Morlanda – familjen Bildt

Morlanda säteri är en gård med en lång historia. Den förste kände ägaren, Jon Reidarsson Darre levde i slutet av 1300-talet. 1430, efter Jon Reidarsson Darres död var godset ett av Bohusläns största med huvudsakliga ägor på Orust och Morlanda socken, men med mark också i Bro, Brastad, Lyse, Torsby. Herrestad, Skredsviks, Sörbygden, Norums, Ljungs med flera socknar såväl som på Sotenäset. Godset delade mellan Jons Darres döttrar Margareta Darre med sin man Guttorm Eyvindsson och Christina Darre som var gift med Jakob Augustin.

Senare kom godset att inköpas av Lucie Pedersdotter Oxe änka efter  Erik Björnsson, lagman i Viken och dotter till riksrådet Peder Oxe. Hon var också ägare till Röe gård. Därefter kom godset så småningom genom arv till  hennes dotterson Knut Knutsson (Baad). Från honom ärvdes det av systersonen Erik Johansson (Ulv) som sedan år 1525 sålde godset till riksrådet Vincent Lunge. Hans dotter Blanceflor Lunge gifte sig med den danske adelsmannen Daniel Bildt. Detta var början på en 350 år lång ägarepok för familjen Bildt.

Efter Daniel Bildts död år 1571 blev hans son Knut Bildt (-1616) ägare och därefter Daniel Knutsson Bildt (-1651) gift med Dorotea Bielke (-1674). Daniel Knutsson Bildt inköpte också Ströms säteri och gjorde de sammanslagna egendomarna till Bohusläns enskilt största gods. Dorotea Bielke och Daniel Bildts som hette också Knut Bildt och denne blev introducerad på det svenska Riddarhuset år 1664.

1648 erhöll Morlandas ägare patronatsrätt för Morlanda kyrka. Det innebar att ägaren fick tillsätta kyrkoherde, på den tiden nog så värdefullt. Han fick också uppbära kyrkotionde och under de verkligt stora sillperioderna kring 1800 gav detta stora inkomster till patronus. Innan 1648 hörde Morlanda kyrka till Dragsmarks kloster och senare Dragsmarks klosteregendom.

1660 var Morlanda ett mycket stort gods. Inklusive de fyra huvudgårdarna Morlanda, Ströms säteri vid Lilla Edet, Stora Wrem i Fjällbacka och Kåröd på östra Orust omfattade ägorna totalt 144 mantal. (Idag utgör Morlanda 3,5 mantal vilket motsvarar cirka 700 ha.). 1674 såldes dock Ströms säteri till Rutger von Ascheberg. Fiskelägen som kan ha tillhört Morlanda är Edshultshall, Ellös, Gullholmen, Gåsö, Hälleviksstrand, Käringön, Mollösund, Rågårdsvik, Råön, Stocken och Östersidan.

1675 bröt den så kallade Gyldenlöwefejden ut. Morlandas ägare valde att stödja upproret. När Gyldenlöwe led ett svidande nederlag vid Bohus, togs Morlanda ifrån familjen Bildt, närmare bestämt ifrån Knut Bildt. Karl XI gav gården som förläning till generalmajoren Hans Georg Mörner. Familjen Mörner flyttade aldrig till Morlanda, men ätten bär fortfarande namnet Mörner af Morlanda.

Vid freden i Lund 1679 fick Bildtarna tillbaka Morlanda. Knut Bildt var gift med sin släkting Inger Bildt, och fick flera barn, varav en var översten Daniel Bildt, gift med friherrinnan Catharina Rehbinder. Mörner fick istället Esplunda egendom. Familjen Bildt hade aldrig behövt flytta från Morlanda säteri. Ättlingar till Mörner af Morlanda är bland annat Antonia Ax:son Johnsons barn med Nils Mörner af Morlanda

Under den svenska stormaktstiden ägdes praktiskt taget hela Bohuslän av tre familjer: Ascheberg, Huitfeldt och Bildt. Den reduktion Karl XI genomdrev under senare delen av 1600-talet ändrade ägareförhållandena radikalt och även för Morlandas del innebar det en stor arealminskning.

Daniel Bildt som fick tillbaka Morlanda hade två söner, Carl Bildt och Daniel Henrik Bildt. Carl Bildt till Kåröd var gift med Charlotta Weinholz vars mor var friherrinnan Kruuse af Verchou. Hans bror Daniel Henrik Bildt till Morlanda och Almark var gift med en svägerska till sin bror, Johanna Weinholtz. Daniel Henrik Bildts ättlingar var de som sedan förlorade Morlanda. Hans son var Didrik Bildt och dennes son Daniel Fredrik Bildt fick fyra söner varav en var statsministern Gillis Bildt, farfarsfarfar till utrikesminister Carl Bildt.

1881 köpte skeppsredare Johan Sanne från Uddevalla Morlanda på exekutiv auktion och hans son Gunnar var ägare fram till 1954 då svärsonen Bertil Thorburn övertog egendomen. Sedan 1975 äger sonen Jon Thorburn Morlanda Säteri. Jon Thorburns syster är gift med ägaren till Stena-koncernen, Dan Olsson.

Patronatsrätten upphävdes 1922. Gunnar Sanne var den siste patronus i landet som utnyttjade denna säregna möjlighet då han tillsatte sin svåger John Rehnberg som präst i Morlanda.

Andra källor:  G. Brusewitz, Elfsyssel, 1864 (faksimilupplaga 1975)

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!