Groen och Steen

Del 32 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Warner Gerdtsson Groen (I, 1680-1743) föddes i Riga, som son till Gerdt Groen.  En släkting med samma namn, Warner Groen (-1721), troligen en bror till Gerdt Groen, var en stor redare i Stockholm i början av 1700-talet. Denne Warner Groen hade flyttat från Lübeck till Stockholm. Den äldste Warner Groen hade upprepade problem med brittiska kapare som uppbringade flera av hans fartyg.

Maria Elisabeth Groen (1708-64), sannolikt dotter till den äldste Warner Groen, var gift med grosshandlaren Petter Steen (-1743). En bror till honom var förmodligen Carl Steen (1705-58), också grosshandlare i Stockholm.  Denne vara gift med Margareta Magdalena Dassau. Förmodligen övertogs Carl Steens firma av sonen Johan David Steen (1735-1812) och på 1770-talet hörde den till Stockholms större exportfirmor. På 1730-talet var handelshuset Steen (vilken bror eller om det var bägge i kompanjonskap är oklart) en av Stockholms större importfirmor, år 1730 en av de tio största. 1747 övertog Carl Steen Överums bruk vilket sedan också övergick i sonens ägo. Sannolikt var familjen Steen också järnexportörer över Västervik. Johan David Steen var gift med Helena Maechel (1746-), dotter till Didrik Maechel i Västervik. Magdalena Steen (1738-1811), syster till Johan David Steen, var gift med Christer Mörner (1744-1809).

När Riga blev ryskt flyttade Gerdt Groen till Lübeck medan sonen Warner Gerdtsson Groen alltså flyttade från Riga till Stockholm. Han fick burskap i Stockholm år 1722 och var gift med Anna Maria Grooth (1697-1719), dotter till handelsmannen i Stockholm Reinhold Grooth och Anna Maria von der Lieth,  i sitt första gifte, 2. ggn 1720 m. I sitt andra äktenskap var han gift med Margareta Höwet, (1705-1783), dotter till vinhandlaren i Stockholm Hans Höwet och Elisabeth Pauli, faster till Johan och Niclas Pauli.

Inget av barnen  i det första äktenskapet överlevde till vuxen ålder. Av barnen i det andra äktenskapet så var Margareta Groen (1721-56) gift med Johan Gabriel Koschell (1707-66), Elisabeth Groen (1723-99) var gift med Henrik Conradi (1718-99), Warner Groen (II, 1724 -1811) med Anna Maria Gemnich (1748-1809), dotter till Anthony Henric Gemnich och Anna Maria Grill, Anna Maria Groen (1728-1812) med Fredrik Wilhelm König (1721-64) samt Christina Groen med Johan Petersen (adlad von Heidenstam, 1708-73) i dennes andra gifte.

Warner Groen I var en betydande vinhandlare vilket framgår av hans bouppteckning:

Boets behållning uppgick till 286.879 dlr kmt, varav mer än hälften eller 145.865 dlr kmt utgjorde värdet på det i detalj förtecknade vinlagret. Bland boets gäldenärer, märkas prosten Bengt Krook i Hollola, Finland, vars son Jacob blev gift med Hinrich Hahrs äldsta dotter Eva Christina, f. 1726, d. 1790, och rådmannen i Borgå Johan Berndt Rahling, farfar till Anna Maria Rahling, f. 1770, d. 1812, g. m. Hinrich Hahrs sonson, brukspatronen Anders Hahr, f. 1764, d. 1845, se 39. Deras skuld uppgick till 448 resp. 2.774 dlr kmt. Boet hade dessutom en fordran, ännu av domaren oavgjord, hos arvingarna till den olycklige och avrättade generalen greve Charles Emil Lewenhaupt.

Dessutom var Warner Groen I en mycket aktiv lokalpolitiker. Vid hans död fortsatte änkan Margareta Höwet hans affärsverksamhet tills sonen Warner Groen II inträdde i firman 1751 och helt tycks ha övertagit handelsverksamheten från år 1753. 1772, ett år när friman hörde till de tio största importfirmorna i Stockholm, köpte Warner Groen II Larsansjö bruk och Lisjö säteri. Järnet från Larsansjö och andra bruk i Warner Groens ägo exporterades av svågern Gabriel Christian Koschell. Ett annat bruk som ägdes av Warner Groen II var Vällinge som tidigare ägts av svärfadern Anthoni Henric Gemnich (1706-66).

Warner Groen (III, 1770-1833) bosatte sig i Riga i slutet av 1700-talet och bedrev handelsrörelse där. Tidvis var han svensk konsul där men återvände efter cirka 20 år till Sverige. 1827 köpte han Öster Malma säteri. Han var gift med Charlotta Christina Sabina Pölchau.

Läs mer: HT,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< NettelbladtKantzow >>
Advertisements

2 Replies to “Groen och Steen”

  1. Pingback: Dassau | Svensson
  2. Pingback: Groth | Svensson

Kommentarer inaktiverade.