Ökningen av brottsligheten skedde 1950-1970

Curt Norstedt förfasar sig över att brottsligheten ökat sen 1950-talet. Det har den, den ökade fram till 1970-talet, men sen 1970-talet har den inte ökat. Man kan ju inte, som Curt Norstedt verkar vilja, basera en politik idag på vad som hände för 40-50 år sen. Kriminalpolitiken måste baseras på vad som händer nu.

Då kan vi fundera på vad som fick ökningen att stanna av på 1970-talet. Jag skulle tro att det är genomslaget för den mer humana fångvården med inriktning på vård istället för straff som fick brottsligheten att stanna av. Idag har Sverige en minskande brottslighet.

På en enda punkt kan jag ge Norstedt rätt och det gäller att den svenska polisen syns alldeles för lite på gatorna.  När det gäller USA och New York kan vi konstatera att det är väldigt dåliga exempel. Brottsligheten i USA och New York är betydligt högre än i Sverige (inte lägre som Norstedt hävdar) och den stora orsaken till nedgången i brottsligheten i USA är något som Sverige aldrig kan ta efter, nämligen legaliseringen av aborter. I Sverige har vi historiskt inte haft lika många oönskade barn och därför kan det trolleritrick som skedde i USA inte ske här.

Inte heller är det så att våldet är högre i Sverige än i andra delar av Europa. Den uppgiften bygger på en felaktig jämförelse mellan statistik som inte går att jämföra. Den svenska statistiken är i allmänhet inte gjord på samma sätt som i andra länder och vi har en mycket högre anmälningsbenägenhet i Sverige vilket gör jämförelser ganska missvisande.

Curt Norstedt har tyvärr en grund och i det mesta felaktig bild av nedgången av och av brottsligheten i USA.  Han gör en totalt missvisande, irrelevant och meningslös jämförelse med 1950-talet som syftar till att förvränga verkligheten med en minskande brottslighet. Kunskapen om kriminalstatistik verkar oerhört grund osv. Skulle man basera en kriminalpolitik på hans uppfattningar skulle det gå käpprätt åt helvete. Våld mörkas inte alls och våld bagatelliseras inte alls. Det är Curt Norstedt som ser spöken där de inte finns.

(sen undrar jag varför SVD släpper in en så dåligt underbyggd debattartikel av en så okunnig debattör)

Intressant?

Advertisements

32 Replies to “Ökningen av brottsligheten skedde 1950-1970”

 1. Att det skulle ske en avmattning redan 1970 stämmer dåligt med BRÅs statistik. Enligt BRÅ toppades antalet anmälda brott i början på 90-talet och har legat på ungefär samma nivå sedan dess. Denna statistik stämmer också bra överens med siffror från UK och USA.

  http://www.bra.se/extra/pod/?module_instance=2

  Sen kan man iofs gärna fundera på varför brottsligheten ökade så kraftigt från mitten på 50-talet och varför vi uppenbert inte har lärt oss reglera den sedan dess.

 2. Erik F: Du har fel. Ökningen avstannade i slutet av 1970-talet. Det finns en ökning av anmälningarna därefter också, men inte en ökning av de verkliga brotten utan en ökning av anmälningsbenägenheten. En del av ökningen av anmälningarna handlar också om ändrade lagar. Fler saker blir brott. Narkotikabrotten är ett typexempel. Dessutom glömmer du ta hänsyn till en betydande befolkningsökning.

  http://www.zaramis.nu/blog/2007/04/03/ingen-okning-av-narkotikabrotten-i-sverige/

  Man måste alltså läsa rapporter och sådant, inte bara statsistik, för att förstå statistiken. Det räcker inte heller att läsa en sida hos BRÅ som just handlar om anmälningar.

  Det enda brott vars definitioner inte ändras över tid är mord och som inte påverkas nämnvärt av anmälningsbenägenhet. Därför brukar mordfrekvensen användas för statistik över tid. Och då har brottsligheten inte förändrats i Sverige sen 1700-talet.

  Anmälningar av mord har ökat enormt (med cirka 130%) sen 1970-talet, men antalet mord har inte ökat alls. Från 19650-talet till 1970-talet ökade de däremot. Så är det faktiskt med många andra brott också.

  Anmälda brott är inte faktiska brott. Det måste man komma ihåg.

 3. Dra upp huvudet ur sanden Svensson. Kolla som Erik säger och tänk på att ett problem man tränger bort och inte diskuterar blir allt svårare att lösa.

 4. Svensson:

  Har du något belägg för påståendet att anmälningsbeägenheten har ökat sen 70-talet överhuvudtaget?

  Om något tror jag att anmälningsbenägenheten har minskat snarare än ökat sen 70-talet. Förtroendet för polisen är ju rekordlågt nu för tiden. Något som knappast ökar anmälningsbenägenheten.

  Din kommentar om att mordanmälningarna men inte morden i sig skulle ha minskat sen 70-talet känns närmast tragikomisk. Jag menar, är det något brott som förhållanden mellan antalet anmälda och faktiska brott är konstant så är det väl ändå mord. Så avtrubbade mot våld var man väl ändå inte på 70-talet att man inte polisanmälde om någon blev mördad.

 5. Erik F: DU kan börja med att läsa mina andra inlägg i dessa frågor. Där finns både länkar och argumentation.

  För övrigt böcker av Estrada med flera, åtskillig forskning presenterad av BRÅ (end el av etta finns länkat i mina andra inlägg, en del fins hänvisat till)

  Dessutom förväxlar du fortfarande anmälda brott med verkliga brott. Vidare begås ju en väldigt stor del av alla brott av ungdomar.

  Det finns fler anledningar till ökningen av anmälda brott:

  Tillkomsten av hemförsäkringar etc.
  Ökad anmälningsbenägenhet
  Mindre tolerns mot våld och brott (gäller exempelvis i skolan)
  Andra lite mar oklara orsaker (gäller exempelvis mord)
  andelen falskanmälningar verkar ha ökat för många brott (se ett av de länkade inläggen)

  Jag har av en stor mängd läst material fått en klar bild av att brotten börjar minska i slutet av 1970-talet och vidhåller att det är så. Ska läsa på lite mer (rättare sagt igen) när jag har tid och återkomma.

  När det gäller mitt resonemang betyder emellertid detta myckte lite. Om nedgången kommer först i slutet på 1980-talet/början av 1990-talet (men jag menar alltså att den accentueras då, nedgången ökar alltså då) är det lätt att inse att detta beror på en liknande orsak som minskningen i USA. Dvs förbudet mot barnaga, daghemmens införande, mer social uppfostran som är mindre auktoritär, friare och mänksligare. Mer kärlek till barnen är alltså det som ger effekt 15-20 år senare.

 6. Olof: Det är väl belagt i alla forskning att anmälningsbenägenheten ökat. Ingen forskare eller kunnig på området ifrågasätter detta.

  Återigen. Se på mordstatistiken. Ingen ökning av verkliga mord har skett sen 1970-talet. Men antalet anmälda mord har ökat rejält.

 7. En komplementerande anmärkning till min kommentar ovan:

  Det kan vidare anmärkas att vi har en mycket bättre intensivvård idag än på 70-talet. I synnerhet på kirurgins område. Om man haft 70-talets intensivvård idag så kan vi nog räkna med att antalen mord och dråp hade varit ännu högre.

 8. Olof: Vi har 90-100 mord om året och hade smma antal i sluetet av 1970-talet. Idag har vi en befolkning som är cirka 1,5 miljoner större än då. Mordfrekvensen har alltså gått ned i själva verket. Det är möjligt att sjukvården haft en viss inverkan, men jag skulle faktiskt tro den är marginell. Mordfrekvensen (mördade per 100 000 invånare, i Sverige är den ungefär 1) var inte högre på 1700-talet som sagt, inte på 1800-talet och inte senare. Sjukvårdens kvalitet verkar ha ringa betydelse (men finns kanske ändå)

 9. Sambandet mellan legalisering av aborter och minskad brottslighet är mycket intressant. /*påstående med rasistisk underton och utan belägg, borttaget*/ #AS

 10. ”Återigen. Se på mordstatistiken. INgen ökning av verkliga mord har skett sen 1970-talet. Men antalet anmälda mord har ökat rejält.”

  Jag har tittat på mordstatistiken. Och det är faktiskt just därför jag har väldigt svårt att tro på ditt påstående att enbart anmälningsbenägenheten och inte de faktiska brotten skulle ha ökat i Sverige sen 70-talet. I synnerhet i våldsbrottskategorierna.

 11. Jag har nu också ögnat igenom delar av rapporten och den ger belägg för flera av mina ståndpunkter. Betydelsen av socialt arbete, att Sverige inte ligger högre än resten av Europa, att den typen av jämförelser är mycket svåra att göra och osäkra. Att brottsligheten minskar och har gjort så länge, att anmälningar för många brott ökat på grund av lagändringar osv.

  Återkommer med en närmare analys vid senare tillfälle.

 12. ”Fler saker blir brott. Narkotikabrotten är ett typexempel.”

