Ericsson och Åtvidaberg, bruk och fotboll

Av de 15 finansfamiljer och 2 finansgrupper som nämns i den statliga Koncentrationsutredningen (SOU 1968:7) har jag i och med detta inlägg skrivit om samtliga utom en, Bergengren. I min serie om dagens 15 familjer finns Wallenberg, Ax:son Johnson, Bonnier, Klingspor/Stenbeck och Söderberg representerade. I serien om finansgrupper, Handelsbanken/Industrivärden och Dunker. I denna serie om försvunna familjer förekommer Wehtje, Mark/Carlander, Broström, Kockum, Åhlén, Kempe, Edstrand och nu alltså Ericsson. De som kvarstår är finansgruppen kring Custos och som jag redan nämnt, familjen Bergengren.

Familjen Ericsson är intimt förknippade med orten Åtvidaberg, dess bruk och dess fotbollslag. Med skrivmaskiner och räknemaskiner, med Facit. Ett företag som började som AB Åtvidabergs Förenade Industrier år 1906, men gick i konkurs 1922, rekonstruerades av Sydsvenska Banken och fick Elof Ericsson till VD, senare ägare. I samband med rekonstruktioen öveertog det nya företaget, AB Åtvidabergs Industrier ett företag i Stockholm som tillverkade räknemaskiner, AB Facit. Tillverkningen flyttades til Åtvidaberg och blev snart en enorm framgång. 1938 köptes AB Halda och 1942 AB Original-Odhner och tillverkningen utökades med bl.a. skrivmaskiner och additionsmaskiner. 1943 förvärvades Överums Bruk och 1951 Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors. Både Bodafors och Överum såldes under 1960-talet liksom innehavet i Munksjö, som istället övergick till intressen kring familjerna Roos och Malmros.

1957 övertog Elofs son Gunnar Ericsson VD-stolen i företaget och 1963 hade företaget nästan 5 000 anställda. Familjen ägde det aktuella året också (via Åtvidabergs Industrier) ett starkt minoritetsintresse i Munksjö AB och totalt fanns det nästan 8 000 anställda i företag som familjen kontrollerade. Dotterbolaget Åtvidaberg-Facit AB var bolaget största verksamhet och 1965 bytte därför moderbolaget namn till Facit AB. 1966 köpte man konkurrenten Addo med 2 300 anställda och kring 1970 fanns det 14 000 anställda i företaget Facit. Ny VD var vid denna tidpunkt Gunnar Erikssons svåger Lennart von Kantzow, gift med Gunnars syster Ulla Ericsson och brorsbarn till ägaren av Bulten-Kanthal AB, Hans von Kantzow. Nämnas kan också att Gunnar Ericsson satt i styrelsen familjen Roos bank, Skånska Banken, i många år och familjerna Edstrand och Roos hade en relativt stor post aktier i Facit AB innan försäljningen till Electrolux.

Men Facit-koncernen hade redan i slutet av 1960-talet hamnat i en ekonomisk kris. En kris med många orsaker varav en var att man inte hängde med i utvecklingen mot elektroniska räknemaskiner. 1972 sålde därmed Facit till Electrolux. Även om man försökte, framförallt efter försäljningen till Electrolux och senare till Ericsson år 1983. 1988 avvecklades dock denna verksamhet och 1998 försvann de kvarvarande resterna av företaget. Familjen Ericsson var då en sedan länge försvunnen finansfamilj.

Läs mer: Corren1, Corren2, Gradvall, IDG, Corren3, KB, Företagsamheten, Corren4, Fokus, Svenska Fans, Corren5, KKuriren, Minsjö säteri, NT1, NT2,

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,
Technorati: , , , , , , , , , , , , ,
Powered by ScribeFire.

Advertisements