Kriminalpolitiskt program – Vänsterpartiets kongress

VänsterpartietInför vänsterpartiets kongress har det inkommit ett flertal motioner om att skriva allehanda politiska program. Inklusive ett kriminalpolitiskt program.

Ibland kan det vara bra att skriva ett program i en viss fråga, men oftast spelar det ingen större roll. Däremot kan den debatt som uppstår kring själva skrivandet och förslaget leda till bra saker och att många får upp ögonen för frågeställningar de inte tidigare tänkt på. Debatten kan i många fall vara det viktigaste i samband med att program skrivs.

Bland de motioner om att skriva ett kriminalpolitiskt program som inkommit finns ett förslag om rättspolitiskt program från Vänsterpartiet Vänersborg och ett förslag om nationellt program för att motverka kriminalitet från Vänsterpartiet Malmö. Det är i grunden samma förslag och motiveringarna är liknande.

Partidemokratin

Partistyrelsen vill avslå båda motionerna i likhet med alla andra förslag om program. De vill uppenbarligen inte ha program och kongresser som styr politiken utan vill kunna ha en större frihet. Inriktningen är att partistyrelsen, verkställande utskottet och de partianställda i större utsträckning ska bestämma politiken. De vill ha mindre demokrati i partiet och vill låta politrukerna bestämma och kompromissa utan inblandning från medlemmarna.

Denna inställning syns återkommande i partistyrelsen svar på olika motioner som till exempel i svaret på motionen om debattforum. De tycker det är besvärligt med medlemmar som kritiserar och lägger sig i. Och föreslår därför ständigt minskad partidemokrati i alla lägen.

Kriminalpolitiken

När det gäller de kriminalpolitiska förslagen har de även en annan argumentation. Vänsterpartiet har en bra kriminalpolitik och därför behövs inga styrdokument. För politiken är ju bra. Vilket ju i stort också är sant.

Men styrdokument som program är ju till för att partiledningen inte själva ska bestämma hur de ska tycka i olika frågor. Och vi har tyvärr sett hur partiledningen gjort diverse rent felaktiga och konservativa uttalanden kring kriminalpolitik vid flera tillfällen. Med stöd för hårdare straff och fler poliser. ett program skulle kunna förhindra sådana urspårningar.

Kriminalpolitiskt program

Så även om Vänsterpartiets politik i kriminalpolitiska frågor i huvudsak är bra så skulle jag uppskatta mer debatt och diskussion om brott och kriminalitet inom såväl partiet som vänstern i sin helhet. Det finns ju fortfarande vissa tydliga problem när det gäller exempelvis avkriminalisering där Vänsterpartiet är för avkriminalisering av eget bruk men inte av innehav för eget bruk. Den av Vänsterpartiet förordade avkriminaliseringen skulle därmed inte ha någon som helst betydelse eller effekt.

Slutligen har jag en mängd åsikter om vad som kan göras för att bekämpa brottslighet, kriminalitet och kriminella gäng. En slags prototyp till ett kriminalpolitiskt program:

De flesta förslagen är helt i linje med vänsterpartiet existerande politik i de kriminalpolitiska frågorna, men står i motsatsställning till en del av partiledningens uttalanden under senare år.