Stockholms gängvärld – allianser, konflikter och splittringar

Foxtrotnätverket har under senare tid varit det mest omskrivna kriminella nätverket i Stockholms gängvärld. De har varit allierade med flera andra nätverk och grupperingar såsom Bronätverket, Zeronätverket och personer från det som en gång i tiden kallades Vinstanätverket.

Foxtrot låg länge i konflikt med Dalennätverket men förra hösten utbröt en våldsam konflikt inom Foxtrotnätverket efter att Rawa Majid, den utpekade ledaren, lät råna en annan gängmedlems narkotikaleverans. Efter det bröt Foxtrots allianser samman. Konflikterna i detta fall har till stor del handlat om kontroll över delar av narkotikahandeln.

Detta är de nätverk som orsakat mest konflikter i Stockholm under de senaste åren. Däremot har läget på Järvafältet varit mycket bättre än tidigare. Orsaken till det är främst att de nätverk som kallas Shottaz och Dödspatrullen har försvagats kraftigt. I Hässelby/Vällingby finns tre olika grupperingar som har konflikter med varandra.

Kring Södertäljenätverket och Botkyrkanätverket finns också ett komplex av nätverk och grupperingar med fiendskaper och allianser. Botkyrka- och Södertäljenätverken består dessutom av flera falanger, undergrupperingar, vardera. Under senare tid har en del av dessa börjat betraktas som separata nätverk av polisen. Dessa stora nätverk är inblandade i välfärdsbrottslighet och all annan typ av kriminalitet.

Det finns också strukturerade och välorganiserade nätverk som Märstanätverket, Hagsätranätverket och Rissnenätverket, liksom de släktbaserade Turebergsnätverket och Edsbergsnätverket. Dessa nätverk är sällan inblandade i några konflikter eller våldsdåd. De är dock inblandade i alla typer av brottslighet. Några andra nätverk är främst inblandade i olika former av ekonomisk brottslighet.

Dessutom finns en mängd mindre ostrukturerade nätverk med enbart lokal verksamhet. Det utbryter lätt interna konflikter i de grupperingarna. Till slut finns även mc-gängen Bandidos och Hells Angels.

Komplexet kring Nätverk Foxtrot

Foxtrotnätverket splittrades i tre delar under 2023. Konflikterna som följde av detta har lett till en mängds skjurningar och sprängningar såväl som en mängd mord. En del som fortfarande kallas Foxtrot och som uppges vara ledd av Rawa Majid (Räven). Ingen vet dock var han befinner sig och nätverket verkar i stort sett sönderslaget i Sverige även om Aftonbladet uppger att de har ett 20-tal medlemmar. Storskalig narkotikabrottslighet och vapenhandel.

De andra delarna av Foxtrotnätverket kallas Rumba och La Liga.

Rumba är polisens namn på den falang som bildades kring Ismail Abdo (Jordgubben) som kommer från Uppsala men idag lever i Turkiet. Även flera andra ledande personer uppehåller sig i Turkiet. Aftonbladet uppger att något medlemsantal inte är känt. Den grupperingen tycks ha avgått med segern i konflikten med Rawa Majid.

La Liga var det namn en tredje gruppering valde att kalla sig. De tycks främst ha haft en förankring i Dalarna men efter att ledaren Mustafa Aljiburi (Benzema) sköts ihjäl i Bagdad, Irak, har det förmodligen fallit samman.

Foxtrotnätverket har också haft samarbete med kriminella nätverk i Sundsvall, Gävle, Norrköping, Värmland och Bohuslän förutom med de nätverk som nämns nedan.

Bronätverket

Bronätverket som uppges ha ett 15-tal medlemmar ställde sig på Rawa Majids sida i konflikten. Även Bronätverket är dock förmodligen i stort sett utplånat i verkligheten. Flera ledande personer sitter fängslade utomlands. Inblandat i en mängd våldsdåd. Sysslar främst med narkotika.

Zeronätverket

Zeronätverket i Jordbro som anses allierade med Ismail Abdo uppges ha ett 30-tal medlemmar. Nätverket tycks ha påverkats väldigt lite av den interna konflikten i Foxtrot. Kanske för att de återfinns på den segrande sidan. Inblandat i en mängd våldsdåd. Narkotikaförsäljning.

Farsta äldre

Ett annat nätverk som ofta anses allierat med Foxtrot är det som kallas Farsta äldre eller Fagersjö-Farstanätverket. De uppges bestå av omkring 30 individer. Narkotikaförsäljning, vapenbrott och bedrägerier.

Flemingsbergsnätverket

Ytterligare ett nätverk som anses stå nära Foxtrot är Flemingsbergsnätverket som anses ha ett 40-tal medlemmar. De anses också vara allierade Maynätverket som också anses ha stått nära Foxtrot. Hur de två nämnda nätverken ställt sig i de interna konflikterna i Foxtrotnätverket är oklart.

Flemingsbergsnätverket  anses vara i konflikt med Dalennätverket och deras allierade.Dessutom har de en konflikt med Visättranätverket. Narkotikaförsäljning, penningtvätt, utpressning, bedrägerier och rån.

Nätverk May

Maynätverket anses ha ett tiotal medlemmar och har legat i konflikt med Vårbynätverket hur länge som helst. Det är oklart om nätverket fortfarande existerar. Har eller har haft nära kontakter med ett kriminellt nätverk i Västerås. Narkotikaförsäljning.

Vårbergsnätverket

Vårbergsnätverket är till viss del en utbrytning ur Vårbynätverket och ligger i konflikt med dem och med Skärholmennätverket. De har tidigare varit allierade med Foxtrotnätverket men hur det ser ut nu är oklart. Består av av ett tjugotal individer.

Bredängsnätverket

Hade tidigare en mycket långavrig och våldsam konflikt med Östberganätverket. Efter att de flesta i den ledande familjen i det sistnämnda nätverket dödats försvann nätverket och konflikten dog. Har länge ansetts allierade med Bandidos MC och de har haft flera gemensamma medlemmar. Ansågs vara allierade med Foxtrotnätverket och splittringen i det nätverket har kanske också lett till en splittring i Bredängsnätverket. Har även haft en konflikt med en gruppering i Sätra. Narkotikahandel och vapenhandel.

Visättranätverket

Visättranätverket är ett lokalt aktivt nätverk i stadsdelen Visättra i Flemingsberg. Det är en utbrytning ur Flemingsbergsnätverket och ligger i konflikt med dem. De har också haft en konflikt med Botkyrkanätverket. Antalet personer i nätverket är ett 20-tal. Ägnar sig åt utpressning, narkotikaförsäljning, bedrägerier, stölder och annan ekonomisk brottslighet.

Sätranätverket

En löst sammanhållen gruppering som splittrats i två delar varav den ena allierat sig med Bredängsnätverket och den andra kvarvarande delen ligger i konflikt med dem. Konflikten har varat under många år. Inte med i Aftonbladets sammanställning.

Bandidos MC

Ett 30-tal fullvärdiga medlemmar i Stockholm. Välorganiserade och ekonomiskt starka. Har varit inblandat i en mängd våldsdåd de senaste åren. En del av dess har skett inom ramen för en konflikt med Nätverk Foxtrot. Andra har varit en del i deras utpressnings- och beskyddarverksamheten. I övrigt sysslar de också med narkotikabrott och vapenbrott. Allierade med Bredängsnätverket men betydelsen av alliansen har minskat under senare år.

Allianserna kring Dalennätverket och Vårbynätverket

Dalennätverket som har varit i konflikt med Foxtrot sen 2022 uppges bestå av ett 20-tal personer. De anses vara allierade med Vårbynätverket och ett nätverk som polisen kallar Peppar men som brukar kallas Farsta yngre. Dalennätverket har också haft nära kontakter med kriminella nätverk i Gävle, Sundsvall, Härnösand och Östersund. Narkotikaförsäljning och vapenhantering.

Farsta yngre

Det senare nätverket är i praktiken en sammanslagning av en splittring från Älvsjönätverket, en falang ur Fagersjönätverket och några personer från Dalennätverket. De anses höra hemma i Gubbängen och Hökarängen som bestå av ett 20-tal personer. Farsta yngre har en konflikt med Farsta äldre. Lokal narkotikaförsäljning.

Älvsjönätverket

Älvsjönätverket anses ha eller ha haft ett nära samarbete med Farsta yngre. De har ett 20-tal medlemmar. Narkotikahandel runt stationsområdet i Älvsjö och personrån.

Vårbynätverket

Vårbynätverket består av ett 40-tal personer och har haft en mycket långvarig konflikt med Nätverket May. De är också i konflikt med Foxtrot. Narkotikabrottslighet, vapenbrott, utpressning, penningtvätt och bedrägerier.

Södertälje och Botkyrka
Södertäljenätverket

Södertäljenätverket har existerat i flera decennier. Det är välorganiserat och består i huvudsak av personer från den syrianska befolkningsgruppen. Ägnar sig åt narkotikabrott, utpressning, indrivning, vapenbrott, illegalt spel, låneverksamhet och ekonomisk brottslighet. Har stora ekonomiska muskler.

Två av falangerna, Ronnafalangen och Saltskogsfalangen, har legat i en våldsam konflikt med varandra under 2022 och 2023 vilket resulterat i en mängd mord och våldsdåd. Saltskogsfalangen kallas numera Telgenätverket av polisen.

Telgenätverket uppges bestå av ett 20-tal personer medan Södertäljenätverket sägs bestå av mer än 100 personer. Södertäljenätverket samarbetar i olika sammanhang med alla möjliga andra kriminella nätverk.

Botkyrkanätverket

Botkyrkanätverket består också till stor del av syrianer och har traditionellt samarbetat med Vårbynätverket och Södertäljenätverket. Nätverket består av flera falanger men polisen betraktar numera två av dem som separata nätverk. narkotika, utpressning, hot och våld. Nätverket har ett högt våldskapital, god tillgång på vapen och är ofta inblandade i olika konflikter. Verksamma lokalt, nationellt och internationellt.

Albyfalangen kallas Wasabi av polisen och de ligger i konflikt med Vårbynätverket i motsats till huvuddelen av Botkyrkanätverket. De ligger också i konflikt med Skärholmenfalangen som ibland också betraktas som ett separat nätverk, Skärholmennätverket. Wasabi är allierade med Vårbergsnätverket. De ägnar sig främst åt narkotikaförsäljning.

En annan falang, Fittjafalangen ha splittrats och utbrytarna kallas Tosca av polisen. De sysslar me narkotikahandel men håller främst på med olika typer av ekonomisk brottslighet.

Botkyrkanätverket består av ett 70-tal personer, Wasabi av ett 40-tal personer och Tosca av ett tiotal.

Nätverket Atlas

I Södertälje har det också funnits ett annat kriminellt nätverk som polisen kallar Atlas som består av ett tiotal personer. De har dock körts bort av Södertäljenätverket och statusen på nätverket är mycket oklar. Narkotikaförsäljning.

Järvafältets konkurrerande gäng
Filterlösa grabbar (FLG)

Det gäng som idag är dominerande på Järvafältet är Filterlösa Grabbar (FLG) som kallas Rinkeby 1 av polisen. Flertalet ingående individer anses tidigare ha ingått i Shottaz och de två grupperingar har varit och är allierade om nu Shottaz fortfarande kan sägas existera. De har kontakter med Skogåsnätverket och Farsta äldre och kan kanske anses allierade med dem. FLG består av ett 30-tal individer. Narkotikaförsäljning och kontraktsmord.

Husbynätverket

Det andra större gänget på Järvafältet är Husbynätverket eller Husby hyenor som kallas Rinkeby 2 av polisen. Nätverket består av ett 50-tal personer och har en konflikt med FLG som varat under en längre tid även om det i allmänhet inte sker några våldsdåd. Allierade med Jakobsbergsnätverket men de samarbetar även med andra nätverk ibland. Narkotika- och vapenförsäljning, rån och ekonomisk brottslighet.

