Utred Israels krigsförbrytelser!

Sverige måste kräva att krigsförbrytelser i Gaza utreds av Haagdomstolen!

De militära attackerna på människorna i Gaza har pågått under tre veckor. Otaliga civila, många av dem kvinnor och barn, har dödats, lemlästas och fördrivits från sina hem. Gaza är idag ett belägrat område. Journalister hindras från att komma in samtidigt som den terroriserade befolkningen inte kan fly. Hjälporganisationers arbete har förstörts och hjälparbetare dödats. FN- byggnader har bombats, sjukhus har satts i brand och det finns indikationer på att vapen med vit fosfor har använts mot Gazas civila. Ockupationsmakten Israel har försökt förhindra att omvärlden informeras om den fasansfulla situationen i Gaza. Richard Falk, expert i internationell rätt och FNs särskilda sändebud för mänskliga rättigheter i det ockuperade Palestina, nekades inträde i Gaza. Den information som trots allt har kommit ut visar att situationen är en humanitär katastrof som förvärras för varje minut. Det råder inte heller några tvivel om att Israel har begått och fortfarande begår allvarliga brott mot den humanitära rätten. Mot den bakgrunden växer kraven på att frågan ska utredas av krigsdomstolen i Haag.

FNs råd för mänskliga rättigheter kallade till ett omedelbart bildande av en internationell kommission för att utreda Israels krigsförbrytelser och brott mot humanitär rätt. Amnesty International har uppmanat säkerhetsrådet att vidta åtgärder för att krigsbrott och andra överträdelser av humanitär rätt och mänskliga rättigheter ska utredas. Navi Pillay, FNs kommissionär för mänskliga rättigheter, påminde om att brott mot humanitär rätt kan vara krigsförbrytelser för vilka individuellt ansvar kan utkrävas. Vi vill också påpeka att kravet på att ställa Israels regering till svars för begångna krigsbrott nu stöds av en rad israeliska människorättsorganisationer.

Vi som undertecknar detta upprop menar att den svenska regeringen måste agera för att påskynda utredningen av krigsförbrytelserna i Gaza. Vi anser att det internationella samfundet har en skyldighet att upprätthålla den humanitära rättens verkningskraft och att stoppa den strafflöshet som hittills har resulterat i en eskalering av våldet. Vi anser också att det är viktigt att utkräva ansvar där det hör hemma, hos de politiker och militärer som har fattat de avgörande besluten – inte minst för att förebygga en kollektiv moralisk bestraffning av det israeliska folket. Till sist vill vi framhålla att en grundlig utredning av krigsförbrytelser är en nödvändig förutsättning för en framtida försoningsprocess som kan leda till varaktig fred mellan Israel och Palestina.

Om du vill skriva under maila till Gazaupprop@yahoo.se

Läs mer: Gazauppropet.

Intressant?
Bloggat: Kildén & Åsman, Pissoffi, Björn, Esbati, Simone, Steve Lando,
Borgarmedia: AB, DN1, DN2, DN3, DN4, Dagen1, Dagen2, Dagen3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements
 • Pingback: Upprop för Gaza « Roya - Intersektionalen()

 • Pingback: Kildén & Åsman » Bloggarkiv » Förutfattade meningar och igenproppade öron()

 • Pingback: Erkänn Hamas!()

 • Amer Al-bayya

  7 Frågor till politiker i västvärlden!!
  Jag vill tala om USA, UK, Frankrike,EU , FN och Israel:s ockupation
  och brott mot folkrätten, mänskliga rättigheter och internationell
  rätt men jag vill veta var rättvisan är och hur man kan skapa såna
  orättvisor mot Palestina i de demokratiska länder som försvarar
  människans liv och rättigheter.Arabvärlden kommer attkräva alla
  ersättningar för politikernas brott mot alla lagar och regler i vårt
  liv och vår värld.
  Jag frågar alla politiker :-
  1- Vem stödjer och hjälper Israels ockupation och alla brott?
  2- Vem stödjer och hjälper Israels kärnvapen och förbjudna vapen??
  3- Vem ger stöd och hjälp till Israel i FN??
  4- Varför försvarar USA,UK Israel orättvist??
  5- Var är alla FN:s resolutioner mot Israel??
  6- Varför går Israels ockupation, brott vidare??
  7- Vem kan stoppa Israel??
  Politikerna i västvärlden begår brott och de är skyldiga och olagliga.
  Denna politik skapar mer orättvisor,hat, rasism, brott och terror..
  Jag väntar på ett svar och ett stopp och ett straff mot alla som begår
  såna brott och ockupation.Nu är det nog noch stopp..Befria Palestina
  nu..Det är bättre för alla,USA