Vem fan är Bitte Assarmo? Vems ärenden går hon?

Ingen aning, men hon har uppenbarligen noll koll på verkligheten. Hon menar att vänstern, närmare bestämt kulturvänstern (vad det nu är?)  tiger om problem i förorterna. Helt obegripligt ställningstagande. Vänstern tjatar ju om ökade klassklyftor, segregation och så vidare hela tiden. Det är ju det vi vill bekämpa.

Eftersom vi inte tar upp problemen i Sveriges fattiga områden är vi enligt Assarmo ansvariga för problemen. Tigandet utgör själv skulden menar hon:

Men den totala motsatsen är heller inte önskvärd. Att tiga om alla problem, enbart för att de berör invandrargrupper och religiösa minoriteter, skapar en hätsk och otrygg stämning hos de människor som ser problemen på nära håll och inte på avstånd, från riksdagshuset eller kvällstidningarnas redaktioner.

Dessutom cementerar tigandet och förnekandet en orättvis samhällsstruktur. Invandrartäta områden är inte problemområden för att de bebos av invandrare. De är problemområden därför att samhällsstrukturen i sig är ojämlik och osolidarisk och för att klassklyftorna ökar på bred front; mellan svenskar och invandrare såväl som mellan svenskar och svenskar

[…]

Katrine Kielos och andra i den vänstersinnade kultur- och debattsfären identifierar de nya rösterna som högerextrema och antyder att de har skuld i att Breivik massakrerade 69 oskyldiga människor i Norge i somras. Men skulden är i ännu högre grad de vänsterintellektuellas. Trots att de haft det kulturella företrädet i decennier har de inte uppmärksammat de problem som de facto existerar. Istället ropar de om högerextremism varje gång någon tar upp integrationsproblemen  för att på så vis undvika det öppna samtalet.

Så ofattbart korkat resonerat ärligt sagt. Eftersom själva grundantagandet om tigandet är fel så bli själva slutsatsen rejält fel.  Det är inte vänsterns obefintliga tigande om klassamhället som är problemet utan borgerlighetens totala dominans i media och på det ideologiskapande området. Där ligger en del av orsakerna till att fördomar om invandrare sprids, till att fördomsfulla problembeskrivningar dominerar, till att Breivikar skapas i en mot högerextremism tillåtande miljö.

Men huvudorsaken både till högerextremismns spridning, fördomars utbredning och ökade klyftor är den förda högerpolitiken som ju syftar just till ökade klyftor samt nedmontering av det gemensamma och av välfärden i samhället. Så istället för att hitta på ett problem som inte finns, skylla på en grupp som inte finns (kulturvänstern) och föra ett resonemang utan verklighetsförankring borde nog Assarmo ta sig en funderare på vems ärenden hon faktiskt går.

Och nog är kulturetablissemanget inte alls vänster utan höger?

Läs också:

Terrorism i Norden är högerextremt våld
Ingen gemenskap med de som banade vägen för Breivik
Extremism förebyggs genom jämlikhet
Högerextremism – inte extremism, politik – inte blint hat
Hedersvåld är inte ett stort problem
Högerextremt våld är ett problem – muslimskt våld är det inte
Våld mot kvinnor

Intressant?
Borgarmedia: AB, Dagen1, 2, DN1, 2, 3, 4, SVT1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements