Finska statens företag i Sverige

Del 2 av 7 i serien Statliga företag i Sverige

Den finska staten har ägarintressen i en lång rad företag. Många av dessa har dotterbolag i Sverige. De mest kända och största av dessa är TeliaSonera, Nordea, Försäkringsbolaget If och Stora Enso.

37,3 % av aktierna och kapitalet i TeliaSonera ägs av svenska staten medan finska staten äger 11,7 %. Företaget 27 800 anställda. I Nordea kontrollerar Sampo Oy 21,4% och den svenska staten 13,5%. Nordea Fonden och fonder kontrollerade av banken själv kontrollerar 5,4% av bankens aktiekapital och röster. 14,16 % av kapitalet och rösterna i Sampo kontrolleras i sin tur av finska staten genom det helägda holdingbolaget Solidium Oy. Via andra fonder äger finska staten ytterligare cirka 0,8%. Försäkringsbolaget Varma äger 8,52%, Björn Wahlroos 2,10% och Nordea via olika fonder 0,30%. Sampo har 6 800 anställda och Nordea 31 500. Sampo är ägare till svenska Försäkringsbolaget If som  har 6 300 anställda dvs majoriteten av de anställda i Sampokoncernen.

I Stora Enso kontrollerar finska staten 25,1 % av rösterna via Solidium Oy och ytterligare 10,1% på annat sätt medan Wallenbergs kontrollerar 27,2 % via sina stiftelser och Foundation Asset Management (FAM). Nordea kontrollerar ytterligare 1,2% av rösterna. Stora Enso har 30 000 anställda.

Via Solidium Oy kontrollerar den finska staten också 21,8 % av Outokumpu och via andra institutioner och fonder ytterligare 4,30%. Nordea kontrollerar 0,58%. Ingen anna aktieägare är i närheten av att äga lika stor andle som den finska staten. Outokumpu har totalats 16 000 anställda varav cirka 3 100 i Sverige, huvudsakligen i bolagen Outokumpu Stainless AB, Fagersta Stainless AB och Outokumpu Tubular Products AB.

I kemibolaget Kemira Oy med totalt 5 100 anställda äger Solidium Oy 16,67% och Oras Invest 18,2%. Företaget självt äger 2,13% och Nordeafonder 0,56%. I det svenska dotterbolaget Kemira Kemi AB finns nästan 300 anställda. Oras Invest ägs av familjen Paasikivi.

Skogs- och mineralbolaget Metso med 2 100 anställda i Sverige i flera olika dotterbolag och totalt 30 000 anställda ägs och kontrolleras av finska staten med 11,1% av rösterna och aktiekapitalet via Solidium och 1,4% på annat sätt. Nordeafonder äger och kontrollerar 1,8%.

I teknikbolaget Outotec äger finska staten 8,8% och kan inte sägas kontrollera bolaget även om man är största ägare. Outotec har nästan 300 anställda i sitt svenska dotterbolag. I metallbolaget Rautaruukkki med 11 700 anställda totalt, varav 400 i Sverige, har man desto starkare kontroll med 39,7% av röster och aktiekapital. Nordeafonder äger 1,5% medan företaget själv äger 1%.

I det stora kraft- och energibolaget Fortum är den finska staten ägare till en majoritet av röster och aktier. 50,76% äger man direkt och via olika institutioner äger man ytterligare ett par procent. Fortum har totalt 10 400 anställda varav 2 400 i Sverige.

Slutligen är finska staten också storägare i konsultbolaget Tieto med 10,23% av kapital och röster vi Solidium och ytterligare 1,2% via fonder. Bolaget själv innehar 0,75. Tieto har cirka 5 600 anställd varav omkring 2 200 i Sverige.

Sammantaget finns det nästan 90 000 anställda i svenska företag som den finska staten delvis kontrollerar och cirka 17 000 i svenska dotterbolag till finska företag som helt eller delvis kontrolleras av finska staten.

Intressant?
I media om statliga företag: SVD1, 2, 3, 4, 5, 6, AV1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Svenska statens storföretagDanska statens företag i Sverige >>
Advertisements

2 Replies to “Finska statens företag i Sverige”

  1. Pingback: Skandia | Svensson

Kommentarer inaktiverade.