Liten polisordbok, SPT och demonstrationer

Jag inser att ibland när jag skriver om poliser kan det bli lite svårförståeligt med olika begrepp då jag ofta använder mig av de begrepp och termer polisen använder internt/och eller i polisjargong eller aktivistjargong. Så därför ska jag här presentera en liten ordlista och då börja med det som berör polisens agerande i förhållande till demonstrationer. Jag kommer ibland att använda mig av händelserna i Göteborg 2001, under ESF i Malmö i september 2008 och under Stoppa Matchen i Malmö som referenser.

SPT = Särskild polistaktik. Den polistaktik som utvecklats för att minimera risken för våldsmamam sammanstötningar i samband med demonstrationer. Majoriteten av sammanstötningar beror på missförstånd, feltolkningar och dålig kommunikation. Självklart finns det annat också. Men de saker jag listat är faktiskt det vanligaste och det var mycket tydligt i Göteborg år 2001.

Att man inte ska använda hästar och hundar i samband med vänsterdemonstrationer och i SPT är också tydligt och flera anledningar till detta kunde ses i Malmö igår. Folkmassorna, skränandet och upphetsningen får hundarna att hetsa upp sig så de skäller mer och uppför sig på ett sätt som många människor uppfattar som aggressivt. Hundarna triggar då rädsla och försvarsreaktioner hos människor. Rädsla är aldrig bra, Det gör att det är mycket svårare att hålla sig lugn. Försvarsreaktioner är aldrig bra. Det är svårt att behärska sig då. Vidare blir hundarna rädda och mer aggressiva när det slängs knallskott och smällare. Och stämningen triggas upp mer. Dessutom känner poliserna behov av att skydda sina hundar vilket utlöser försvarsreaktioner hos polisen. Inte bra. Hundförarna själva blir rädda , både för sig själva och hundarna. Inte heller. Det ökar risken för sammanstötningar. Resonemanget kring hundarna gäller också hästarna (som i samband med vänsterdemonstrationer kan upplevas som en aggressiv signal) och just argumentet att de var tvungna att skydda sina hästar framfördes av poliser när de ville vi skulle backa en bit när vi stod utanför stadion i går.

SPT bygger i första hand på dialog och att man ska minska allt som kan upplevas som provokationer. Därför ska poliser ur Romeoenheterna (ingripandenheterna, se nedan), som upplevs som provocerande, hållas ur demonstranternas åsyn och igår såg vi hur deras närvaro faktiskt var det som utlöste våldet (det är dock möjligt att de som tog till våld hade kunnat hitta nån annan anledning, om inte Romeo funnits tillhanda, men då hade det dröjt längre innan problem uppstod). Noterbart är att bara hästarna, de bilar som folk trodde innehöll Romeo-poliser och hundförare var de som angreps. De andra polisbussarna angreps inte (utom att en av dem förlorade sina saftblandare). Nu var de angripna mörkblå bussarna inte Romeoenheter utan vanliga Delta-enheter (se nedan). Men detta hade inte kommunicerats av polisen innan. Detta visar på vikten av att polisen kommunicerar allt nytt, allt som kan uppfattas som överraskande och allt som kan missuppfattas. Då kan en del problem undvikas.

Vikten av kommunikation, även när det redan blivit problem underströks igår. När poliserna som omringat oss ville gå närmare blev folk mycket provocerade och rädda. Om polisen istället för att bara avancera, först hade talat om varför de vill stå nära så hade det hela kunna lösas utan att folk blev rädda och/eller upprörda. Efter att polisen genom att vakter frågat dem talat om varför de ville gå fram nära så accepterades det av alla fredliga demonstranter. Anledningen var att ingen då skulle kunna kasta grejer på dem. För då skulle man träffa oss andra demonstranter också.

Romeo (R) – ingripandenheter. Används framförallt i samband med demonstrationer och liknande. Det är civilklädda poliser som ska kunna ingripa snabbt genom att köra rakt in i en folkmassa, hoppa ur, slita tag i den de vill gripa, slänga in honom/henne i bilen och köra därifrån. Jag har sett detta fungera i Danmark, men aldrig i Sverige. Däremot har Romeo-polisen utmärkt sig några gånger och misshandlat och slagit folk helt oprovocerat och i onödan (detta har hänt i Stockholm). Dessa händelser har medfört att Romeo-enheterna är mycket illa omtyckta bland många vänsteraktivister. Romeo utgör en del av SPT (Se ovan).

Delta (D) – vanlig ordningspolis. I samband med SPT-kommenderingar och demonstrationer är dessa enheter de vanliga poliserna som vi ser hela tiden. De är allihop specialutbildade för SPT, annars ska de inte ingå i Delta-enheter och inte användas i samband med SPT-kommenderingar. De sitter i allmänhet i bussar och har numera börjat få de nya säkerhetsfordonen (mörkblå och inte blåvita). Detta hade dock inte kommunicerats ut till aktivister från polisen så de flesta som såg dessa bussar trodde det var Romeoenheter (så även jag). I vardagslag är Delta de poliser som i folkmun kallas radiopoliser, vilket också är ingripandeenheter. Detta är oftast inte (men kan vara) samma poliser som jobbar i SPT-grupperna.

Kilo – spanare. Detta är de civilklädda poliser som cirkulerar runt demonstrationer med kameror, filmkameror etc. Ofta står de också i olika fönster längs med demonstrationsvägar och filmar. Igår stod de exempelvis inne på Operan och filmade när vi gick förbi där. Dessa poliser är inte detsamma som Romeo, men de förväxlas ofta med varandra.

Dialogpoliser. Förekommer i samband med SPT-kommenderingar. Har ansvaret för den direkta dialogen med demonstranter på gatan. Oftast helt obeväpnade och oskyddade.

Echo – hundpolisgrupperna.

Foxtrot – hästpolisgrupperna.

Piketen – polisens specialenheter (tillsammans med hästar och hundar). Används inte vid SPT-kommenderingar mer än att de kan finnas som reserver i bakgrunden nånstans. Dessa poliser är dem man ofta ser på bilder i tidningarna, svartklädda med svarta hjälmar och automatvapen som ingriper mot olika våldsmän. Piketenheter finns i Malmö och de kallas där för Mike, Göteborg (Golf) och Stockholm (Sierra). I dessa enheter fanns de flesta skadade poliser under kravallerna i Göteborg år 2001. Utöver dessa finns ytterligare en grupp på poliser som ser ut på samma sätt och det är Nationella Insatstyrkan (ONI) som är tänkt att användas mot terrorister, men eftersom vi inte har några sådana i Sverige används de istället vanligen mot organiserad brottslighet. Piketen känns igen på sitt märke, en bevingad dolk med en lagerkrans runt. (som sitter på ena armen och oftast på deras bussar också). Märket ser ut som på bilden nedan, fast normalt är det rundare.

piketen1.jpg

Qvintus (Q) – insatschef. Under en SPT-kommendering kan det finnas flera sådan med lite olika ansvar. De är ansvariga ute i fält och sitter ofta i en polisbuss i närheten av händelserna men på tillräckligt avstånd för att vara skyddade och säkra. Är den som i samband med SPT fattar besluten. SPT-kommenderingar är mer centralstyrda än vanligt svenskt polisarbete och poliser på plats får inte agera på eget bevåg som i samband med vanlig polistjänstgöring i Sverige.

Intressant?
Bloggat om Malmö och Stoppa Matchen: Röda Malmö, Simone, Badlands, Trotten,
I media Malmö och Stoppa Matchen: DN, SDS1, 2, 3, HD1, 2, 3, 4, 5, Dagen1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,
Demonstrationer, ,

PS. Vill påpeka att jag kan ha missuppfattat en del saker och den som är polis kan säkert korrigera mig i så fall. Gör gärna det. DS

Advertisements

20 Svar på “Liten polisordbok, SPT och demonstrationer”

 1. Hund, häst och pikét enheter ingår numer i konceptet.

  Vad beträffar hur oroligheterna startade var det så att ett fåtal personer (bedömningsvis ca 50 st) sprang mot det staket som omgärdade Baltiskahallen. När sedan Delta enheterna körde fram för att freda det avspärrade området backade dessa personer. Kanske tvekade man även när man insåg att det fanns ett antal Delta avdelningar och hundgrupper, framför staketet. Hur som helst hamnade dessa personer på högersida om den framkörda Delta avdelningen.

  Initialt angrep man de blå och vita tungsäkrade fordonen. MEN man fortsatte att även angripa en av de lättsäkrade fordonen ur Delta avdelningen. Man försökt b l a att krossa ett fönster där det satte en polis bakom, det var inte bara saft blandarna som som rök. Detta fordon fick utrymmas då man slutligen lyckats forcera rutan, detta skedde med dragna vapen. Det är högst troligt att våldet eskalerade p g a att polisen inte tog tillbaka initiativet under händelserna, det tog för lång tid. Men det är viktigt att understryka att man även misshandlade de palestinska demo vakterna.

  Att du kan mycket om SPT konceptet är uppenbart Anders. Men det är även uppenbart att du inte kan allt. Ex vis är det inte tänkt att Romeo grupperna ska köra in i folksamlingar med fordon. Visst det kan inträffa men det är inte grundtanken, inte i Sverige.

  Vad beträffar att Delta avdelningar gick nära inpå manifestationen är egentligen en standard metod, sk tät bevakning. En annan egentlig grundtanke är att Delta personal ska gå in i folksamlingen, sk mingling.

  Jag förstår att man är ovan vid detta eftersom man från polisens sida har varit väldigt måna om att tillmötesgå arrangörernas, i de fall sådana finns, önskemål. Detta utrymme krymper för varje gång oroligheter uppstår. Det är därför det är så viktigt att man från arrangörshåll verkligen börjar att förstå detta. Att man inte tillåter dessa personer få härja fritt utan att hålla ordning på dem. Är det förbud mot att maskera sig- då måste man visa att man menar allvar. Kastas det färgbomber- då måste man slänga ut dessa element ur tåget.

  Polisen tar gärna hand om dem och låter de som sköter sig få gå kvar. Det är hyfsat lätt att urskilja vem som vill ställ till problem från början.

 2. Stefan: Vad som hände vid stadion vet jag. Jag var där. Stod mellan kastarna och polisen. Man angrep int de vanliga fordonen mer än i undantagsfall. Jag stod lång tid vid det fordon som fick sina saftblandare avsparkade (fast inte just när det hände). Det kan alltså vara så att mer än saftblandarna rök. Detta fordon var det som stod närmast de mörkblå. Man angrep alltså i stort sett bara de mörkblå och angreppen mot dessa började innan vi kom fram (vid sista demosvängen). Jag gick på det stället hela den sista biten. Precis bakom de mörkblå bussarna.

  Hade samtal med polisen om det med hundarna och hästarna på plats. Det ingår inte normalt i konceptet enligt dessa. (i all anfall ska vi inte behöva se dem, likadant med Romeo) Malmö använder det och det är olyckligt som jag ser det.

  Mingling med Deltapersonal accepterar vi inte. Inte på något sätt. Så det kommer inte att hända. Då tar all form av dialog slut som jag ser det. Dessutom ska hästarna och hundarna inte användas. Det ställer till mer problem än vad det löser. Kommer att ta upp detta med ansvariga inom polisen.

  För övrigt, tack Stefan.

 3. Jag bör kanske förtydliga mig. Hund, häst och pikét ingår kanske inte officiellt, inte heller i grunden, i SPT. Men de finns numer med som någon slags förstärkning till konceptet. De har även fått viss kompletterande utrustning för att kunna utföra uppgifter inom konceptet.

  Jag vet inte om du var familjär med ”minglingen” och ”tät bevakning”, om du stött på detta tidigare. Men detta är egentligen standard arbetssätt enligt konceptet. Det har även praktiserats i verkligheten vid syndikalisternas/ AFA:s demo i Malmö första maj i Malmö 2006. Detta skedde helt utan några problem. För övrigt är det standard att både Kilo och Romeo finns närvarande vid demo. Detta för att konceptet ska funka så effektivt som möjligt. I ett tidigt skede koncentrera sig på att få bort oroselement i avsikt att desarmera ett upplopp. Eller vid mindre störningar lagföra gärningsmän i efterhand.

  Jag vet inte om du tidigare insett vilka eftergifter som polisen gjort. Att egentligen frångå sitt koncept och få en sämre effektivitet vid dessa tillställningar. Allt för att det ska råda en god stämning och undvika oroligheter. Därför känns det väldigt angeläget att man från arrangörshåll inser att man kanske bör förbättra sig vad gäller att sortera ut de element som tidigt visar att de inte har seriösa planer på att utföra en åsiktsyttring. Det som egentligen är polisens uppgift men som inte kan utföras p g a att man inte följer det arbetssätt som konceptet egentligen bygger på.

  Jag kan tycka att palestinierna var på rätt väg. Må hända att de var något naiva. Men man måste börja någonstans. Återstår att se om vänstern börjat fatta galoppen.

 4. ”Mingling med Deltapersonal accepterar vi inte.”

