Gorthon – Helsingborgs sista redare och rederi

Helsingborg var länge den tredje största redarstaden i Sverige med företag som Transmarin, Hillerström, Gorthon och Banck-rederierna. Men positionen underminerades på 1960-talet och i slutet av 1980-talet försvann det sista, Gorthon Lines.

Rederi AB Activ i Helsingborg, som bildades 1915 av B.O. Börjesson, hans son Frans Börjesson och Johan E. Gorthon (1876-1949) med Frans Börjesson som verkställande direktör. Samma personer bildade 1921 även Rederi AB Gefion med Johan E. Gorthon som redare.

Johan E. Gorthon
var gift med B.O. Börjessons dotter Ada Börjesson, och sedan Frans Börjesson avlidit 1928 blev Gorthon ansvarig för dessa två rederier, samt för Rederi AB Aurora (bildat 1921 med Frans Börjesson som VD) och Rederi AB Gylfe (bildat 1924). Rederi AB Aurora gick 1935 upp i Rederi AB Activ, och 1936 blev Rederi AB Activ ett helägt dotterbolag till Rederi AB Gylfe.

Under andra värlskriget var Johan Gorthon också VD i Rederi AB Urania, ägt av svärfadern B.O. Börjesson. 1945 blev även Rederi AB Gefion ett helägt dotterbolag till Rederi AB Gylfe.

När Johan Gorthon dog övertog sonen Stig Gorthon (1905-1988) ledningen i företaget. Denne satt i en rad skåsnka företagsstyrelser och var också en aktiv politiker för moderaterna både kommunalt ochh på riksplanet.

1960 genomfördes en fusion som innebär att de två helägda dotterbolagen Activ och Gefion gick upp i Rederi AB Gylfe. 1960 bildades även Gorthons Rederier AB, dock utan någon faktisk rederiverksamhet, vilken skedde i Gylfe.

Den verksamhet som dessa rederier bedrev under denna era var huvudsakligen trampsjöfart. Denna verksamhet upphörde 1971 och från denna tid specialiserade sig Gorthons på så kallad industriell shipping för skogs- och papperindustrin.

Gorthons Rederier AB köpte 1974 tillgångarna i Gylfe och blev i samband med det ett aktivt bolag och döptes om till Gorthon Invest AB. I det nya moderbolaget ägde Företagsfinans 18,6%, familjerna Gorthon och Börjesson 18,2 %, Investment AB Öresund 15,9% och Saléninvest 10,7%. I Rederi AB Gylfe ägde familjerna Gorthon/Börjesson 38,2%, Företagsfinans 11,5% och Öresund 1,9%. I AB Företagsfinans kontrollerade i sin tur Gorthon Invest AB 11,5%, Balken (kontrollerat av Företagsfinans med 35% av rösterna) 11%, AB Hevea (Dunker) 15% och AB Cardo 11,4%. Åkermans Verkstad (familjen Linander) ägde också 11%. I Åkermans hade både Gorthon Invest och Företagsfinans mindre röstandelar. Under slutet av 1970-talet och början av 1980 kan dess bolag sägas ha bildat en egen ägargrupp.

Under slutet av 1980-talet blev Bilspedition storägare i Gorthon. Bilspedition hade planer på att bredda sin transportverksamhet genom att skapa ett svenskt storrederi, men dessa planer genomfördes ej.

Efter att Bilspedition drog sig ur köptes Gorthons Rederier AB 1990 av Bylock & Nordsjöfrakt
(B&N), och de fartyg som ingått i Gorthons flotta seglade därefter under B&N-flagg. 1991 köptes SCA Shipping och bolaget fusionerades med Gorthon. 1997 gjorde börsbolaget B&N Gorthon Lines till ett självständigt rederi och delade ut företagets aktier till B&N:s aktieägare. Gorthon Lines börsnoterades i samband med detta.

2000 köpte B&N upp en större aktiepost i Gorthon Lines, som dock fortsatte att vara börsnoterat. 2005 fusionerades B&N och Gorthon Lines och bildade Transatlantic. Detta Transatlantic är alltså inte samma bolag som det klassiska rederiet med samma namn, ägt av familjen Carlsson.

Läs mer: Newsdesk, Sjöfart, Uddevallabloggen, SDS1, 2, HD1, 2,

Andra källor:
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten i Sveriges börsföretag 1986

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements

One Reply to “Gorthon – Helsingborgs sista redare och rederi”

Kommentarer är stängda.