Att det finns många fel i brottsstatistiken visste jag

Men idag lärde jag mig nåt nytt som jag faktiskt inte funderat så mycket på. Jag har faktiskt inte trott att man hade nåt att vinna på att falskeligen anmäla misshandel. Men tydligen finns det anledningar att göra det. I Metro står det att var tionde misshandelsbrott misstänks vara falskanmält. Det rör sig om en form av försäkringsbedrägeri helt enkelt. Nu är det väl antagligen inte så högt som det uppges i Metro. Men statistiken blir förvriden ändå.

Svensk brottsstatistik baseras på anmälda brott och det betyder att antalet brott överdrivs. Detta kan ses väldigt tydligt vad det gäller antalet mord i Sverige. Detta antal har stått still sen 1970-talet i verkligheten, men i brottsstatistiken ser det ut som om antalet mord ökat med 35% under den aktuella tiden. Så här skriver BRÅ själva om detta:

”De brott som anmäls till polisen och som polisen redovisar till BRÅ är en överskattning av det faktiska antalet fall av dödligt våld. Till exempel finns där fall som efter polisutredning visar sig vara exempelvis naturlig död, självmord eller olyckor. För att få en bra bild av det dödliga våldet måste man i stället göra specialstudier, där varje enskilt fall jämförs med Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Dessa specialstudier visar att under de senaste 30 åren har det i Sverige varje år i genomsnitt begåtts cirka 100 fall av dödligt våld i form av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Det dödliga våldet har således inte ökat sedan år 1975.”

För att statistiken ska stämma krävs dessutom att det inte sker några förändringar när det gäller benägenheten att anmäla. Så har skett. Benägenheten att anmäla våldsbrott har ökat och det ger en ökning i statistiken som inte motsvaras av en ökning av brotten i verkligheten.

Jag har tidigare skrivit flera inlägg om att brottsligheten i Sverige inte ökar, Fel debatt gynnar högerkrafter, Ökar våldet?, Inga belägg för att våldet ökar, Bevisar ingenting och Ingen ökning av narkotikabrotten. Det är inte alls så som det är populärt sägs; att våldet i samhället ökar. Att det ser så ut beror på en mängd felkällor i statistiken, ökad anmälningsbenägenhet och ändrad lagstiftning som gör att fler saker numera är brottsligt.

Andra bloggar om: , , ,

2 svar på “Att det finns många fel i brottsstatistiken visste jag”

  1. Att statistiken över ”dödligt våld” inte ändras mycket är inte så konstigt. Akutsjukvården har gått oerhört snabbt framåt de senaste decennierna, vilket leder till att även personer som utsätts för grovt våld i högre utsträckning överlever.

Kommentarer är stängda.