Daléns och AGA

Gustaf Dalén (1869-1937) är mannen man direkt förknippar med det tidigare svenska storföretaget AGA. Men han grundade inte företaget och förmodligen aldrig dess största aktieägare. Familjen Dalén hade dock under en viss period ett större aktieinnehav i bolaget och i två generationer var man företagsledare.

I själva verket är AGA:s ursprung ett litet bolag i Göteborg som grundades 1899, Svenska Carbid & Acetylen AB som Gustaf Dalén hade kontakt med då han ju studerade på Chalmers, född i Västergötland som han var. Under tiden på Chalmers och en kort period därefter drev han också forskningsföretaget Dalén & Celsing tillsammans med Henrik von Celsing. Dalén hörde till de tekniker som tidigt uppmärksammades av finansmannen och uppfinnaren Gustaf De Laval och knöts till dennes verksamhet i bolaget de Laval Ångturbin i Nacka. Samtidigt som Gustaf Dalén arbetade för de Laval skötte han också försäljningen för Carbid & Acetylenbolaget i Stockholm. 1901 flyttade företaget till Stockholm. En av de som återfanns i Carbid-bolagets styrelse var Arthur Thiel.

1903/1904 ombildades Carbid och Acetylenbolaget till AB Gasaccumulator (AGA) av intressen i Stockholm. Finansiär var i huvudsak intressen kring Diskontobanken som leddes av Ernest Thiel (bror till Arthur Thiel) däribland köpmannen Aron Andersson. Gustaf Dalén blev teknisk ledare i den nya företaget och Aron Andersson VD till 1909 då han efterträddes av Gustaf Dalén. Åren 1904-06 gjorde Dalén en rad uppfinningar som kom att lägga grunden för en snabb expansion i företaget. Detta ledde till en likviditetskris som löstes genom att ett konsortium i Lidköping kring Gullspångschefen John Hedin, Carl Klingspor och Borås Bank gick in som nya finansiärer. Konsortiet sprängde dock 1922 då flera av medlemmarna sålde sina aktier efter en kraftig kursuppgång på börsen.

Vilka som nu blev huvudägare är ganska okänt men förmodligen blev familjen Dalén en av de större aktieägarna vid denna tidpunkt. Samtidigt drogs också AGA också in i kretsarna runt Handelsbanken och dess emissionbolag Svenska Emissions AB. Troligen var också det sistnämnda bolaget en större ägare. Aron Andersson blev 1915 chef i Svenska Emission, högerledaren Arvid Lindman var styrelseordförande i både Handelsbanken och AGA osv. 1916 övertog AGA ägandet i AB Lux. Hälften av aktierna i detta bolag såldes 1918 till Axel Wenner-Gren som var ägare i bolaget Electron. Electron och Lux fusionerades till Electrolux. Det tycks som om Wenner-Gren i detta sammanhang också köpte en aktiepost i AGA. 1923 sålde AGA sina resterande aktier i Electrolux och troligen försvann också Wenner-Gren som ägare i AGA.

Vid sin död 1937 efterträddes Gustaf Dalén av Rolf von Heidenstam som VD. Gustaf Daléns son, Gunnar Dalén (1905-70) blev VD i AGA år 1950 och för en period var svärsonen Gudmund Silfverstolpe (-1972) vice VD. Gudmund Silfverstolpe var gift med Maja Dalén (1904-1995). Deras son Lars Silfverstolpe (-1966) gifte sig med Elisabeth Stenbeck (1935- ?), dotter till Hugo Stenbeck Sr och syster till Jan Stenbeck. På 1970-talet ägde en annan son, Gustaf Silfverstolpe, gården Broddaborg i Skurup.

1963 kontrollerade Handelsbankgruppen via Industrivärden 9% av rösterna i AGA enligt den statliga Koncentrationsutredningen (SOU 1968:7). Inga andra större ägare i bolaget uppges men det finns stor anledning att misstänka att familjen Dalén ägde en ungefär lika stor andel av AGA:s aktier som Industrivärden. 1972 kontrollerade nämligen familjen Dalén fortfarande 4,4% av aktierna och rösterna i AGA. Även familjerna Banck, Hedin och von Heidenstam ägde fortfarande relativt stora aktieposter i företaget. Samma år kontrollerade Handelsbankintressen 12,1% av aktierna och rösterna i företaget. 1976 hade familjen Daléns ägande minskat till 1,2% och familjens dagar som större intressent i AGA var över.

Idag är AGA ett dotterbolag till tyska Linde och inte längre ett svensk storföretag.

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Aktieägarens Uppslagsbok 1969
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976
Adelskalendern
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987
Erik Wästberg, Gustaf Dalén – en stor svensk, 1954

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements