Littorinaffären sätter fokus på sexköpslagen

Sven Otto Littorin har eventuellt begått ett brott mot sexköpslagen enligt vad Aftonbladet och en kvinna han ska ha köpt sex av uppger. Detta sätter fokus på den lag som nyligen utvärderats av en statlig utredning. En del kritik har riktats mot denna utredning och det finns kanske en del tveksamheter kring direktiven (vilket ju varit vanligt med den borgerliga regeringen som ofta har styrt tillsatta utredningar i den riktning man velat ha den). Men när jag läser direktiven i utvärderingsrapporten kan jag faktiskt inte se att så skulle vara fallet. Utredningen slutsatser enligt pressmeddelandet är:

Utredningens slutsats är att prostitutionen i Sverige, till skillnad från i jämförbara länder, sedan förbudet infördes i vart fall inte har ökat. Förbudet mot köp av sexuell tjänst har också motverkat etableringen av organiserad kriminalitet i Sverige. Kriminaliseringen har därmed bidragit till att bekämpa prostitutionen och människohandel för sexuella ändamål.

Förbudet mot köp av sexuell tjänst har också en normativ effekt. Det har skett en markant förändring av inställningen till köp av sexuella tjänster som i tiden sammanfaller med kriminaliseringen av sexköp. Det finns numera ett starkt stöd för förbudet mot köp av sexuell tjänst i Sverige. Förbudet har visat sig ha en avskräckande effekt på sexköpare. Utredningen har inte kunnat finna att kriminaliseringen negativt drabbat de personer som utnyttjas i prostitution.

Utvärderingen visar att det inte finns belägg för att prostitutionen bara flyttat från gatan till nätet. Men helt klart är att gatuprostitutionen i Sverige har minskat under den tid som sexköpslagen i Sverige funnits. Att nätprostitutionen har ökat under samma tid har utvärderingen dock inte kunnat finna belägg för. Däremot så har ökningen av gatuprostitutionen i Norge och Danmark varit stor under samma period. En del av detta kanske har samband med den minskade gatusexhandeln i Sverige, men knappast så mycket.

Man har också kunnat konstatera att den organiserade brottsligheten i Sverige inte i någon större utsträckning sysslar med människohandel och prostitutionsverksamhet.  Vilket visat sig vara fallet i Danmark och Norge enligt utvärderingen. Skillnaden beror på sexköpslagen enligt utväderingen.

Antalet personer som erbjuder sex på internet är också större i Norge och Danmark än i Sverige så det tyder också på att det inte funnits någon större överflyttning till internet från gatan. Internetprostitutionen har däremot ökat. Utredningen konstaterar att en sådan ökning även skett i andra länder. Ökningen har varit i högre länder som Danmark och Norge. Det är också ett tecken på det som alltid gällt, att prostitution är och alltid har varit ovanligare i Sverige än i de två andra skandinaviska länderna.

Precis som med barnagalagen på 1970-talet har införandet av sexköpslagen följts av en förändring i opinion och attityder till sexköp. 1996 angav 67 % att sexköp inte borde kriminaliseras i en opinionsundersökning. I en mätning 1999 ansåg 76 % att det var rätt med förbud. I två senare undersökningar var stödet för förbudet över 70 %. Opinionen har alltså svängt från negativ till sexköpsförbud till rejält positiv till sexköpsförbud. Det är däremot inte säkert, men ganska troligt att opinionen påverkats av lagförändringen.

En del kritik har också framförts mot hur utredningen har gjorts. Det är möjligt att en del av denna kritik är korrekt, men jag har svårt att tro att det skulle påverka resultatet i nån större utsträckning. På kravet om längre straff har jag ingen åsikt då jag inte funderat över konsekvenserna av en sådan förändring ännu. Men helt klart är att utvärderingen av sexköpslagen kommit fram till att sexköpslagen är effektiv. Det är också min personliga bedömning, mer ovetenskapliga grunder, sen tidigare.

Intressant?
Bloggat: Eva Olofsson, Mark Klamberg, Röda Malmö, Helena von Schantz,
Borgarmedia: SVD1, 2, DN, ST, SVT, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Den ”utvärdering” du pratar om är en riggad utredning från första början. Direktiven tillät inte utredaren att ifrågasätta sexköpslagen, sexsäljarna själva ägnas knappt någon som helst uppmärksamhet (eftersom direktiven fastslår att det som ska undersökas är lagens effektivitet, inte främst dess konsekvenser för inblandade parter) OCH utredaren använder friserade uppgifter från Danmark för att påvisa att gatuprostitutionen har tredubblats i landet men minskat i Sverige. Synnerligen oseriöst. Det är självklart att sådana här saker påverkar slutresultaten i utredningen. Du har således väldigt liten koll på det du uttalar dig om.

  • Anders_S

   Hans Engnell: Jag har följt utredningen och jag kan faktiskt inte se attd en är riggad, även om jags befarade det till en början. Direktiven tyder inte påd et och utvärderingen dyder inte på det. Hur bra koll jag har har du ingen som helst aning om, men den är förmoldigen betydligt större än din som vanligt. Jag både känner och har kontakter med före detta prostituerade ( I Sverige såvl som Danmark), med poliser som arbetar/arbetat inom området, med gangsters osv. Dessutom har jag läst det mesta som är skrivet på området, Petra Östergren, Dodillet osv. Min uppfattning var tidigare positiv till sexköpslagen, baserad på vad prostituerade sagt och gjort som en följd av lagen och på vad som hänt på gatan i framförallt Göteborg.

   Utvärderingen undersöker ju effektiviteten, dvs om prostitutionen minskat. Man konstaterar att gatuprostitutionen minskat i Sverige under en tid när den ökat i Norge och Danmark. Man kan inte heller någon större ökning i Sverige av sexhandle på Internet. Den ökning som finns här finns också i Danmark och Norge. DVs en positiv utveckling.

 • Pingback: Tips från en läsande på språng « Johan Frick()

 • Pingback: Morgonens Littorin skörd av Politiska inlägg « Reflekterat – Återspegling av samhället()

 • Pingback: Trottens Betraktelser » Littorin är politiskt död()

 • Anders_S:
  Nu tycker jag väl att utredningen är jäkligt vinklad och att själva uppdraget var att visa att sexköpslagen fungerade.

  Men kan du kanske förklara teorin bakom att den skulle fungera? Vad är det som händer när sexköp förbjuds som leder till minskad prostitution?
  Slutar torskarna för att de är rädda för straffhotet? Slutar de prostituerade? Eller vad?

  Den logiska följden borde ju nämligen vara att prostitutionen tvingas under jord och eftersom den normala prostituerade inte har medel att skapa kontakter eller lokaler för verksamheten så tas den över av kriminella (hallikar). Det är ju vad som har hänt i alla länder där man förbjuder sexförsäljning (eller för den delen sexköp, vilket Sverige INTE är först med, bara först med att förbjuda sexköp utan att förbjuda försäljning).
  Men varför har det så märkligt fungerat i Sverige? Jag kan inte se det av utredningen.
  Hur har man mätt prostitutionen på internet och via svartbordeller förresten?

  • Anders_S

   Profanum: Antalet prostituerade minskade. De jag känner till slutade då det inte längre var ett lättvindigt sätt att fixa knark och mat. Sverige har alltid haft en liten prostitution och det är säkerligen lättare att lagstifta mot något som inte är så utbrett. Finessen är nog att sexköp kriminaliserades, men inte prostitution. Det är den lilla skillnaden som avgjorde att det blev bra.

 • Det verkligt intressanta med utredningens resultat, som ju också stöds av annat man läst, sett och hört om saken, är ju att lagen tycks fungera förebyggande även vad gäller annan grov brottslighet. De där syndikaten som sysslar med sexhandel och traficking ängar sig ju inte bara åt att sälja kvinnor utan också åt annan ekonomisk och grov brottslighet. Kan lagen nedbringa den typen av brottslighet är bara det en bra argument för lagen ifråga.

  Även i Australien, där man tillät prostition ganska tidigt, har man konstaterat att prostitutionen ökade sedan den legaliserades, och inte minst den illegala.

  Sedan tycker jag nog att det vanliga argumentet mot lagen, att det i alla fall inte går att helt få bort prostitutionen gör lagen meningslös. Med det argumentet är ju alla lagar meningslösa, de mot tjuvnad, mot mord, mot ekonomisk brottslighet för allt detta förekommer ju trots att det är olagligt. Skulle detta vara ett bra argument mot lagar mot dessa brott? Knappast.

 • Anders_S:
  Varför minskade de? Hur får de knark och mat nu då? Hur har man mätt att det har minskat?

  Varför skulle det påverka? Torskar som har något anseende att skydda var ju livrädda att upptäckas innan och de andra bryr sig ju inte om straffhotet. De prostituerade fick väl inget incitament att sluta??

  Kerstin:
  Är det någon som har kritiserat lagen på det sättet? Jag har sett två former av kritik:
  1. Liberalernas: Alla får göra som de vill så länge de inte skadar någon. Att ha frivilligt sex skadar inte oavsett om det föregås av en transaktion eller ej.
  2. Pragmatikerna: Prostitution bör bekämpas men ett förbud innebär bara att den går under jorden och att de prostituerade blir mer utsatta.

  • Anders_S

   profanum. Det är ointressant hur de får knark och mat idag. Det har ingen relevans i förhållande till att de la av. Det är inte helelr ett vetensakpligt faktum. Slutdiskuterat om det. Jo, de fick incitament. Det blev svårare att hitta torskar helt enkelt. I Göteborg försvann gaturprostitutionen i princip direkt. Insatsen för att tjäna pengarna blev högre. Men det där kan du ju räkna ut själv så sluta tjafsa om det. Det blir ganska ointressant och för mig är det grymt ointressant att svara på frågor som du redan kan räkna ut ett svar på. I övrigt får du läsa utvärderingen. Där finns deras svar.

 • Anders_S:
  ja det är självklart att gatuprostitutionen försvann, det är inte konstigare än att offentlig försäljning av alkohol skulle försvinna direkt om alkohol förbjöds. Eller precis som att offentlig maskering blivit ovanligare sedan maskeringsförbudet infördes (men maskering vid brott har inte minskat ett dugg).
  Jag har läst skarheds utredning men den ger inte svar på vad som har hänt med dem (min teori är ju att de börjat sälja sex via hallickar som kan fixa kontakter åt dem och som ju då också tar deras pengar, gör dem till livegna, förser dem med knark osv som hallickar gör) eller hur förbudet fungerar som ett sätt att minska prostitutionen. De prostituerade har ju inte gått upp i rök och de har inte fått någon hjälp för att fixa någon annan försörjning.

  Ett påstående om att förbudet fungerar utan redogörelse för hur det gick till eller hur det gick för de som skulle skyddas säger ju inte ett smack om ifall förbudet verkligen fungerar. Skarhed var ju en varm förespråkare när förbudet infördes.

  OM det nu är ett lyckat förbud så är det väl väldigt intressant att veta mer om varför det lyckades så att man kan använda det på andra områden, eller utvärdera om påståendena innan förbudet var riktiga.

  • Anders_S

   profanum: Det finns svar på dina frågor i utvärderingen. Antalet hallickar har inte ökat. Våldet mot prostituerade har inte ökat, prostituerade har inte fått det vsårarae att kontakta myndigheter, antalet prostituerade tycks ha minskat osv. Läs utvärderingen.

   Sen har du missupfattat amskeringsförbudet, men det är en annan diskussion. Maskering är tillåten utom när polisen bestämt attd et föreligegr fara för att brott ska begås i skydd av maskeringen. Så det är i praktiken inte olagligt att vara maskerad i en demonstration, utan det blir bara olagligt efter ett beslut från polisen på plats. Inte heller är min erfarenhet att det minskat. helt enketl för att det aldrig varit vanligt och i Göteborg i praktiken aldrig förekommit annat än för enstaka personer i enstaka demonstrationer.

 • Ja för att förtydliga mig:
  Vissa politiker (särskilt på högerkanten) vill ju förbjuda tiggeri, lösdriveri och liknande. Kanske fungerar det på samma sätt som sexköpen. En sak kan vi vara säkra på och det är ju att gatutiggeri och offentligt lösdriveri kommer minska om vi förbjuder det, men frågan är ju om effekterna är positiva eller negativa.

 • Anders_S:
  Jag har läst den och också vad de påstår, frågan är bara hur de kommit fram till att det skulle vara så.
  Om en utredare som varit förespråkare för att förbjuda lösdriver utredde lösdriveriförbudet och kom fram till att antalet lösdrivare minskat utan att redovisa hur man kommit fram till det så skulle jag ha samma frågor, och jag misstänker att du skulle ha det också.

  Det har jag nog inte eftersom jag har skrivit en halv uppsats om det.

  • Anders_S

   Profanum: Jag säger inte att jag inte har frågor. Men utvärderingens resultat stämmer med mina erfarenheter från verkligheten och vad folk (poliser, ex-prostituerade etc) sagt så jag finner resultaten fullt trovärdiga.

 • Det finns olika sorters sexsäljare, Anders. Utredningen hävdar att antalet gatusexsäljare har minskat vilket inte är detsamma som att prostitutionen som helhet har minskat. Min uppfattning är att de flesta säljer sex med hjälp av Internet i dag, inte genom att stå i ett gathörn och vänta på kunder. Även kundgrupperna skiljer sig åt. Det är en utveckling vi har sett över hela världen oavsett lagstiftning. Där hittar du allt från de ungdomar som inte ser någon skillnad mellan vanliga erotiska kontaktsajter och att sälja sex till de driftiga sexsäljarna som driver företag med sin verksamhet. Jag har intervjuat sexsäljare i både Sverige och andra länder och tycker mig ha hyfsad koll på forskningsläget sedan uppsatsarbetet i våras. Sexsäljarnas röster är emellertid synnerligen frånvarande i den statliga utredningen – vilket är precis som Beatrice Ask vill ha det. Och att använda friserade siffror från Danmark för att ”påvisa” att en svensk antiprostitutionslag har haft önskvärda effekter jämfört med situationen i våra grannländer är inte seriöst. Men den biten ville du tydligen inte kommentera.

  Lagen har ”fungerat” på ett sätt och det är beträffande dess opinionsmässiga påverkan på svenska folket. Men nu är jag motståndare till morallagar och anser inte att politiker ska reglera vuxna människors sexliv.

  • Anders_S

   Hans: Att sexsäljarna är frånvarande i utvärderingen är inte sant. Man har pratat med aktiva prostituerade och sådana som slutat. Det redogörs för deras olika ståndpunkter. Alla är övernes om att prostitution sker via internet idag. Men ökningen av dett har varit liak hög i alla länder. Om sexköpslagen då har inneburit att gatuprostitution försvunnit i Sverige (vilket inte är fallet i Danmark, eller inte var fallet i Norge) så innebär det ju att lagen fungerar utan att det sker en överflyttning till nätet.

   Vad man kan lagstifta om kan vi ha oliak åsikter om och det är inget argument i debatten om lagen varit effektiv eller inte.

   Om huruvida man använder ”friserade” siffror har jag ingen aning om. Du har inte heller belagt det påståendet och jag har inte stet någar belägg för det nån annan stan heller. Så det får betrakats som ett hjänrspöke hos dig helt enkelt.

  • Anders_S

   Hans: Att sexsäljarna är frånvarande i utvärderingen är inte sant. Man har pratat med aktiva prostituerade och sådana som slutat. Det redogörs för deras olika ståndpunkter. Alla är övernes om att prostitution sker via internet idag. Men ökningen av dett har varit liak hög i alla länder. Om sexköpslagen då har inneburit att gatuprostitution försvunnit i Sverige (vilket inte är fallet i Danmark, eller inte var fallet i Norge) så innebär det ju att lagen fungerar utan att det sker en överflyttning till nätet.

   Vad man kan lagstifta om kan vi ha olika åsikter om och det är inget argument i debatten om lagen varit effektiv eller inte.

 • Jag antog att man inte fick posta länkar i ditt kommentarsfält, därför gjorde jag inte det. Eftersom du säger dig vara så påläst antog jag dessutom att du kände till uppgifterna om felaktiga siffror från Danmark.
  Läs Louise Perssons och Per Hagwalls bloggar:
  http://www.louisep.com/node/2142
  http://hagwall.wordpress.com/2010/07/07/forfalskade-danska-siffror-bakom-sexkopsutredningens-sjalvberom/

  • Anders_S

   Hans Engnell: Jag har läst Hagwall, men inte Louise inlägg tidigare. Ska titta på dem. Jag anser inte att de felaktigheter som de danska siffrorna tydligen ska innehålla är tillräckligt för att det ska änd slutsatserna i den svenska utvärderingen. Vilket jag också indirekt skrev i mitt inlägg.