Företagslansering i Sverige och M-falangen

En härva kring bluffakturor, domänskojare, webbtjänstfifflare och värdelösa katalogtjänster håller för närvarande på att rullas upp i Skåne. Härvan har sannolikt koppling till ett par av morden i Malmö det senaste året. Dessutom är det utan tvivel så att härvan också har kopplingar till det gangstergäng som brukar gå under namnet M-falangen.

M-falangen har för sin del bevisade kopplingar till en del skottlossningar i Malmö det senaste halvåret men inga bevisade kopplingar till morden förutom en koppling till offret vid mordet vid Sibbarps kallbadhus. Ett av morden, det i en cafélokal på Falsterbogatan har sannolikt kopplingar via offret till K-falangen. K-falangen och M-falangen har varit inblandade i skottlossningar och uppgörelser med varandra under en lång tid.

En av de centrala personerna i fiffelhärvan är Damir Bubani, som dock inte är en av de häktade för närvarande.  Denne är vad jag kan förstå vän med Miro Matanovic, tidigare styrelseledamot i fiffelföretaget Svensk Webbmedia AB. Miro Matanovic är och var  kompis med Enes Jusufagic såväl som med den numera döde Mirtez Masovic, både kända som tillhörande M-falangen. Damir Bubani och Mirtez Masovic var personliga vänner och förekommer på en rad bilder (för närvarande borttagna från Facebook, men de fanns där förut) tillsammans.

Kopplingarna mellan fiffelhärvan kring Företagslansering i Sverige AB, hittaforetagen.se och M-falangen verkar tydliga och klara. Det betyder inte att de här nämnda på något sätt skulle vara inblandade i nåt brottsligt kring hittaforetagen.se, Svensk Företagslansering eller Svensk Webbmedia AB. De nämnda företagen är dock kända blufföretag och de första står i centrum för en mycket stor bluffhärva med flera häktade.

Flera av M-falangens kända medlemmar har dock tidigare dömts för bedrägeribrott, exempelvis Nermin Karamehmedovic, Mirza Masovic, Nalle Masovic, Chio Hong Mac, Emil Tutic, Goran Matic, Kadri Cimilji, Enes Jusufagic, Eldin Kalac och Bisera Masovic (mor till Mirza). Mirtez Masovic var bror till Mirza Masovic.  De har alla dömts för kontokortsbedrägerier.

Intressant är också att härvan kring hittaforetagen.se och Svensk Företagslansering har kopplingar till andra domänskojare, fiffelföretag och tvivelaktiga webbtjänsteföretag som exempelvis Bolerino:

Jag har den senaste veckan fått tips, klagomål och ”varningar” om en ny aktör i domänskojarbranschen – Bolerino AB!
Något som jag med intresse tittade närmare på.

[…]

Jag noterar alltså att ännu en gång så används registraren AB NAMEISP:s återförsäljare/subregistrar webbhotellet Axentus för denna typ av domänskojare, precis som i fallet med NDH Sweden/Nordiskdomanhantering/Nordicdomainhosting – men det visar sig vara mer än en tillfällighet!

[…]

Men jag tog mig även till http://www.bolerino.com/om-oss-7471239 och plockade ut den exakta ordföljden (17 ord):

 ”Alla våra kunder får en personlig kontakt och vi utgår alltid från våra kunders behov och förutsättningar.” 

Och så körde jag den i en ”plagiatsökmotor” och hittade  ”det förväntade”:

The page below has 17 words matching 100% of the text:
http://www.nordicdomainhosting.com/

The page below has 17 words matching 100% of the text: 
http://www.nordiskdomanhantering.com/

The page below has 17 words matching 100% of the text: 
http://www.ndhsweden.se/index.html

Men dessutom så hittade jag något annat intressant:

The page below has 17 words matching 100% of the text: 
http://www.wix.com/in6435/eastvillage2

På den sista webbadressen hittade Peter Forsman (citaten är hämtade från hans blogg) ett företag med en hemsida som exakt liknade den hemsida Svensk Företagslansering AB hade. Kopplingen till NDH Sweden och deras skumma inkassobolag förefaller också mycket klar genom att de som är aktiva i Bolerino, Hassan Shaikh och Sameer Mohammad tidigare var eller fortfarande är anställda i NDH Sweden.

M-falangen anses vara det minsta gangsternätverket i Malmö, men har också starka kopplingar och band med det forna Jugoslavien. Nätverket anses ha en stark sammanhållning:

Polisen ser kärnan i M som en fristående cell i ett internationellt nätverk av kriminella. Men har inte drivit något rättsfall i domstol angående gränsöverskridande brottslighet.

Två bröder 27 och 23 år stod i centrum. 23-åringen mördades i augusti 2009 och en jämnårig man med täta band till K-falangen ställs snart inför rätta för dådet.

Det som kallas M-falangen är en grupp av vänner som vuxit upp och gått i skolan tillsammans med de båda bröderna. Brödernas far behandlas med stor respekt både inom och utom nätverket.

[…]

Nätverket har goda kontakter med Serbien, det har polisen underrättelseinformation om. Pappan reser till Balkan med jämna mellanrum och vi är övertygade om att han har affärer, och fastigheter, där. Vi har fått god information från serbisk polis, säger en underrättelsekälla.

Några av medlemmarna i organisationen har deltagit i värdetransportrån i Danmark och man anses ha haft en koppling till organisationen Lugna Gatan i Malmö. Mirtez Masovic mördades av en medlem i K-falangen, Amin Moayed Abedi.

K-falangen anses ha samarbete med Naserligan i Göteborg och en del personer uttrycker att de i själva verket är Naserligans avdelning i Malmö. Naserligan är Göteborgs tyngsta och sannolikt också Sveriges tyngsta kriminella nätverk vid sidan av Hells Angels. Man tycks ha tagit över den position som tidigare hölls av de jugoslaviska nätverken kring Arkan, Ratko Djokic och Dragan Joksovic.

I centrum av M-falangen står alltså några bröder och en släkt. I centrum för fiffelhärvan kring hittaforetagen och Svensk Företagslansering står en annan brödraskara, Dragan Nikolic, Kolja Nikolic och Stargo Nikolic. Även en Paul Rodrigo Nikolic figurerar i härvan, sannolikt en släkting av något slag. Nån koppling mellan bröderna Nikolic och familjen Masovic har jag dock inte kunnat hitta.

Intressant i samband med morden i Malmöområden, där det senaste ju har vissa kopplingar till restaurangbranschen, är också det faktum att bröderna Masovic tidigare drivit en restaurang i Lund. 2008 utsattes denna, &Bar, för ett bombattentat. Inte för att jag på något sätt kan se att det två restaurangerna har nån koppling till varandra överhuvudtaget, men det känns ändå lite märkligt. Kanske är det bara så att gangsterverksamhet och krogverksamhet i allmänhet har vissa beröringspunkter.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements