Astrid – Johansson

Familjen Johansson på Rörö i Göteborgs norra skärgård är Sveriges största fiskeriföretagare. De äger flera bolag med verksamhet i fiskeribranschen. Dels Astrid Pelagic AB som idag äger flertalet av familjens Johanssons svenska fiskebåtar. Ett annat bolag är Astrid Fiske AB, tidigare huvudägare till de flesta fiskebåtarna i Sverige. Flera partrederier och liknande i familjen Johanssons kontroll finns också registerade, Fiskelaget Astrid/Martina, Partrederi Astrid Marie, Partrederi Astrid, Fiskebåten GG 64 Astrid och Partrederi Ganthi 8.

I Danmark finns systerbolaget Astrid Fiskeri A/S där det vid sidan av familjen Johansson även finns ett par danska delägare. Familjen Johansson är genom detta bolag den enda svenska fiskarfamilj som helt säkert äger fiskebåtar som är i samma storleksklass som fiskebåtar ägda stora fiskeriföretag i Norge och Danmark.

Tidigare ägde familjen Johansson också företaget Astrid Fiskexport AB, ett fiskhandelsföretag hemmahörande i Rönnäng på Tjörn. Idag sitter ett par medlemmar i familjen fortfarande i företagets styrelse. Bolaget ägs av holdingbolaget Astrid Invest AB som har samma styrelse som Astrid Fiskexport.

Astrid Invest är i sin tur dotterbolag till det danska företaget Werner Larsson Fiskeeksport A/S i Skagen som i sin tur är ett dotterbolag till nederländska BV Kennemervis Groep. Kennemervis Groep är ett fiskbearbetnings- och fiskhandelsbolag med flera dotterbolag i olika länder. Företaget har tidigare bedrivit fiske, men gör det inte längre. Ingen från familjen Johansson sitter i styrelsen för Werner Larsson och troligtvis inte heller i Kennemervis. Ägare elle delägare i Kennemervis är säkerligen Jacobus Johannes Coljee och Steven Niijkamp. De sitter i dotterbolagens styrelser och ingår i företagsledningen i Kennemervis.

I Sverige äger familjen Johansson (främst genom Astrid Pelagic) de två snörpvadsbåtarna GG 764 Astrid på 705 ton och GG 64 Astrid Marie på 599 ton. Vidare de små båtarna GG 77 Falken, GG 70 Marie, GG 292 Martina och GG 164 Tuna Clipper (om inte nån är såld och uppgifterna på nätet gamla). Alla de större svenska båtarna uppges vara till salu på vissa internetsajter. Båtarna fiskar främst pelagisk fisk som sill och skarpsill.

I Danmark äger det danska bolaget båtarna E 532 Rockall1 461 ton och L 525 Thingholt på 630 ton. Hur osäkra registeruppgifterna på nätet kan vara illustreras av dessa två båtar. Ingen av dem anges som ägd av Astrid Fiskeri A/S på fiskerforum.dk och på andra ställen är Rockall angiven som ägd av Astrid Fiskeri A/S men inte Thingholt. De dnaks båtarn fiskar i likhet med de svenska pelagisk fisk som sill och skarpsill (brisling). Företaget har också beställt en ny båt på Karstensens Varv i Skagen, Astrid på 2 400 ton:

Rederiet Astrid Fiskeri A/S har bestilt en ny 69,95 m kombineret snurper / trawler hos Karstensens Skibsværft A/S. Fartøjet skal leveres 15 Oktober 2013.

[…]

I forbindelse med 3. generations flytning til Danmark, har rederiet opkøbt og samlet en del kvoter. Den danske del af rederiet blev grundlagt for 2 år siden, igennem en fusion med Esbjerg-rederierne Iona E 187 A/S v/fiskeskipperne Søren og Hans Espersen og A/S Nana Maria v/fiskeskipper Villy Rossen. Rederiet disponerer i dag over fartøjerne Rockall E 532 og Thingholt L 525. De danske fiskeskippere Jean Vad Christensen og Mogens Ørts Jensen er medejere, og sikrer på den måde, på sigt, det danske tilhørsforhold.

De danska båtarna fiskar olika pelagiska fiskar som sill, skarpsill (brisling), makrill och kanske också tobis. Fram till oktober 2010 ägde familjen Johansson också Ganthi VIII på 786 ton men då såldes den till Benis Peche SARL i Marocko. Den ska ha bytt namn till Allotf 3 men uppträder i internationella register fortfarande som Ganthi VIII och som ägd av familjen Johansson genom Astrid Fiske. Båten fiskar utanför Västsahara. Börje Johansson har i en tidningsintervju uppgivit att familjen inte har några intressen i båten. Sannolikt är uppgifterna i internationella register fel.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements