Röstorp – frälsegård i Västerlanda

Del 13 av 13 i serien Bohusläns gods och gårdar

Röstorp i Västerlanda socken var förmodligen redan 1528 en frälsegård och ägdes i slutet av 1500-talet förmodligen av Esbjörn (Esben) Andersson. Med tiden ägde han också del i Ströms säteri. Hans dotter Elin (Ellene) Esbjörnsdotter gifte sig med Peder Jensen. Möjligtvis hette hans far Anders Svensson och adlades 1506 med vapnet Dahlepil. Peder Jensen bytte bort andelen i Ström till Tormod Mattsson Stråle mot gårdar på Hisingen. Peder Jensen ska ha adlats 1605. Till Röstorp ska bland annat ha hört Åby gård i Västerlanda och Röd i Ucklum.

Likväl hamnade sedan en del av Ström i Peder Jensens familjs ägo genom sonen Jon Pedersen (Dahlepil). Denne vann nämligen år 1613 en process mot Tormod Matssons Stråles änka Anna Pedersdotter Månesköld.  Jon Pedersen (Dahlepil) ärvdes av sina systrar Elsebe Pedersdatter och Madelene Pedersdatter. Elsebes söner med Harald Bengtsson (Svenske) och Madelene Pedersdatter sålde respektive bytte deras andelar i Ström till och med Daniel Bildt på Morlanda. I vissa källor uppges Jon Pedersen och Jens Pedersen vara samma person.

Jens Pedersen (Dahlepil), den andre sonen till Peder Jensen var redan död är 1618 då arvskiftet efter fadern gjordes. Jens Pedersen var gift med Anne Pedersdotter (Svenske). Han familj tycks ha bott på Hajoms säteri i Gärdhems socken i Västergötland, men efter försäljning av Hajom flyttade Lennart Jensen, son till Jens Pedersen, till Röstorp. Efter att Bohuslän blivit svenskt upptogs år 1660 bröderna Lennart Jönsson (Jensen) och Anders Jönsson (Jensen) på svenska riddarhuset under namnet Dahlepil.

Familjen Dahlepils ekonomi blev dock allt sämre och allt mer av gården Röstorp pantsattes. En av de största fordringsägarna var Maria Henrichsdotter Lilliebielke, syster till Lennart Dahlepils fru Ellen Henrichsdotter Lilliebielke. Huvuddelen av gården såldes efterhand av sönerna till Anders Dahlepil och Lennart Dahlepil till Rutger von Ascheberg och blev en del av Ströms egendom.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Kåröd säteri – Stillingsön
Advertisements