Dödspatrullen

Dödspatrullen eller Rinkeby 3 som polisen kallar dem består kanske av ett tiotal personer. Försvagat efter att många ledande personer hamnat i fängelse. Polisen menar att nätverket i stort sett inte existerar längre men samtidigt uppger Aftonbladet att de är allierade med Hässelby gård. Den långvariga konflikten de haft med Shottaz finns förmodligen inte längre och i alla fall sker inga våldsdåd. Förmodligen för att bägge grupperna upphört eller är kraftigt försvagade. Narkotikaförsäljning och kontraktsmord.

Riporna

Relativt nytt nätverk som bland annat ska bestå av en tidigare ledare i Shottaz. Anses består av ett 30-tal individer. Har haft ett stort antal interna konflikter. Inga kända konflikter och inga kända allianser. Lokal narkotikaförsäljning.

Rissnenätverket

Rissnenätverket är ett välorganiserat nätverk som inte verkar ha några allianser och verka inte heller vara inblandade i våldsdåd. Men polisen misstänker att de ändå kan ha varit det. Narkotikaförsäljning.

Skogåsnätverket

Nätverk i Skogås i Stockholm södra förorter som står nära FLG på Järvafältet i nordväst. Består av ett 20-tal individer. Lokal narkotikaförsäljning.

NBA i Solna

Nätverk med ett tiotal medlemmar som av polisen kallas Hambo. Har en konflikt med ett annat nätverk i Hagalund som polisen kallar Tango. Narkotikaförsäljning lokalt.

Hässelby
Lejonen

Lejonen var tidigare det dominerande kriminella nätverket i området men existerar inte längre lokalt då de två utbrytargängen Hässelby gård och Hässelby strand tagit över. Men nätverket anses fortfarande existera och har medlemmar i Spanien och Turkiet såväl som i Stockholm. Består av fem personer. Sysslar med narkotikahandel.

Hässelby gård

En splittring ur Lejonen. Består av cirka 15 personer. Har en konflikt med Hässelby strand och anses allierade med Dödspatrullen. Vapen- och narkotikaförsäljning.

Hässelby strand

Också en splittring ur Lejonen. Antalet personer i nätverket är ett 20-tal. I konflikt med Hässelby gård. Vapen- och narkotikaförsäljning.

Jakobsbergsnätverket

Inblandat i flera konflikter de senaste åren och kan också ha en intern konflikt efter att den person som ansågs vara den obestridde ledaren åkte in i fängelse. Består av ungefär 20 personer. Allierade med Husbynätverket. Narkotika-, vapen- och sprängmedelsförsäljning, bedrägerier och grova våldsbrott.

Märstanätverket

Ett större nätverk med ett 60-tal medlemmar som främst håller till i Märsta och Valsta. Nätverket har en tydlig struktur med ett ledarskikt och ett stort antal personer under det. Kontakter utomlands. Har en konflikt med Turebergsnätverket. Narkotikaförsäljning, våldsbrott, utpressning och olika typer av ekonomisk brottslighet.

Turebergsnätverket

Ett släktbaserat nätverk med bas i Sollentuna. Har varit verksamt i 50 år, framförallt inom narksotikahandeln men är numera aktiva på många områden. Med vapenförsäljning,utpressning, olika former av ekonomisk brottslighet, som exempelvis bedrägerier. Nätverket är uppdelat i olika skikt, där det övre skiktet främst består av äldre medlemmar som agerar i det dolda. Antalet personer i nätverket är ett 60-tal. Enligt Aftonbladet har de konflikter med Nätverk Zorba och Märstanätverket.

Edsbergsnätverket

Ett annat släktbaserat kriminellt nätverk i Sollentuna. Består av cirka 15 personer. Inga kända konflikter eller allianser. Narkotika- och vapenhandel samt utpressning.

Nätverk Zorba

Relativt nyetablerat gäng men välorganiserat. Troligen detsamma som Sigmanätverket och Zorba är polisens namn på nätverket. Baserat i Upplands-Väsby. Det finns ingen utpekad ledare enligt polisens bedömning, men ett övre skikt som styr de yngre individerna i gänget. Zorba har varit inblandat i flera skjutningar, bland annat mot individer i Turebergsnätverket. Medlemmarna kommer enligt polisen från andra gäng i Stockholmsområdet.

Hagsätranätverket

Hagsätranätverket har även gått under namnen ”Restaurangmaffian”, ”Kostymerna” och ”Restaurangligan”. Enligt polisen hanterar de stora mängder narkotika. Det bedriver utpressning mot restauranger och lokala näringsidkare i utbyte mot så kallat beskydd. Har en tydlig hierarkisk uppdelning och ledarna är isolerade från de som utför brotten. Ett 40-tal individer ingår i nätverket. Har ansetts ha kopplingaar till Östberganätverket och Hells Angels.

Hells Angels MC

Har tre avdelningar i Stockholm som heter Stockholm, Stockholm Eastside och Capital City. Totalt har de enligt Aftonbladet ett 50-tal medlemmar. Välorganiserat med en tydlig hierarki. Anses ha kopplingar till Foxtrot och Södertäljenätverket och tidigare även till Hagsätranätverket.

Instabila gatugäng
Nätverk Brandbergen

Ingen tydlig hierarkisk struktur och har låg organisationsförmåga enligt polisen. Vanligt med interna konflikter. Lokal narkotikhandel. Cirka 25 personer i nätverket.

Nätverk Granängsringen

Ett 30-tal personer ingår i detta nätverk i Tyresö kommun. Sysslar med narkotikaförsäljning och vapenhantering. Det har en tydlig hierarkisk struktur där medlemmarna är lojala mot varandra enligt uppgifter i Aftonbladet som ska komma från polisen.

Nätverk Nicksta

Verksamma i Backlura, Nicksta, Nynsäshamn. Ägnar sig åt narkotikaförsäljning, utpressning och vapenbrott. Består av ett tiotal personer

Stabila organiserade nätverk
Bentos

Polisens namn på detta nätverk är Bentos. Består av ett 20-tal personer i medelåldern. Flera medlemmar har tidigare varit inblandade i både grova och uppmärksammade rån, men under de senaste åren har nätverkets brottslighet varit väl integrerat i legala verksamheter. Samtidigt misstänker polisen att nätverket sysslar med en omfattande narkotikahandel och försäljning. Nätverket består främst av mäklare, ekonomer, finansrådgivare och andra företagare.

Center

Många av nätverkets medlemmar som är i medelåldern har tidigare ingått i andra kriminella nätverk. Även på detta nätverket är det polisens namn jag använder. De anses därför ha goda kontakter i den undre världen. De bedriver olika typer av brottsliga verksamheter, som narkotikaförsäljning, vapenhantering, utpressning, indrivning och olika typer av ekonomisk brottslighet. Polisen misstänker också att de bedriver någon form av agentverksamhet och försöker påverka matcher och idrottsföreningar. Totalt har de ett 15-tal medlemmar och samarbetar med Nätverk Grind.

Grind

Grind är ytterligare ett nätverk som namngetts av polisen. Nätverket som består av cirka 15 personer har en kärna av personer från samma familj. främst med olika former av ekonomisk brottslighet. De är verksamma i Stockholm och i mellersta Sverige, men också i Spanien. Bedriver också utpressning mot restauranger etc. Samarbetar med Nätverk Center.

Haga

Ett nätverk som sysslar med storskalig narkotikaverksamhet, men också olika former av ekonomisk brottslighet. Styrs av två ledarfigurer som befinner sig i Spanien och Turkiet. Främst verksamma i centrala Stockholm men också utomlands och i andra delar av Sverige.

Nätverk Pusjkin

En del av den ryska maffian, Vory v zakone, som är verksam i Sverige. De ledande personerna är födda på 1950- och 60-talen. Sysslar med olika typer av ekonomisk brottslighet, men också med människohandel och kriminell utpressning av sådana som arbetar i byggbranschen.

7 svar på “Stockholms gängvärld – allianser, konflikter och splittringar”

  1. En talande och förtjänstfull genomgång. Räkna i detta mängden av all potentiella konfliktytor, vilket rent matematiskt torde uppgår till ett mycket stor antal, varvid samhällets utmaning framstår som minst sagt betydandet. Våldet uppstår i konflikter och antalet konflikter är förstås starkt relaterat till konfliktytor.

Kommentarer är stängda.