laglig kontroll eller gripen i samband med en olaglig. Man riskerar ju faktiskt att bli utvisad.

Polisen själva hävdar att man inte genomför kontroller som bara syftar till att göra inre utlänningskontroll:

Projektet baseras på LEAN-metoden och innebär att processerna i själva handläggningen ses över. Främst handlar det om att ta bort hinder i den löpande handläggningen av ärenden. Det berör inte, och innebär inga förändringar i den yttre verksamheten för gränspolisen i Stockholms län vad gäller till exempel arbetet med att eftersöka dem som vistas illegalt i landet.

och

I regleringsbrevet för 2013 har justitiedepartementet gett Polisen i uppdrag att effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut. REVA-projektet är en del av det arbetet, men har dock ingen direkt koppling till de kontroller som utförs.

Många uppgifter och vittnesmål tyder på att man faktiskt ändå gör på det viset i framförallt Malmö och Stockholm.  I Göteborg finns ännu inge belagda fall på att man använt id-kontroller på stan som enbart inre utlänningskontroller. Att göra så som polisen rapporterats göra i Stockholm och Malmö är etnisk profilering, dvs rasism. Något som även polisen själva uppger är olagligt:

För det andra gör Polisens egna föreskrifter gällande att en inre utlänningskontroll aldrig får ske enbart på grund av en persons utseende, språk eller namn.

Det finns ingen anledning att lita på polisen när de säger att de alltid följer lagen. Alla vet att det påståendet inte är sant. Det finns heller ingen anledning att lita på polisen när de säger att de aldrig kontrollerar folk bara för att de är invandrare/utlänningar etc. Forskning visar att polisen gör det.

På samma sätt finns ingen anledning att lita på polisen när de säger att det inte finns några id-kontroller som har som enda syfte att utföra inre utlänningskontroll. Det mesta tyder på att sådant finns. Att polisen använder rasistiska metoder och har en delvis rasistisk praktik är ingenting som behöver ifrågasättas. Det är väl belagt att det är så.

Men vi vet av erfarenhet att polisen i olika polisdistrikt är mycket olika och har mycket olika kultur. Polisen i Göteborg har alltid varit mindre våldsam än polisen i Malmö och Stockholm. Polisen i Göteborg har aldrig jagat papperslösa på samma sätt som i Malmö och Stockholm. Reva eller inte Reva.

Intressant?
Borgarmedia: DN, AB, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements