Eiser – Eiser Invest

AB Svenska Trikåfabriken grundades 1913 genom sammanslagning av 17 företag, AB Carl Eisermans Trikåfabrik i Borås, Borås Trikåfabrik, AB Petersen & Dekkes Trikotfabrik i Borås,  AB Evedals Trikåfabrik (Borås), AB Nordiska Trikotfabriken i Malmö, AB Torsbo Tricotfabrik (Vegby), AB Örebro Yllefabrik, Uddebo Trikåfabriks AB, AB P G Larsséns Trikåfabrik (Strömsfors), Fritsla Yllefabrik Willén Co, Janne Sundströms Trikåfabrik (Mjölby),  N Felländers Tricotfabrik (Karlstad) C K Schenholm & Sons Trikåfabrik (Kristianstad), L P Kruse & Sons Trikåfabrik (Malmö) Borås Yllefabrik, Herman Andersson (Borås), E Eriksson & Sons Trikåfabrik i Tannefors och Joh Salmenius Trikåfabrik i Linköping. 1921 köptes också AB Sigge Williamsons Ylleindustri AB.

Carl Eiserman blev företagets första chef och familjen tillhörde företagets större aktieägare från start. 1969 hade företaget fortfarande 17 fabriker varav 6 i Borås, en i Sandared och en i Fritsla. Utanför Sjuhäradsbygden fanns fabriker i Falköping, Finnerödja, Halmstad, Kättilstorp, Malmö, Mullsjö, Mölndal, Sjöbo och Vegby. Totalt fanns det 2 400 anställda i koncernen

1971 ombildades moderbolaget i Eiser-koncernen till ett investmentbolag, Eiser Invest AB. Textilrörelsen placerades i ett dotterbolag som fick namnet AB Eiser. Samma år köptes också AB Malmö Strumpfabrik som redan genomgått processen med omvandling till investmentbolag (Investment AB Borgen). En stor anledning till omvandlingen till investmentbolag var att plocka ut innestående vinster och kapital som placerats i fastigheter och aktier. Att ta ut pengar från ett investmentbolag var skattemässigt mer fördelaktigt än att ta ut pengar ur ett rörelsedrivande företag. Att sälja ett företag var också fördelaktigare så man kan säga att familjen Wiberg som ägde Investment AB Borgen och AB Malmö Strumpfabrik använde bägge metoderna för att plocka ut värdeb ur sitt gamla textilföretag. Efter fusionen hade koncernen 3 100 anställda.

1972 kontrollerade familjen Eiserman närmare 6,5% av rösterna i Eiser Invest AB medan AB Adli (stiftelser och dödsbon, familjen Lindgren i Örebro) 10,2% och Handelsbankintressen (främst Handelsbankens pensionsstiftelse och Almedahl-Dalsjöfors AB) 10,5%.  4 år senare sålde det röresledrivande bolaget till staten. Ägandet hade då förändrats så att familjen Dinkelspiel (huvudsakligen via Bankirfirman Öhman) kontrollerade 21,8 % av rösterna, Beijerinvest 10,1%, AB Adli (Adolf Lindgrens stiftelse) 9,5% och Handelsbankintressen 7,2 % (Pensionsstiftelsen och Pensionskassan).  1981 hade Beijerinvests aktier hamnat hos Investment AB Argentus som dessutom ökat ägandet till 24,3%. Namnet Rang kom från företaget Rang i Nässjö som 1976 fusionerades med Tiger  i Uddevalla till Tiger Rang AB och köpte upp av AB Eiser. 1984 såldes Tiger Rang och 1991 lades den sista tillverkningen i Sverige ner. Företaget finns dock än idag och tycks vara danskägt.

Det rörelsedrivande bolaget AB Eiser övertogs till hälften av den svenska staten i början av 1970-talet och 1976 köptes den resterande halvan. Eiser Invest AB var nu ett rent investmentbolag utan rörelsedrivande dotterbolag. Eiser Invest AB bytte namn till Rang Invest AB. 1986 kontrollerades Rang Invest av familjen Dinkelspiel (21,4% av rösterna, huvudsakligen via Bankirfirman Öhman) och familjen Kamprad (IKEA, 24 % av rösterna) som 1983 övertagit Argentus post i företaget. AB Adli ägde fortfarande 10,1%.

1978 blev AB Eiser moderbolag i den statliga koncernen AB Svenska Teko där även Algots och Swe-Teco ingick. 1982 hade koncernen 3 800 anställda, men genom karftiga nedskärningar och fabriksnedlägningar hade detta minskat till 2 400 året efter. Av dessa var 800 anställda i andra länder än Sverige. Koncernen kom dock att brytas upp och delarna såldes av åren 1983-1989. Moderbolaget fäljde med när den statliga matkoncernen Procordia första såldes till AB Volvo och sedan till Orkla ASA i Norge. AB Eiser är idag moderbolag i fiskberdningskoncernen Abba och dotterbolag till Procordia Food AB. Trikåverksamheten såldes av till familjen Høiby och blev Eiser Trikå AB år 1989. Så sent som 2012 lade företaget ner sin sista verksamhet i Sverige, fabriken i Sjöbo. Den stora nedskärningen i Sjöbo skedde dock redan 2004. Numera sker all tillverkning på fabriker i Baltikum.

Vad som slutligen hände med Rang Invest AB (f.d. Eiser Invest AB och AB Svenska Trikåfabriker) har jag i skrivande stund ingen koll på och det finns inget på nätet som avslöjar vad som hände heller.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements

Ett Svar på “Eiser – Eiser Invest”

Kommentarer är stängda.