Koppar och mässing – värdefull export

Vid sidan av järn exporterades också koppar från Sverige på 1700-talet. Kvantitetsmässigt var exporten av koppar och mässing en liten exportvara, men värdemässigt hade den större betydelse. Exporten av koppar och mässing gick främst över Stockholm, men även till viss Läs mer…

Ericsson och Åtvidaberg, bruk och fotboll

Av de 15 finansfamiljer och 2 finansgrupper som nämns i den statliga Koncentrationsutredningen (SOU 1968:7) har jag i och med detta inlägg skrivit om samtliga utom en, Bergengren. I min serie om dagens 15 familjer finns Wallenberg, Ax:son Johnson, Bonnier, Läs mer…