  Inte bara att drogpåverkan är ett brott spelar in, polisen arbetar dessutom hårt på att sätta dit folk för påverkan och innehav för eget bruk. Det är nämligen ett enkelt sätt för dem att uppnå det allra viktigaste för poliser: En hög uppklarningsprocent. Inte att hålla gatorna trygga, inte att minimera antalet brottsoffer, utan att kunna visa en fin statistik. Lysa folk i ögonen med ficklampan och tvinga dem till urinprov är så mycket enklare än att lösa inbrott eller våldsbrott, trots att de sistnämnda är brott med offer.

  Angående mord: Kan du inte ändå, på allmän begäran, kortfattat förklara hur det hänger ihop att det skulle göras fler anmälningar om mord än de faktiska morden? Är det domstolarna som nedgraderar till dråp och grovt vållande till annans död? Startas mordutredningar kring självmord? För nog måste det finnas en kropp och en misstänkt våldsam dödsorsak åtminstone?

 13. Daniel: En stor av mordanmälningarna görs av polisen. Så fort de kommer till en plats där det finns en död och det skulle kunna vara mord upprättas en anmälan av mord. Flertalet av dessa fall visar sig sedan vara olyckor eller självmord. Det förekommer faktiskt liknande saker med grov misshandel, misshandel och liknande också (medvetslösa offer, anmälan om grov misshandel, visar sig sen vara en olycka etc)

  http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action=question_show&id=58&category_id=1

 14. Anders_S: Jag har i princip läst alla dina inlägg sen starten och är speciellt förtjust i inlägg som rör kriminalpolitik. Kan inte minnas att du fört i bevis att brottsligheten avtagit från 70-talet.

  Strunt samma. Skriften jag refererar till ovan gör en bra analys av tiden 1975-2007.

  Sammanfattning:

  * Tillgreppsbrotten minskar
  * Våldsbrotten ökar
  * Dödligt våld konstant sen 70-talet
  * Ungdomsbrottslighet även den konstant

  Sveriges statistik motsvarar ungefär den statistik som finnns i de övriga nordiska länderna (förutom mord i Finland som är två-tre ggr så vanligt av ngn anledning).

 15. Tillägg: Analysen i boken görs på samlat material, alltså inte bara på antaganden om anmälda brott.

 16. EriK F: Brås: undersökning som du hänvisra till säger att man inte med säkerhet kan fastslå att våldsbrotten ökat, men attd et är möjligt. Citat:

  ”Trots att nämnda källor har sina respektive brister talar resultaten sammantaget för att den ökning som visas i brottsstatistiken när det gäller brott mot person till större del är ett resultat av att allt fler brott upptäcks och kommer till polisens kännedom. Detta beror sannolikt främst på att toleransen mot vålds- och sexualbrott har minskat i samhället. Att man i samhället tar våld på större allvar demonstreras inte minst genom att synen på olika våldshandlingar skärpts i lagstiftningen (ibid. samt kapitlet Sexualbrott).
  Men det kan givetvis inte uteslutas att det också har skett en faktisk ökning av brotten mot person inom vissa brottskategorier, bland vissa grupper eller i vissa regionala områden.”

 17. Anders_S: Jo jag såg den passusen. Överlag känns rapporten väldigt vag. Konfidensen är inte så stark vad gäller samband. Återigen undrar jag därför din övertygelse i ämnet.

 18. Erik F: Det finns politiska intressen bakom varje rapport. Idag har vi en regering som vill ha hårdare tag. Därför presenteras en rapport som vid en översiktlig granskning kan visa att brotten ökar. Men som vid en noggrann granskning faktiskt visar att det inet finns några som helst belägg för detta.

  Jag har alltså inte beviskravet, utan snarare är det han som skrivit debattartikeln i SVD som borde ha det. Han misslyckas fatalt och det är framförallt det jag kritiserar. Han har ingen koll på svensk statistik och forskning, han har ingen kunskap om situationen i USA osv.

  Det mesta i rapporten stärker alla mina tyckanden och uppgifter. Enda frågetecknet är väl om jag har rätt när jag påstår att brottsligheten ökade fram till 1970-talet. I övrigt tycks det mig som om rapporten ger mig rätt i det mesta.

  Rapporten visar om något att brottsligheten minskar. Det är främst när det gäller brottstyper som enligt en del uppgifter ökar som rapporten är vag. Att brottlsigheten totalt sett minskar är dock ställt utom allt tvivel.

 19. Hur är det med diagrammet ? Är det felaktigt ? Det visar att antalet anmälda våldsbrott låg under 10.000 per år 1950-1965 för att därefter öka och nu uppgå till 80.000/år. SCB/BRÅ anges som källa. Hur kan du påstå att det är tvärtom ?

 20. Lars-Erik: Jag har aldrig påstått att det är tvärtom, utan verkligen sagt att finns en ökning från 1950-talet fram till slutet av 1970-talet. Därefter ingen ökning. Åtgärder mot kriminalitet kan inte baseras på en ökning som ägde rum för 40-50 år sen.

  Diagrammet är över anmälda brott. Vilket inte är det samma som begångna brott. Och BRÅ påpekar också detta i rapporten och visar på att brotten i verkligheten faktiskt inte ökat sen lång tid tillbaka. Ökningen av anmälningarna beror främst på att fler brott anmäls och upptäcks, inet på att det begås fler brott som BRÅ skriver i rapporten och vilket jag citerat i en kommentar här ovan.

 21. Återigen: anmälda brott är inte detsamma som begångna brott.

  Det begås 100 mord per år i Sverige. Antalet anmälda är dock över 200 (källor och länkar se kommentar ovan). Något som visar att antalet anmälda brott inte visar faktiska brott. Därför blir statistik över anmälda brott i stort sett oanvändbar. Vilket också står i BRÅ:s rapport.

 22. Va ???? Har anmälningsbenägenheten ökat också när det gäller mord, menar du ? Går du inte LITE till överdrift nu ? Tror du inte att det åtminstone krävs en kropp för att en sådan anmälan ens ska registreras som inkommen ? Annars behandlas den säkert som (ännu en, förstås 😉 ) okynnesanmälan om ett försvinnande.

 23. Lars-Erik: Kan du inte läsa BRÅ:s rapporter istället för att dumma dig?

  Det anmäls alltså cirka 130 mer mord än som faktiskt begås. De flesta av dessa anmäls av polisen men visar sig senare vara självmord, olyckor etc. Läs BRÅ:s rapporter som jag länkat till.

 24. Anders_S skrev: ”En stor av mordanmälningarna görs av polisen. Så fort de kommer till en plats där det finns en död och det skulle kunna vara mord upprättas en anmälan av mord. Flertalet av dessa fall visar sig sedan vara olyckor eller självmord. Det förekommer faktiskt liknande saker med grov misshandel, misshandel och liknande också (medvetslösa offer, anmälan om grov misshandel, visar sig sen vara en olycka etc).”

  Det kvarstår i så fall för dig att förklara varför du bortser från att precis samma sak förmodligen förekom 1975. Ryings BRÅ-rapport är inte trovärdig. Han ägnar hela rapporten att gå igenom varför han anser att anmälningarna 2002 skulle vara felaktiga (vilket han säkert till stor del har rätt i), men jämför i slutänden med rådata från tidigare decennier där han utgår från att det inte skulle finnas några registreringsfel.

  Hade rapporten varit trovärdig så hade det även funnits en noggrann genomgång av fallen från 70-talet. Om bara hälften av de anmälda morden 2002 var verkliga fall av ”dödligt våld”, så var det förmodligen bara hälften av de anmäla morden 1975 också. Att antalet mord skulle ha legat ”konstant kring 100 sedan 70-talet” ger rapporten inget belägg för.

 25. Skåning: Läs rapporterna. Det vore enklare än att jag ska behöva förklara för varenda människa. Där står det varför. Polisens prcoedurer har ändrats. Svårare än så är det inte.

 26. Angående Faster Svens modererade kommentar, så antar jag att han syftar på det samband som nämns i boken ”Freakonomics”, och som kommer från följande studie:

  pricetheory.uchicago.edu/levitt/Papers/DonohueLevittTheImpactOfLegalized2001.pdf

  Teorin *är* intressant, och verkar till viss del ha på fötterna. Men helt glasklart är det inte, och det har varit en del senare studier som motsäger teorin.
  Wikipedia har en bra sammanfattning på
  http://en.wikipedia.org/wiki/Legalized_abortion_and_crime_effect

  PS: Det här är sådant som gör att jag rent allmänt är skeptisk till stark moderering – tankar som kan bidra till debatten men som är obekväma riskerar att modereras bort därför att moderatorn reagerar instinktivt med att ”en sådan teori kan ingen vettig människa tro på”.
  Teorin kan tyckas aningen rasistisk, speciellt om man inte ger referenser och dessutom hårddrar slutsatserna, men icke desto mindre är det en teori värd att ta i beaktande trots dess obekväma slutsatser.)

 27. Gustaf: Faster Sven syftar på min referens till Freakonomics. Jag har skrivit ett helt inlägg som kommenterar det hela.

  Det borttagna stycket var rasistiskt och hade inget med Frekaonomics att göra. Det är jag som är anhängare av Steven D. Levitts (författaren till Freakonomics) teori , inte Faster Sven.

Kommentarer är stängda.