Fredriksen – till toppen genom fiffel och obskyra affärer

John Fredriksen (1944-) är i likhet med Kjell-Inge Rökke och Stein Erik Hagen en av de nya norska kapitalisterna. Han äger en räcka företag registrerade på Oslo-börsen men med hemvist och huvudkontor i en rad andra länder. Själv är John Fredriksen dock inte norsk medborgare längre utan cypriotisk.

Fredriksen började sina egna rederiaffärer på 1970-talet. Ett par av dessa, Dominion Shipping och Scanbulk blev riktigt dåliga affärer, men i Medelhavet lyckades han med ett par fungerande företag som gick med vinst ihop med kompanjoner i Beirut. 1971 startade han sitt första Liberiaregistrerade rederi, Northern Tankers Inc, de först åren utan verksamhet. 1974 följde Ocean Tanker Co, också det registrerat i Liberia.

Dessa bolag började 1975 att köra frakter åt Northern Shipping Co, ett befraktningsföretag i vilket John Fredriksen arbetade och var delägare. en stor del av vinsterna i företaget hamnade dock i olika företag i skatteparadis som Jersey. 1978 flyttade Fredriksen till London och löste ut sina kompanjoner som ville redovisa utlandskontona.

Förutom att han smet med skatter och hade skeppen registrerade i länder där man kunde betala extremt låga löner var Fredriksen också en av dem som bröt handelsblockaden mot Sydafrika och tjänade pengar på detta. Dessutom tog han risker med säkerheten och utsatte de anställda sjömännen för livsfara.

1982 startade han Marine Managemnet AS i Oslo. Ett bemmanings- och skötselföretag som drev icke-norska rederiers fartyg. Däribland hans egna Liberia-tankers. Bolaget satsade på tjäna pengar på att se till att Iran kunde få tillräckligt med pengar genom oljeexport under kriget mellan Irak och Iran på 1980-talet.

1985 ökade han sitt engagemang i Irans oljeexport genom att köpa bolaget SeaTime. 1986 gresp dock både han och hela ledningen i de bägge bolagen på grund av oljestölder och försäkringsbedrägeri. Han slapp dock åtal när det gäldle dessa punkter efter en uppgörelse med de rättsvårdande myndigheterna i Norge. De andra cheferna blev aldrig åtalade.

Efter detta hamnade John Fredriksen under några år i svårigheter och bedrev endast mindre rederiverksamhet. Först ett kemikalirederi, därefter en flotta av oljetankers. En verksamhet som totalt kraschade år 1990 vid Gulfkriget. Förmodligen hade han dock hela tiden ett stort kapital undanstoppat i skatteparadis.

Detta kapital, tjänat genom diverse obskyra och delvis ohederliga affärer, kom till användning då han år 1996 började köpa aktier i det svenska tankrederiet Frontline AB via sitt holländska holdingbolag Hemen Holding BV. Efter ett tag kontrollerade han företaget. 1997 upprepade han samma manöver med bolaget ICB Shipping och utmanövrerade bland annat Clarence Dybeck. Samma år flyttade Frontlines huvudkontor till Norge, men bolaget fick säte på Bermuda.

Frontline är idag världens största tankrederi och använder managementbolag för alla sina fartyg och desutom ryska, filippinska eller indiska låglönebesättningar, Själva bolaget har bara 50 anställda i sig själv, men fartygen sysselsätter betdyligt många fler. Via Frontline delkontrollerar Fredriksen också världen näst största tankerrederi, Overseas Shipholding Group (OSG) med 4 000 anställda liksom tankrederiet Navig8 på Jersey.

Andra rederier som familjen Fredriksen kontrollerar via Frontline och på andra vägar är ITCL ( registrerat på Cayman Islands), gastankerrederiet Golar LNG som han tog kontroll över via holdingbolaget World Shipping år 2001, Knightsbridge Tankers, Ship Finance International (SFL) och Golden Ocean Group, tidigare ett kanadensiskt rederi, men sen Fredriksen tog över år 2000, också det hemmahörande på Bermudas. Innan 2005 var Fredriksen också stor ägare i Royal P & O Nedlloyd, numera en del av AP Möller-Maersk-koncernen.

Dessutom äger familjen offshorebolaget SeaDrill med 7 000 anställda och verksamhet i flera länder, kring Nordsjön, i Afrika och Sydostasien. Bolaget har köpt upp fler andra offshorebolag som Odfjell, Smedvig och Eastern Drilling under åren 2006 och 2007. Även bolaget Deep Sea Supply på Cypern kontrolleras av Fredriksen.

Utanför sjöfarten och offshorebranschen kontrollerar Fredriksen fiskuppfödningsföretaget Marine Harvest ASA med 8 500 anställda. Denna kontroll fick han genom att år 2002 köpa kontrollen i bolagen Pan Fish och Fjord Seafood via holdingbolaget Geveran Trading. 2006 köpte Geveran bolaget Marine Harvest och därefter fusionerades de tre företagen. Idag äger Geveran 30% av aktierna i Marine Harvest. Han är också ägare av fotbollslaget Vålerenga och inkassobolaget Aktiv Kapital. med 1 000 anställda.

På senare år har John Fredriksen börjat släppa in sina tvillingdöttrar i styrelserna för företagen. Cecilie Astrup Fredriksen (1983-) sitter i Aktiv Kapital , Marine Harvest, Golden Ocean och Ship Finance (SFL). Kathrine Astrup Fredriksen (1983-) i Frontline och ITCL.

Som med andra rederikoncerner är antalet anställda i kontrollerade och delkontrollerade företag svårt att reda ut. Bemanningsföretag, managementföretag, skatteparadis osv gör sitt till för att dölja hur det ser ut. Men uppskattningsvis finns det nånstans uppemot 40 000 anställda i företag som Fredriksen har nån form av kontroll över.

Läs mer: AP1, 2, 3, 4, 5, E24no1, 2, 3, Dn.no1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bloomberg, Kjendis.no1, target=”_blank”>2, De Tijd, Reuters, Forbes, TV2, RT1, 2, 3, 4, VG1, 2, 3, 4, 5, NA24_1, 2, E24se, NRK, Hegnar, AV, Klikk,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements