Piper – äger mer än 1% av all mark i Skåne

Ättens Pipers äldsta kände stamfader är Berendt Piper (död mellan 1633 och 1635), som var handlande och borgmästare i Viborg men som traditionellt anses ha varit född i Lübeck. Hans hustru hette Maria Henriksdotter Strålman, och med henne fick han tre söner, Henrik, Carl och Peter Piper. Flera olika grenar av släkten adlades och introducerades på Riddarhuset. Den ännu kvarvarande grenen adlades 1679, blev friherrlig 1698 och grevlig senare samma år. Dock introducerad på Riddarhuset först 1719. Grenen härstammar från Carl Piper som var häradshövding i Västmanland och gift med rådmansdotter Ingrid Charlotta Ekenbom från Stockholm. Med henne fick han en son, Carl Piper. Som änka gifte hustrun om sig med Hans Olofsson Törne.

Sonen Carl Piper (1647-1716) var sekreterare när han 1679 adlades, och hade blivit statsråd när han upphöjdes till först friherre och sedan greve samma år, 1698. Carl Pipers hustru Christina Törnflycht (1673-1752) var sondotter till makens styvfar. Christina Piper skaffade ätten en förmögenhet i industrier och gods, 1725 köpte hon Andrarum av Jockum Beck. Släkten Pipers barockslott i Andrarum i Skåne heter Christinehof efter henne som uppförde det; likaså har Ängsö slott ägts av släkten Piper sedan 1710. Hon instiftade också flera fideikommiss till sina döttrars arvingar. Carl Pipers fullständiga titulatur var ”Greve till Stureforssa och Viggebyholm, Friherre till Krageholm, Högestad och Baldringe och Herre till Ängsö”.

Grevliga ätten Piper introducerades år 1719 med makarnas ende son, Carl Fredrik Piper (1700-1770). Sturefors övergick till systern Charlotta Christinas son Nils Adam Bielke och ägs ännu av deras ättlingar. Carl Fredrik Piper var gift med grevinnan Ulrica Christina Mörner af Morlanda. En av deras döttrar, Stina Piper (1734-1800) var först gift med Erik Brahe (1722-1756) och sedan med Ulrik Scheffer (1716-1799) Med två av hennes bröder kom den grevliga ätten Piper att delas i två grenar. Den äldre grenen utgick sedan från Carl Gustaf Piper som fick Christinehof och Krageholm, och den yngre utgick från Adolf Ludvig Piper (1750-1795) som fick Ängsö slott och var gift med Sophie von Fersen (1757-1816). Hon var syster till Axel von Fersen d.y. (1755-1810).

Den ovan nämnde Carl Gustaf Piper var överkammarherre hos Sophia Magdalena. Hans gren ärvde Christinehof, Andrarum, Torup, Högestad, Baldringe och Krageholm fideikommisser. Carl Gustaf Piper var gift med överhovmästarinnan grevinnan Hedvig Charlotta Ekeblad som var dotter till Claes Ekeblad d.y. och Eva De la Gardie. Huvudmannaskapet med tillhörande fideikommisser kom att senare övergå till ättlingar till en yngre son till Carl Gustaf Piper, överkammarherren Erik Piper. Dennes hustru Elisabeth Charlotta var dotter till Eric Ruuth, och deras ätt fortlevde med sonen Erik Carl Alfred PiperSövdeborg. Från de senare härstammar nuvarande huvudmannen för grevliga ätten Piper, Carl Piper (1946-).

Carl Piper är alltså den som idag äger de omvandlade fideikommissen Christinehof och Högestad som numer ägs av fidekommissaktiebolaget Högestad & Christinehof Fideikommiss AB. Verksamheten bedrivs i ett dotterbolag. Företaget äger totalt 13 000 ha mark (cirka 1% av all mark i Skåne) och har 30 anställda. Av marken är nästan 7 000 ha skogmark på vilken det drivs miljövänligt skogsbruk:

Skogsarbetet sköts enligt en naturvårdsinriktad skogsbruksplan. Innan denna upprättades inventerades markerna noggrant avseende exempelvis svampar, insekter och bergarter för att den nya skogsbruksplanen skulle bygga på vetenskaplig kunskap och helhetssyn.

Skogsbruket är certifierat enligt både den internationella standarden FSC (Forest Stewardship Council) som kräver stor hänsyn till miljö, natur och sociala aspekter och enligt det europeiska familjejordbrukets certifiering PEFC (Pan European Forest Certification). Certifieringar är dock inget mål i sig själv, utan bara dokument som visar att verksamheten är på rätt väg. De fungerar även som ett sätt att lyfta fram för andra att det går att driva ett ekonomiskt uthålligt skogsbruk med långtgående miljöåtaganden.

Av marken är omkring 6 000 ha jordbruksmark och Piper är väl därmed sannolikt Sveriges största ägare av jordbruksmark. Det mesta av detta finns runt Högestad. 2 000 ha brukas av företaget självt, resten arrenderas ut. Godset har som målsättning att bereda väg till ekologisk odling och man tar därför enligt egen uppgift särskild hänsyn till miljön. Man håller också 250 nötkreatur för produktion av KRAV-märkt kött.

Utöver detta har man också avsatt över 2 000 ha av sina marker till naturreservat och driver Christinehofs Ekopark.

Sövdeborg
övertogs av Thomazine Piper (1887-?), syster till Carl Pipers farfar. Hon gifte sig med Knut Arwid Stjernswärd (-1946). Idag ägs Sövdeborg av Erik Stjernswärd (1960-) och omfattar cirka 1 200 hektar. Han är syssling till Carl Piper.

Den andra grenen av ätten Piper fick Ängsö slott i Västmanland som fideikommiss. Som sådant kvarstod egendomen hos ätten Piper intill 1971 då slottet övertogs av Westmannastiftelsen. Näringsverksamheten på slottets ägor sköts genom Carl Piper AB, ägt av Carl Piper (1970-) som arrenderar marken och den slottsflygel där familjen bor. Siste fideikommissarie var Eric Piper (1904-68), farfar den Carl Piper som idag driver verksamheten på godset. Själva Ängsö slott är idag ett museum. Carl Piper utsattes år 2009 för ett mordförsök i Gamla stan i Stockholm.

Krageholm som ursprungligen tillhörde samma gren av släkten Piper som äger Högestad och Christinehof ägs idag av den andra yngre grenen, närmare bestämt Fritz Piper (1935-) vars farfar köpte godset år 1930. Då omfattade det 4 000 ha. 1 300 ha såldes för att finansiera köpet. Krageholm delades sedan mellan 4 syskon år 1976. Den del, inklusive Krageholms slott, som Fritz Piper äger omfattar cirka 1 300 ha. Av jordbruksmarken på 800 ha arrenderas en mindre del ut och på resten odlas växter. Godset har ingen djurhållning. Skogen sköts av Sydveds dotterbolag SUSAB.

Godset Ågerup drivs idag av Fredrik Janson. Driften sker tillsammans med brodern Peter Jansons Elsagården. De är söner till Ulf Janson (1933-) och Christina Piper (1937-), syster till Fritz Piper på Krageholm, som övertog verksamheten år 1976. 1788 hamnade Ågerup hos släkten Piper genom köp. Det avskiljdes tillsammans med Elsagården från Sövdeborg år 1860. Elsagården och Ågerups säteri omfattar ungefär 1 000 ha vardera.

1860 skiljdes också Bellinga ut från Sövdeborg. Bellinga som består av 1 100 ha mark ägs idag av Claes Piper (1939-), bror till Fritz Piper och Christina Piper. Syskonen är sysslingar till Carl-Magnus Piper (1937-), far till Carl Piper på Ängsö slott. Bankmannen Rutger Barnekow (1935-) är en syssling och finansmannen Carl Bennets (1951-) mor Caroline Barnekow (1926-?), syster till Rutger Barnekow) är ytterligare en liksom Birgitta Barnekow (1935-), gift med Rurik Tham (1931-). Deras son Wilhelm Tham (1961-) äger idag Häckeberga slott och hans bror Henrik Tham (1967-) äger Häckebergas jordbruks- och skogsmark på nästan 4 700 ha. En fjärde syssling är Gunilla Barnekow (1932-), syster till Birgitta Barnekow och gift med Clas Axelsson Wachtmeister af Johannishus (1926-), ägare till Pilsåkers gård invid Lund. Så där är det. Den skånska godsägaradeln är släkt både till höger och vänster. Carl Bennet äger för sin del Dragesholms AB som äger Dragesholms gods på 800 ha.

Totalt äger den skånska delen av den yngre grenen av släkten Piper cirka 4 500 ha mark i Skåne.

Läs mer: YA1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Västmanland, JOJ, SR, VLT, TV4, RT1, 2, 3, 4, 5, IDG, PH, SDS, SVD, EfterArbetet, Historiesajten, FoF, KB, DM, Skånskan, Lantbruk, KVP,

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp en bok om Carl Piper och Christina Törnflycht

Advertisements