Ferd – inte störst men ett ledande riskkapitalbolag i Norge

Ferd Capital ägs helt och hållet av familjen Andresen. Johan H Andresen Jr äger makten via innehav av samtliga A-aktier i företaget och hands döttrar äger majoriteten av kapitalet genom innehav av B-aktierna. Bolaget grundades ursprungligen 1778 som I. & L. Jacobsen’s Tobaks-Fabrique. 1833 köptes företaget av Johann Ludwig Tiedemann som gav firman sitt eget namn. JL Tiedemanns Tobaksfabrikk var född. 1849 köptes företaget av den förste Johan H Andresen.

När Johan H Andresen Sr tog över familjeföretaget år 1953 påbörjades en diversifiering av firman där den viktigaste investeringen förmodligen var grundandet av förpackningsföretaget Elopak 1957. 1998 var denna i praktiken avslutad och tobakstillverkning i företaget såldes. Kvar fanns nu bara ett moderbolag med en rad dotterbolag i olika branscher. Johan H Andresen Jr övertog sistnämnda år ledningen av företaget. År 2000 delades företaget upp i olika verksamhetsgrenar, Elopak, Industri, Invest, Venture och Fastighet. Året efter det bytte företaget namn till Ferd. Ytterligare ett år senare byter affärsområdet Industri namn till Ferd Private Equity. Samma år tog Ferd Venture initiativ till bildandet av Energy Ventures för satsningar inom oljeindustrin.

2008 omvandlas Ferd Private Equity till Herkules Private Equity Fond och Ferd Equity Partners till Herkules Capital. Detta företag bryts ut ur Ferd men Ferd kvarstår som en av de stor a investerarna i Herkules fonder och en av de stora ägarna i rdågivningsbolaget Herkules Capital med 40% av kapital och röster. Upplägget påminner en hel del om när Investor bildade EQT. Samma år bildades Ferd Capital för mer långsiktiga industriinvesteringar.

Idag består Ferd, förutom av Ferd Capital med private equity- och ventureinvesteringar, av Ferd Invest med investeringar i börsnoterade aktier, fastighetsföretaget Ferd Eiendom, Ferd Alternative Investeringer med satsningar i bl.a. private equity (Herkules) och hedgefonder samt Ferd Sosiale Entreprenører. Man förvaltar en förmögenhet på omkring 12,5 miljarder NOK (cirka 1,6 miljarder EUR). Av detta finns 5 miljarder NOK inom Ferd Capital och 4 miljarder NOK i Ferd alternative Investeringer.

Bland företagen som Ferd kontrollerar märks alltså Energy Ventures, Herkules Capital, Aibel (3 300 anställda), Elopak (2 700), Swix (150) och TeleComputing (700). Totalt finns kanske 10 000 anställda i Ferd och de bolag man på olika sätt kontrollerar. Till det tillkommer ytterligare 10 000 i bolag som Herkules kontrollerar.

Koncernchef i företaget är ägaren Johan H Andresen Jr och i styrelsen sitter Grace Reksten Skaugen (också i Entra Eiendom, Statoil ASA, Renewable Energy Corporation ASA och Investor AB. Vidare Henrik Brandt (också i Royal Unibrew AS, Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Sophus Berendsen A/S og Unomedical A/S), Ende Ordring Sund (också i bl.a. Sector Asset Management, NorgesGruppen, Canamens Ltd., Bergen Oilfield Services, Deepwater Driller Ltd och Vertech Offshore AS, Dag J Opedal (också i Renewable Energy Corporation och Jotun samt tidgare koncernchef i Orkla ASA) samt Ulla Litzén (också i Alfa Laval AB, Atlas Copco AB, Boliden AB, Husqvarna AB, NCC AB og AB SKF).

Kopplingarna till svenska Wallenberggruppen är många. Ulla Litzén har tidigare arbetat för Wallenbergföretagen W Capital (idag FAM) och AB Investor, Ende Ordring Sund har tidgare arbetat för SEB Enskilda ASA och Grace Rektsen Haugen sitter idag i Investors styrelse. Johan H Andresen sitter själv i styrelsen för SEB. På något sätt kan man kanske misstänka att Investor är investerare i Herkules olika private equityfonder som ju är intimt sammankopplade med Ferd.

Läs mer: Wikipedia, E24_1, Newsdesk1, 2, 3, 4, Rederi.no, AV, DN.no, DIT,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements