Familjen Herlin – Finlands rikaste familj

Familjen Herlin är förmodligen Finlands rikaste familj och en av tre finska finansfamiljer som kan jämföras med de svenska storfinansfamiljerna, ofta kallade de 15 familjerna. Familjen uppmärksammades nyligen i svenska media då en ung arvtagare i familjen kidnappades. I fyra generationer har familjen kontrollerat Kone Oy, idag ett företag som huvudsakligen tillverkar och servar hissar och hissutrustning.

Familjen och dess olika holdingbolag såsom Holding Manutas, Security Trading (bägge två Antti Herlin), D-sijoitus (Ilona Herlin), Mariatorp (Niklas Herlin) och Wipunen (Ilkka Herlin) samt Konestiftelsen kontrollerar mer än 50% av rösterna i Kone Oy och mer än 70 % av rösterna i Cargotec.

Cargotec är en avknoppning från Kone år 2005 och består av de två svenska företagen Kalmar Industries och Hiab samt McGregor. Cargotec har cirka 12 000 anställda varav Kalmar har nästan 5 000 och Hiab en bit över 4000. Av Cargotecs samtliga anställda arbetar omkring 3 000 i Sverige. Avknoppningen skedd inte på grund av företagsmässiga orsaker utan på grund av en infekterad familjefejd mellan tre syskon och Antti Herlin (ett syskon, Hanna Nurminen, tog inte ställning i fejden) om arvet efter Pekka Herlin som dog år 2003:

Syskonen Antti, Ilkka, Niklas och Ilona Herlin har däremot fört en bitter kamp om arvet efter fadern. På sin dödsbädd testamenterade Pekka Herlin i hemlighet majoriteten av aktierna i Kone till äldsta sonen Antti Herlin som i dag till börsvärdet är Finlands rikaste man.Syskonen vägrade godkänna arrangemanget vilket ledde till en bitter tvist som löstes för två år sedan då företaget Cargotec lösgjordes från Kone och aktierna delades mellan de övriga syskonen.

Trots det vägrar de tre yngre syskonen Ilkka, Niklas och Ilona att ha något med storebror Antti att göra. Hanna Nurminen däremot har varit neutral i konflikten och äger i dag aktier i både Kone och Cargotec.

Kone har närmare 35 000 anställda vara 1 400 i Sverige och är ägt av familjen sen 1924 då Harald Herlin köpte bolaget av Strömbergs Oy (idag en del av ABB). 1932 blev Haralds son Heikki VD och kvarstod som detta till 1964 då hans son Pekka i sin tur tog över och var VD till 1987. Pekkas son Antti Herlin blev VD 1996 och styrelseordförande 2003.

Bolaget har dels knoppat av Cargotec år 2005, dels Konecranes år 1994. Det sistnämnda bolaget kontrolleras inte av familjen Herlin.

Familjens makthavare och deras styrelseposter är:

Antti Herlin, Kone, Security Trading, Holding Manutas, YIT, Solidium och Ilmarinen
Jussi Herlin, Kone, Security Trading
Ilkka Herlin, Cargotec, D-sijoitus, Mariatorp, Wipunen, WIP Asset Management,
Hanna Nurminen, Konestiftelsen
Ilona Herlin, Konestiftelsen
Minna Nurminen, Konestiftelsen

En annan makthavare i familjens bolag är bl.a. Peter Immonen med styrelseposter i Cargotec, Mariatorp och Wipunen. Han är en av de som kontrollerar bolaget WIP Asset Managament.

Man skulle också kunna se det som om familjen är indelad i två olika maktgrupper, men det finns inget som säger att motsättningarna mellan familjens två delar kommer att vara för evigt eller påverka även nästa generation, däribland den kidnappade Minna Numminen och ovan nämnde son till Antti Herlin, Jussi Herlin.

NIklas Herlin för sin del driver också ett förlag, Teos och en nättidning, Uusi Suomi. Ilona Herlin tycks vara docent i språk och författare. Ilkka Herlin är aktiv i en påtryckargrupp inom miljöomårdet, Baltic Sea Action Group (BSAG) och Antti Herlin har en del förtroendeuppdrag inom finska näringslivsorganisationer.

Läs mer: HS1, 2, 3, 4, 5, 6, FET, VA, Arvopaperi1, 2, HBL1, 2, 3, 4, 5, 6, Fennia, Valtra, YLE,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , rel=”tag”>Politik,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements

3 Svar på “Familjen Herlin – Finlands rikaste familj”

Kommentarer är stängda.