Bottentrålning må vara problematiskt men folk vet inte vad det är

I samband med arrangemanget Europas Maritima Dag i Göteborgs hamn var Greenpeace ute och propagerade mot bottentrålning. Det har jag inga problem med. Jag tycker att bottentrålning bör ersättas med andra metoder i så stor utsträckning som möjligt. Snurrevad är en metod som kan användas för att fiska plattfisk och garn kan användas för att fånga torsk. Det finns danska fiskare som använder snurrevad och i Öresund används enbart garn vid yrkesmässigt torskfiske.

Greenpeace gjorde dock ett stort nummer av en opinionsundersökning man gjort:

Greenpeace har nu låtit göra en opinionsundersökning om svenskarnas inställning till bottentrålning. Resultatet visar att två av tre, 68 procent, av de som deltog i undersökningen tycker att metoden bör förbjudas. Ännu fler, nästan nio av tio, vill förbjuda allt fiske i skyddade havsområden.

Problemet med undersökningen är att folk i gemen sannolikt inte kan skilja bottentrålning från flyttrålning och att folk tror att de stora fiskebåtarna från Fiskebäck, Rörö och Rönnäng är de som ägnar sig åt bottentrålning. Så är nu inte fallet utan det är en del de där gulliga småbåtarna som finns i hamnar runt hela södra Sveriges kust. Samt  en del lite större trålare från Fiskebäck, Öckerö, Fotö och andra platser på Västkusten, men inte de riktigt stora. De lokala kustfiskarna, de små ståltrålarna, de äldre vita träbåtarna. Det är de som ägnar sig bottentrålning. Vill folk verkligen förbjuda dessa båtar? Vet folk vad de faktiskt skrivit under? Jag tvivlar på det.

Och hur är det fisket i skyddade havsområden? Vilken typ av fiske handlar det om?

I några av de skyddade områdena, Kosterfjorden och Gullmarn i Skagerak, Stora Middelgrund, Lilla Middelgrund, Fladen och Nidingen  i Kattegatt bedrivs fiske med bottentrål och snurrevad (som också kan skada bottnar, men anses skonsammare än bottentrål), i huvudsak efter kräftor, torsk och plattfisk. Andelen fiske av kräftor med ristförsedda bottentrålar har ökat under senare år. I Kosterfjorden och Gullmarn är det nästan enbart sånt fiske sen många år tillbaka. Sådant fiske gör att torsk och plattfisk inte fångas i trålen. Bottnarna skonas dock inte för det. Garn och dörjfiske förekommer också inom områdena.

Det är dessa områden som Greenpeace pratar om. Där fiskas det alltså i huvudsak kräftor och räkor. Vet folk om om att det är detta som främst fångas i de skyddade områdena? Tillåt mig tvivla på det.

I det största skyddade området, fjordarna innanför Orust och Tjörn fiskas inte med bottentrål sen lång tid tillbaka, vadfisket efter sill upphörde efter år 2010 och ålfisket upphörde vid senaste årskiftet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements