Fifflarna – Björn Hedstig och Göta Finans

De centrala figurerna i härvan kring fastighetsbolaget Göta Finans i början av 1980-talet var Bengt Matsson, Björn Hedstig, Seth Roland Arnér och Miklos Koltai. VD i bolaget var Krister Pramgren. Vid sidan av huvudbolaget had de inblandade en rad olika blag som exempelvis Björn Hedstigs Komplett Fastighetservice. Björn Hedstig var också känd för sitt utsvävande leverne och stora privata skatteskulder.

Koltai hoppade av Göta Finans innan konkursen var ett faktum och han menade att den stora förtjänsten i bolagshärvan var de pengar man undanhöll från skattemyndigheter genom diverse transaktioner, så kallade vinstbolags- och skalbolagsaffärer, så att pengarna till slut hamnade i Schweiz utom räckhåll för svenska skattemyndigheter. Utöver engagemanget i Göta Finans var Miklos Koltai också känd som lånehaj och ockrare, en verksamhet som då var helt och hållet ljusskygg och olaglig men som som idag delvis sköts av helt legitima bolag som exempelvis de företag som ordnar SMS-lån som exempelvis Folkia, Kredit 365 och Ferratum eller de som ordnar krediter på olika betalkort som GE Money Bank och Resurs Bank. Men på Koltais tid var det en verksamhet som i stort sett enbart folk som var gangstrar eller hade kontakter med gangstrar sysslade med.

En man som också var inblandad i härvan runt Göta Finans var moderatpolitikern Hans Urban Holm från Stenungsund där han bland annat var ordförande i det kommunala fastighetsbolaget Stenungsundsbostäder. Han hade sålt sitt företag AB BohusProjekt till Björn Hedstig kring 1980 och fick senare en plats i styrelsen för Göta Finans tillsammans med Johan Graf, katolska kyrkans fastighetsförvaltare och advokat Lars Jelde. Holm gjorde också flera affärer tillsammans med Bengt Matsson som vid Göta Finans krasch år 1981 var skriven i Spanien. Idag tycks Hans Urban Holm vara inblandad i Gretas Bageri och Konditori i Stenungsund även om han ju är över 80 år. En sak som i sig verkar lite underlig.

Göta Finans-affären började 1980 då Distingo Handels AB (ägt av Kurt Sundberg) köpte tre bolag
med verksamhet i Göteborgs hamn, AB Tankcleaning, AB Oljelossning och Rederi AB Göteborgstank. Ägaren trodde att han sålt bolagen till en man vid namn Björn Hallenius, men i själva verket hade han alltså sålt bolagen till Kurt Sundbergs bolag. Inkråmet  alla bolagen såldes vidare till bolag som ägdes av Björn Hallenius, Köparen betalade dessutom provision till ett bolag som drevs av Kurt Sundbergs måg. Kvar fanns 6,5 miljoner i reda pengar i bolagen.

Tankcleaning döptes därefter om till APG Handels AB och Oljelossning till DPG Försäljnings AB. Bägge bolagen såldes vidare till Göta Finans AB för 5,5 miljoner som lånades ut av Seth Roland Arnérs bolag Målöns AB. Efter köpet gått igenom så återbetalades pengarna till Målön från de nya bolagens kassor. Dess bolag hade alltså köpts för sina egna pengar. Vinnare blev främst säljarna som slapp skatt på de 78% av de obeskattade vinsterna som fanns i bolagen, men Göta Finans tjänade själva 1 miljon på affären. Arkitekten bakom affären var Seth Roland Arnér.

Björn Hedstig dömdes 1984 till fängelse som huvudman i härvan kring Göta Finans i Göteborg. Med kraftigt övervärderade hyreshus som säkerhet hade Hedstig och hans kumpaner lånat upp cirka 50 miljoner kronor från olika banker. En stor del av pengarna försvann till utlandet och Göta Finans försattes i konkurs. I efterhand framkom också att Hedstig och de övriga lånat ut stora belopp på den svarta lånemarknaden och själva blivit lurade. Något som tyder på att det redan då fanns kontakter mellan människorna runt Göta Finans och den organiserade brottsligheten. Vilket ju okcså Miklos Koltais inblanding i affärerna tyder på.

Efter avtjänat fängelsestraff flyttade Björn Hedstig till England, senare till Monaco och bytte namn till Björn Monteine. Efter vad det verkar så hade han undanstoppade pengar från fifflet och lurendrejeriet kring Göta Finans och han startade en ny karriär i utlandet med fastighetsaffärer och finansbolag i bl.a. Luxemburg. Den kriminella verksamheten tycks dock inte ha avvecklats för regelbundet har hans namn dykt upp i diverse polisutredningar kring organiserad brottslighet i Sverige.

Läs mer: VA1, 2, Crimenews,

Andra källor:
Göteborgs-Posten, 20-21 december 1983
Ny Dag, 21 augusti 1981

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements