Cosa Nostra och heroinet, del 2

1969 återskapades Komissionen inom maffian på Sicilien. Komissionen är det högsta beslutsorganet inom Cosa Nostra, som maffian egentligen heter och var ämnat att fungera som en slags förhandlingsorgan eller domstol mellan olika maffiaklaner för att dessa inte ska kriga i onödan. Återskapandet skedde i samband med att de flesta mafiosi som åtalats på grund av det första maffiakriget 1962-63 blev frikända i rättegången som hölls just 1969. Maffians drog igång sin verksamhet omedelbart och den sista fasen i det första maffiakriget utspelades genom att den segrande Greco-sidan avrättade ytterligare en boss från den andra sidan. Attentatet utfördes av folk från maffiafamiljen i Corleone som då leddes av den skräckinjagande Luciano Leggio. När kommissionen återupprättades fick den bara tre medlemmar, Stefano Bontade, Gaetano ”Tano” Badalamenti och Luciano Leggio. Bontade var då ledare för Palermos största maffiafamilj och Badalamenti kontrollerade en stor del av den heroinhandel som gick via Sicilien.

När maffialedarna kom ut 1969 hade många av dem stora behov av pengar. Däribland ledarna från Corleone som Salvatore ”Toto” Riina. Man deltog til en början i den av camorran i Neapel organiserade cigarettsmuggligen som skapade stora vinster. För att försöka knyta camorran mera till maffian upptogs ett antal camorraledare i Cosa Nostra som en följd av samarbetet med cigarettsmugglingen.

Från 1974 kom kommissionen att verka fullt ut och Cosa Nostra blev nu en strängt hierarisk organisation ledd av kommisssionen. De olika familjerna hade slutat vara självständiga. Bossarna fick också oväntad hjälp med att bygga upp maffian igen. Genom insatser från amerikansk och fransk narkotikapolis samt förändringar i Indokina på grudn av att USA tagit över kriget från fransmännen ledde till att heroinlabben i Marseille fick stänga. Maffian på Sicilien kunde snabbt ta över heroinlabben förutom att en hel del av herointillverkningen flyttade till Sydostasien. Med hjälp av sina amerikanska kontakter blev den sicilianska maffian en viktig mellanhand i handeln med heroin från Sydostasien till USA och Europa. Tano Badalamenti blev 1974 ordförande i kommissionen och han komtrollerade dessutom maffiafamiljen i Cinisi, där Palermos flygplats var belägen och hade därför en nyckelroll i smugglingen av heroin. Han var dessutom släkt med den US-amerikanska maffiafamiljen i Detroit. De turkiska opium- och morfinproducenterna vände sig också till maffian på Sicilien för att få avsättning för sina produkter.

1982 beräknas det att den sicilianska maffian kontrollerade 80 % av heroininförseln till USA. Dominerande maffiafamiljer inom heroinhandeln på Sicilien var bland annat Magaddino och Bonanno från Castelammare del Golfo som samarbetade med släktingar i New York och Buffalo. Vidare Inzerillo-familjen i Palermo (Passo di Rigano) som samarbetade med sina släktingar inom New Yorks Gambino-familj och dessutom Badalamenti som också samarbetade med släktingar i USA. Allra viktigast i USA var Bonanno-familjen som periodvis ansågs vara synonymt med heroinhandel och dessutom periodvis leddes av folk från Sicilien.

En familj som inte deltog så mycket i heroinhandeln var dock Corleone-maffian. Istället inriktade man sig på att ta makten över maffian på Sicilien. 1977 uteslöts Badalamenti från Kommissionen på grund av en aktion från Corleone-maffian och deras allierade i Greco-familjen. 1981 inledde man dessutom ett krig mot konkurrenterna i Palermo, Stefano Bontade och Salvatore Inzerillo mördades i april-maj och däfefetr mördades en stor mängd medlemmar i de maffiaklaner som var fiender till Corleonelägret. Två som inte dödades var Tommas Buscetta och Tano Badalamenti då dess befann sig utomlands. Buscetta fruktade dock för sitt liv och beslöt sig för att överlämna sig till polisen och bli en så kallad pentiti för att få skydd.

Förutom att man skaffade sig total makt inom Cosa Nostra gav sig också corleonesarna på poliser och åklagare. Våldet på Sicilien antog sällan skådade proportioner på Sicilien under de första åren på 1980-talet under Toto Riinas tid som boss för Corleonemaffian ocjh Komissionen, dvs också i praktiken också en diktator i hela Cosa Nostra. Våldet ledde dock til en motoffensiv från den italienska staten som höll på att krossa maffian för gott. En anledning till detta var också heroinhandeln på grund av Sovjets intåg i Afghanistan och USA:s stöd till olika krigsherrar för att bekämpa Sovjetarmén ledde till förändringar i handlens med heroin. För samtidigt lyckades Burmas regering till stor del krossa de olika gerillaarméer som dominerat opiumodlingen i landet ooch däärmed minskade produktionen i området. Även i Thailand hade opiumodlingen till stor del upphört och landets korrumperade militärer och poliser levde nu i huvudsak på prostitution och turism istället för herointillverkning.

1992 hade den sicilianska maffian ett möte med ryska maffiagäng om hur vapenhandel och heroinhandel skulle organiseras som en följd av Afghanistans ökade betydelse som producent. 1995 blev så Bernardo ”Traktorn” Provenzano ordförande i kommissionen och ett nytt styre infördes. Morden på myndighetspersoner och de interna striderna upphörde. Detta trots att Provenzano också kom från Corleone-familjen. Numera betyder också heroinet mycket mindre för maffian, då labben i storts ett flytta till produktionsområden i centrala Asien och maffian är på väg tillbaka till grunderna för verksamheten, makt genom beskydd, utpressning och fysisk kontroll av olika verksamheter och territorier. Maffian är på väg att konsolidera sig och bli starkare igen.

Källor (utöver det som länkats ovan):
John Dickie, Cosa Nostra, 2004 (på engelska), svensk utgåva, Månpocket, 2008, uppdaterad med åren 2004-2007.
Alfred W. McCoy, The Politics of Heroin in South East Asia, Harper & Row, 1972. På svenska; Heroin, pengar och politik, Prisma, 1976
Maud Webster, Maffians värld, Historiska media, 2004
Tomas Lappalainen, Maffia, Fischer & co, 1993 och 2007

Intressant?
Bloggat: Peter Englund,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

Advertisements

2 Svar på “Cosa Nostra och heroinet, del 2”

Kommentarer är stängda.