Fifflarna – Raoul Kjellqvist och Jan Sydow

Två herrar som ägnade sig åt vinstbolagsaffärer (skalbolagsaffärer) på 1960- och 1970-talet var Raoul Kjellqvist och Jan Sydow. Raoul Kjellqvist var bror till en mer känd fifflare, Kaj Kjellqvist. Som centrum för de bägge fifflarnas verksamhet hade Jan Sydow en bankirfirma, AB Bankirfirman Jan Sydow & Co. Verksamheten inbegrep bolagsplundring och ledde så småningom till att de blev misstänkta för skattebrott. Åklagaren menade också att de fabricerade och förfalskade bokföring och brotten var så allvarliga att Raoul Kjellqvist faktiskt fick reseförbud, vilket han förstås inte brydde sig om.

För att smita från sina skatteskulder flyttade både Sydow och Kjellqvist till Sydafrika i slutet av 1970-talet Där blev de båda inblandade i ett försök till statskupp Seychellerna med hjälp av sydafrikanska legosoldater år 1981. Svenskar var också inblandade i kuppförsöket som soldater.

Jan Sydow och Raoul Kjellqvist samarbetade ibland med en advokat vid namn Nic Grönvall. Denne blev senare också moderatpolitiker. Exempelvis erbjöd denne år 1971 i samarbete med bankirfirman Jan Sydow & Co ett upplägg på hur man kunde ordna skattelättnader till ett företag i Karlstad. Vad Grönvall bland annat skrev till företaget var:

”Det tekniska genomförandet vid operationerna och valet av köpare till aktiebolaget är två synnerligen viktiga faktorer. Vi har sett allt för många valhänta uppläggningar med reversköp o.dyl. (med stora risker för skatteprocesser) och vi kan inte nog poängtera kravet på experthjälp av i dessa frågor, kvalificerade revisorer och advokater.”

Exakt den affärsmodell som Grönvall föreslog i brevet till Karlstadsföretaget kom att användas i en rad vinstbolagsaffärer på 1970-talet.

Läs mer: NYT,

Andra källor:
Pockettidningen R nr 5-6 1982.
Olof Forsgren & Birgitta Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,
Technorati Tags: , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!

Ett Svar på “Fifflarna – Raoul Kjellqvist och Jan Sydow”

Kommentarer är stängda.