  Detta citat tillsammans med konstaterandet att det var åsynen av vissa polisenheter som ”utlöste” våldet visar på en mitt tycke något skev verklighetsuppfattning. Du tror inte det kan ha varit det faktum att ett par hundra demonstrationsdeltagare hade tagit med sig allehanda vapen till platsen som ”utlöste” våldet? Eller är det så att vid åsynen av en polis är en vänsterpartist betingad att storma ett kravallstaket – är ni också hundar?

  För att återgå till det första, det ska inte spela någon som helst jävla roll vad ni accepterar eller inte. Polisen har samhällets uppdrag att upprätthålla ordning – inte att stryka stenkastande pajasrevolutionärer medhårs med rädsla för att någon läkarson ska trampa snett i tumultet och anmäla ordningsmakten för övervåld. Ni har bara att acceptera vad de element ni väljer att ta med i era demonstrationståg kräver för respons från ordningsmakten.

  Men för varje gång som en vänsterdemonstration slutar precis som en typisk nassedemonstration från åttiotalet (dvs varje gång vad det verkar) så kommer förhoppningsvis denna vidriga flathet mot kriminella från polisens sida att minska.

 5. Anders.

  Hur många kvinnor var närvarande såväl bland demonstranter som polis?
  Utan denna banala ”herrliga” makt-demonstration som var ur takt och ur led med tiden hade man kunnat ”spara” många skattekronor och donerat dem till kvinnor och barn i Gaza utan att passera Hamas¬¥ eller andra ”herrars” händer.

 6. Piket-gruppernas roll i SPT är fotrfarande otydligt för mig, det vi sett tidigare är att i praktiken har de dykt upp vid tillfällen då SPT lagts åt sidan och man ”safe:at” med gamla IMF (dvs sköldar och massarresteringar). Det tydligaste exemplet är reclaim-festen i stockholm (06 tror jag); medan Romeo/Kilo befinner sig i regelrätt slagsmål var det piketen som ropades in för att på gammalt vis kontrollera situationen. På senare tid tycks de mest användas som ”lite tuffare Delta” och har vid ett par tillfällen arbetat ganska nära Delta.

  Dessutom kan det vara intressant att veta att dialogpolisen (stockholm) går under Kilo-beteckning.

 7. Oerhört att läsa denna detaljbeskrivning av polisens verksamhet. Tror ni i er kampanda att det är polisen som är er fiende? Använd er gärna av demokratiska medel och fördjupa gärna demokratin genom er närvaro i politiska föreningar och samhälleliga demokratiska församlingar och ta ansvar för mycket mer av våra gemensamma intressen än dessa enfrågeuppmärksamheter som syns vara det enda ni hittills bryr er om. Ni klarar av att kritisera men verkar inte vara särskilt intresserade av att ta det samhälleliga ansvar jag efterlyser. Ni tycks inte ha begripit att de flesta människor på vår jord inte har era möjligheter, då de flesta människor lever i diktaturer. ”Snyt er snorvalpar” som N.N.sa.

 8. Hillary2: Vem vänder du dig till? Mig eller de autonoma? Om du vill de autonoma något är nog detta fel forum.

  Jag arbetar med frågan om att förändra polisen i en riktning som minskar mängden konfrontationer med vänstern. Som en följd komemr polisens arbete även mot andra folkmassor att bli bättre. Polisen ser positivt på detta arbete och mina kunskaper och åsikter i frågan. De är medvetna om att de också gör fel. Ingen människa eller organisation kan vara felfri.

  När det gäller samhälleligt ansvar rent generellt vill vi (i vänstern) ju naturligtvis inte ta ansvar för kapitalismen och dess skadeverkningar, men jag förstår inte riktigt vad detta har med saken att göra. Vi arbetar politiskt i föreningar, organsiationer och på alla andra sätt som står oss till buds så jag förstår inte riktigt dina invändingra. Jag misstänker at du inte riktigt har det klart för dig själv ens en gång.

  För övrigt bör du nog kolla upp mer noggrant vem du skriver till och vad du kommenterar. Jag är 52 år, har tre barnbarn, har varit politiskt och fackligt aktiv i över 30 år och innehaft en mängd olika förtroendeuppdrag i föreningsliv, fackföeingar, politisk verksamhet, småförteag, kulturverksamheter osv. Ditt sätt atts kriva kommentarer inger i nuläget inget förtroende.

Kommentarer är stängda.